National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Comparing creditors' satisfaction rates based on ways of debtors' bankruptcy resolution
NOVOTNÁ, Vendula
This thesis compares satisfaction of creditors with different ways of resolving debtors' bankruptcy. It describes different ways of resolving bankruptcy and uses specific data to analyse and compare level of creditor's satisfaction with the way bankruptcy was resolved. The thesis consists of two parts - theoretical and practical. Theoretical part describes historical development of bankruptcy law, defines basic terms, procedural subjects of insolvency proceedings, and outlines particular ways of solving bankruptcy. Practical part of the thesis describes a chosen company, analyses and compares bankruptcy data of debtors and provides recommendation for creditor based on results.
English language learning strategies of students from the second stage of basic school Základní škola Botičská and the lower stage of multi-year general secondary school Lauderovy školy
Novotná, Vendula ; Voňková, Hana (advisor) ; Duschinská, Karolina (referee)
SUMMARY: This work deals with the learners' use of English learning strategies of lower secondary school from Základní škola Botičská and Lauderovy školy, Prague. It discusses the teachers' support of these strategies and represents self-evaluation reports of both schools. The theoretical part defines the concept of self-evaluation in the school environment, describes the strategy of foreign language learning in terms of their importance, inclusion, application in teaching environment and especially their classifications. The practical part contains the results of the self-evaluation reports of Lauderovy školy and ZŠ Botičská, comparison of these results and comparison with the results of the Czech Republic. It also suggests possible follow-ups and recommendations for teachers that are established on the self-evaluations results. The work is based on a questionnaire "Strategy of foreign language learning", which is based on the original English version "Young learners'Language Strategy Use Survey" from A. D. Cohen and R. L. Oxford.
Controlling as a Part of Business Information System
NOVOTNÁ, Vendula
This thesis deals with controlling and analyses role of controlling in company. The first part explains definition of controlling, how it has developed, and what roles and aims of controlling are. Furthermore, this part identifies role of controller and describes controlling tools. Practical part firtsly presents basic information about a company chosen for analysis and its use of controlling. Secondly, an overview of controlling is presented based on information provided by interviewed professionals working in the company. Finally, suggestions for optimization of controlling in the company were recommended.
Assessment of a Company's Financial Situation and its Information System Support
Novotná, Vendula ; Halenková, Karla (referee) ; Bartoš, Vojtěch (advisor)
This bachelor‘s thesis deals with the financial situation of the investigated company and its information systems. At the beginning of this work, theoretical materials are processed, which are then used in evaluating the financial condition of the company. Conclusion of this thesis consists of proposals to improve the financial situation of the company using information systems.
Technical Analysis of Selected Stocks
Novotná, Vendula ; Zerzánek, Ivan (referee) ; Sojka, Zdeněk (advisor)
This master’s thesis deals with the technical analysis of Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple and Autodesk stocks, which are tradeable at stock market NASDAQ. At the beginning, this work focuses on theoretical materials, which are then used for elaborating three trading systems and their testing on selected stocks. Conclusion of this thesis contains a selection of trading system for each stock on selected period of time.
Analysis of effectivity of production of the company TM ELITEX s.r.o.
Novotná, Vendula ; Klečka, Jiří (advisor) ; Mikan, Pavel (referee)
Diplomová práce s názvem Analýza efektivnosti výroby společnosti TM ELITEX s.r.o. je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se zabývá popisem teoretického aparátu k provedení analýzy efektivnosti výroby s využitím Montgomeryho indexů a praktickou aplikací těchto indexů na data společnosti TM ELITEX s.r.o. Jejím cílem je zjištění parciálních produktivit spolu s celkovou produktivitou podniku a jejich změn a určení vlivu změn produktivity a dalších vlivů na změnu ekonomické přidané hodnoty. Druhá část práce popisuje metody, techniky a přístupy zvyšování produktivity a jejich současné i možné budoucí využití ve společnosti TM ELITEX s.r.o.

See also: similar author names
6 NOVOTNÁ, Vendula
27 NOVOTNÁ, Veronika
9 NOVOTNÁ, Věra
27 Novotná, Veronika
2 Novotná, Vlasta,
9 Novotná, Věra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.