National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Preparation and study of human NK cell receptor AICL
Nový, Jiří ; Vaněk, Ondřej (advisor) ; Novák, Petr (referee)
Natural killer cells, or NK cells are an integral component of innate immunity and fullfills the function of recognizing and killing tumor and virus-infected cells. Their function is regulated by signals produced by the interaction of inhibitory and stimulatory receptors on their surface with their specific ligands on the targer cell surface. NKp80 is an activating receptor of NK cells and forms specific complex with cell receptor AICL, both of which belong to the family of C-type lectin-like receptors. Overexpression of AICL receptor is preferably specific for tumor cells of myeloid character. This master's thesis describes the production of AICL mutated form by expression in Escherichia coli BL21 Gold (DE3) followed by isolation and in vitro renaturation of the target protein. In a previous study it was found that an odd number of cysteines in the extracelular lectin domain of AICL causes wrong folding of the protein. Substituting an odd cystein for serine at position 87 lead to stable soluble form of AICL with an even number of cysteines in conserved positions, typical for CTLD receptors. Correctness of the formation of disulfide bonds between cysteines was verified by mass spectrometry. Significant amount of the protein gained allowed for setting up a wide variety of crystallization conditions....
Preparation of the human NK cell receptor KACL
Nový, Jiří ; Vaněk, Ondřej (advisor) ; Moserová, Michaela (referee)
NK buňky neboli přirození buněční zabíječi jsou důležitou součástí imunitního systému organismů. Jejich specifickou vlastností je to, že dokážou rozeznat a zneškodnit některé nádorové buňky a buňky infikované virem bez jakéhokoliv předchozího signálu. Jejich funkce je závislá na aktivitě povrchových stimulačních a inhibičních receptorů, které se aktivují interakcí s ligandy na povrchu cílových buněk. Interakce lidského NK receptoru NKp65 a ligandu KACL je velmi specifická, což potvrzuje velmi vysoká afinita interakce, která je oproti jiným příbuzným komplexům až 400× vyšší. O tomto komplexu je zatím známo jen málo informací, ale je jisté, že se účastní imunitních procesů v kůži, neboť KACL je produkován výhradně keranocyty. Náplní této bakalářské práce byla příprava rozpustné formy receptoru KACL za pomoci rekombinantní exprese proteinů v lidských embryonálních ledvinných buňkách s homogenní glykosylací (linie HEK293S GnTI- ). Protein byl následně charakterizován gelovou chromatografií a SDS elektroforézou. Správné zapojení čtyř cysteinů do dvou disulfidických můstků bylo ověřeno hmotnostní spektrometrií. S připraveným proteinem KACL bylo zahájeno strukturní studium metodou krystalizace proteinů.

See also: similar author names
3 NOVÝ, Jan
2 Nový, Jakub
3 Nový, Jan
2 Nový, Jindřich
4 Nový, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.