National Repository of Grey Literature 273 records found  beginprevious264 - 273  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Technical Analysis
Krčová, Vendula ; Jedličková, Lucie (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
This diploma thesis is focused on the general characteristics of the technical analysis, definitions of the information sources and technical analyses. Main attention is given to the particular indicators of the technical analysis. Practical part of this thesis includes applying of the defined indicators in the evaluation of the money market situation.
Use of Time Series for Technical Analysis of Shares
Hela, Michael ; Novotná, Veronika (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
This master's thesis deals with the analysis of selected rates of shares by using statistical methods including regression analysis and analysis of time series. Using moving averages as technical indicators in technical analysis of securities to predict the future development of rates of shares and finding buy and sell signals that these indicators generate. The results of this work are suggestions for stock trading based on the use of these methods.
Analysis of the Multiplex Market Using Statistical Methods
Komárek, Lukáš ; Novotná, Veronika (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The thesis is focused on the analysis of the multiplex cinema market in the Czech Republic. The thesis evaluates the performance of selected multiplex with the help of statistical tools, time series, regression analysis and control charts. The current state is reviewed on the basis of results of the analysis and outlines the possible future development.
Initial Public Offerings in Investor’s View
Flídrová, Lucie ; Novotná, Veronika (referee) ; Meluzín, Tomáš (advisor)
I considered on initial public offerings in my thesis. The thesis describes signification of initial public offerings including its advantages and disadvantages, informs about its specifications and recommends to investors, what they should focus on, if they think of such type of investment.
Characterization of scanning transmission electron microscopy images of thin biological sections
Novotná, Veronika ; Nebesářová,, Jana (referee) ; Krzyžánek, Vladislav (advisor)
Diplomová práce popisuje fyzikální principy mikroskopů TEM, SEM a STEM spolu s jejich vhodností pro pozorování vzorků citlivých na elektrony, jako jsou zalévací média či biologické vzorky. Dále je popsána příprava vzorků pro STEM (TEM) a popis interakcí, ke kterým dochází mezi primárním elektronovým svazkem a vzorkem. Součástí práce je také pojednání o zpracování mikroskopických obrazů s podkapitolou o metodách kvantitativního porovnání obrazů ze STEM. Praktická část práce je zaměřena zejména na měření úbytku hmoty zalévacích médií (Epon, Spurr, LR White) způsobený primárním svazkem elektronů v nízkonapěťovém STEM. Ultratenké řezy několika tlouštěk byly zkoumány při různých nastaveních mikroskopu (urychlovací napětí, celková dávka, proud svazku, čištění povrchu vzorku a komory mikroskopu) a zobrazovacích módech (světlé a tmavé pole). Dále jsou zkoumány také biologické vzorky Krásnoočka štíhlého (Euglena gracilis) zalitého v pryskyřicích Epon a Spurr. Nasbírané snímky, vytvořené algoritmy a získané výsledky jsou diskutovány a zhodnoceny.
The consequences of an aging population in the financing of the pension system
Novotná, Veronika ; Fiala, Tomáš (advisor) ; Miskolczi, Martina (referee)
This thesis describes the pension system of the Czech Republic. The aim of this thesis is to analyse the ways of financial funding of the pension system based on current demographic progression and future demographic prognosis in the Czech Republic. The analysis has been done in accordance with the aging of Czech population in the recent years. Various suggestions for changes in the Czech pension system and some pension reform issues in some foreign systems vs. Czech system are also part of this thesis. The final part concerns with the overall assessment of the analysis and potential changes.
Analysis of conditions of health science for children with hearing disability at school
NOVOTNÁ, Veronika
The aim of my bachelor theseis was to gain the achal informatik about conditions of children with hearing disability in schools of Southern Bohemia. In my work I´ve been focusing on children of the age of 8 ? 15 yeares. The theoretical section is focused on the terms which are closely related to the topic, disability, child with hearing disability, evolution of the child with hearing disability, aids ? for example hearing aids, cochlear implants and thein usage in the school environment, by child´s with hearing disability parent, in the subjekt Health Education in the school and South Bohemian Region. The practical section brings knowledge from the area of the given isme, the methods used in the Molnár´s and Creswell´s research are described. The opinions of the respondentes on the research were examined on the specimen of the children with hearing disability and their teachers in South Bohemian Region by questionnaire of my own construction can be concluded that the level of the elementary schools in the education of the subject. In the edn of theseis the conditions of the children with hearing disability on the subjekt Health Education are summarized and possible recommendations for practice are given. Schools have positive attitude in integrating the children with hearing disability and seem to be very open in this topic.
Marketing of non-profit organisations
Novotná, Veronika ; Khendriche Trhlínová, Zuzana (advisor) ; Altmannová, Petra (referee)
In diploma thesis I'm dealing with marketing activity usage in non-profit organizations. There are description of non-profit segment and definition of non-profit organizations in theoretic part, followed by specific classification, typology and kinds of non-profit organizations. Then I attend to financing non-profit organizations and marketing, with focusing on marketing conception, leading and marketing mix. Practice part describes marketing activity in two chosen non-profit organisations engaging in integration foreigners to Czech society and related activities, such as law and social advice afford. Marketing activities in these organisations are analysed, along with there direction, summary and comparing. Aim of my diploma thesis is to show needful of marketing activities in non-profit organizations with assist of these organizations.

National Repository of Grey Literature : 273 records found   beginprevious264 - 273  jump to record:
See also: similar author names
6 NOVOTNÁ, Vendula
27 NOVOTNÁ, Veronika
9 NOVOTNÁ, Věra
6 Novotná, Vendula
2 Novotná, Vlasta,
9 Novotná, Věra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.