National Repository of Grey Literature 28 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Cultural Industries in the Czech Republic: Audiovisual and Media Sector - 2015
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
The publication provides a basic overview of economic indicators and consumer habits for individual areas of the audiovisual and media sector. In addition to CSO data, data from outcomes of professional organizations are used in the analysis. A comprehensive set of CSO data, analyzes of professional organizations, and conclusions from selected private studies can thus provide the reader with a basic introduction to the issue and direct it to other relevant sources.
Fulltext: Download fulltextPDF
Financing education in the Czech Republic in international comparison
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
This paper aims to introduce to the readers various sources of data concerning the financing of education in the Czech Republic (hereinafter referred to as the Czech Republic) as well as some current publications and analyzes, especially those that compare the situation in the Czech Republic with other countries. Given what data are available (or what data is emphasized for educational policy for many years), it will focus only on formal education.
Fulltext: Download fulltextPDF
Research and Development Indicators 2014
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed information on the structure of R&D expenditure, incl. sources of funds, and R&D personnel broken down by field of science, CZ-NACE activity, size of units, gender and educational attainment of R&D personnel.
Fulltext: Download fulltextPDF
Research and Development Indicators 2013
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed information on the structure of R&D expenditure, incl. sources of funds, and R&D personnel broken down by field of science, CZ-NACE activity, size of units, gender and educational attainment of R&D personnel.
Fulltext: Download fulltextPDF
Research and Development Indicators 2012
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed information on the structure of R&D expenditure, incl. sources of funds, and R&D personnel broken down by field of science, CZ-NACE activity, size of units, gender and educational attainment of R&D personnel.
Fulltext: Download fulltextPDF
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
Odbor statistik rozvoje společnosti
Publikace přináší data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele, např. průměrný počet nemocensky pojištěných osob, průměrné procento pracovní neschopnosti, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, průměrnou dobu trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob či počet pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor 2014
Odbor statistik rozvoje společnosti
Analytický text s názvem Kulturní průmysly v ČR volně navazuje na publikaci Kulturní zařízení v ČR, kterou Český statistický úřad vydával v minulých letech a která se zaměřovala na tradiční kulturní oblasti formou prezentace převzatých dat. Nová publikace nese podtitul Audiovizuální a mediální sektor, jenž více konkretizuje oblast analýzy. Český statistický úřad sbírá každoročně data od poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání v rámci výkazů Kult. Právě myšlenka využití těchto dat a jejich propojení s výstupy z relevantních šetření ČSÚ vedla ke vzniku této publikace. Ta vedle rozhlasového a televizního vysílání sleduje také oblast filmu, hudby, videoher, knih a tisku, tedy oblasti spadající do tzv. kulturního průmyslu, definovaného dle zavedeného trojsektorového vymezení oblasti kultury.
Fulltext: Download fulltextPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed information on the structure of R&D expenditure, incl. sources of funds, and R&D personnel broken down by field of science, CZ-NACE activity, size of units, gender and educational attainment of R&D personnel.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analýza vývoje kultury ČR v letech 2000 – 2013
Odbor statistik rozvoje společnosti
Kultura se nesporně řadí mezi nejsložitější oblasti společenského života. Její projevy jsou nejen mnohostranné, ale ve značné míře také nehmotné a proto i stěží „uchopitelné“. Nesnadná je pouhá odpověď na otázku co to je kultura, co do ní patří a kde lze vysledovat její hrance.
Fulltext: Download fulltextPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011
Český statistický úřad ; odbor statistik rozvoje společnosti
Data on availability of selected ICT to households and individuals. Use of PCs by individuals (place and frequency of use, PC training, PC skills), use of the Internet by individuals (place and frequency of use, Internet skills, purpose of Internet use - communication, information search, learning, on-line services, interaction with public authorities, shopping). E-skills.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 28 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.