National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Impact of a large city on the climatic characteristics of sunshine, their spatial distribution and time changes - case study Prague
Volkeová, Veronika ; Sládek, Ivan (advisor) ; Němec, Luboš (referee)
IMPACT OF A LARGE CITY ON THE CLIMATIC CHARACTERISTICS OF SUNSHINE, THEIR SPATIAL DISTRIBUTION AND TIME CHANGES - CASE STUDY PRAGUE Abstract This thesis deals with essential climatic element which is sunshine duration (SD). The aim of this work is to detect spatial distribution and time changes of the lenght of SD in Prague and surroundings. In the thesis were used data from the Czech Hydrometeorological Institute, specifically monthly and annual sums of SD at Prague-Karlov station for the 96 year period, at the other stations for the 7 year period. The thesis is divided into two parts. The first part is focused on literature recherche, which is based on available knowledge about sunshine in Prague or in larger cities in general. The second part has a research character. At first there is a focus on the Prague-Karlov station and its long-term trends, and then on other station in Prague and out of the Prague. To determine spatial distribution were used statistical double-choice tests.
Klimatická změna a klimatické fluktuace - normály vybraných klimatologických prvků na území České republiky: Odhady změn ve variabilitě a četnosti výskytu vybraných charakteristik sněhové pokrývky
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Sosna, V. ; Němec, Luboš
Na základě zpracování sněhových charakteristik 844 stanic z celé České republiky za období 1961 až 2000 je možné tvrdit, že v nížinách i na horách sněhu všeobecně ubývá. Zlom nastává na konci osmdesátých let. Trvání sněhu i maximum výšky se přesouvá k podzimu. Variabilita sezónních počtu dnů se sněhem se mírně zvyšuje, variabilita ostatních prvků naopak mírně klesá. Zcela mimořádné případy velkého množství nového sněhu nastávají prakticky stejně často během celého chladného pololetí (od poloviny listopadu do poloviny dubna). Z předloženého zpracování nevyplývá, že přes snížení průměrných hodnot jsou četnější nebo výraznější extrémní situace.
Atlas podnebí České republiky a regionalizace výstupů modelů všeobecné cirkulace atmosféry pro potřeby území České republiky: Atlas podnebí ČR
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Národní klimatický program České republiky ; Voženílek, V. ; Křivancová, S. ; Vráblík, T. ; Nekovář, J. ; Valter, J. ; Richterová, D. ; Míková, Taťána ; Vaníček, K. ; Němec, Luboš ; Brázdil, R. ; Květoň, Vít ; Valeriánová, Anna
Cílem dílčího projektu 01 je kompletně zpracovat Atlasu podnebí České republiky pro všechny hlavní klimatické charakteristiky. Po prověření reálného stavu dat a možností jejich zpracování bylo navrženo doplnění průvodních osmi částí Atlasu (teplotní charakteristiky, srážkové charakteristiky, charakteristiky sněhové pokrývky, vlhkost vzduchu, sluneční záření, sluneční svit a oblačnost, tlak vzduchu a vítr, nebezpečné atmosférické jevy, fenologické charakteristiky) o samostatné kapitoly teplota půdy, dynamická klimatologie a klasifikace podnebí. v roce 2004 byly řešeny tyto úkoly: Dokončení inventarizace dat pro jednotlivé prvky; Vyhodnocení a výběr vhodné sítě stanic; Rekonstrukce chybějících údajů (pro vlhkost vzduchu, oblačnost, sluneční svit a záření, fenologické charakteristiky a nebezpečné atmosférické jevy a Vypracování metodiky zpracování jednotlivých charakteristik. Studie obsahuje návrh obsahu Atlasu podnebí ČR.

See also: similar author names
2 NĚMEC, Libor
3 Němec, Ladislav
2 Němec, Libor
9 Němec, Lubomír
16 Němec, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.