National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Hodnocení možností čištění odpadních vod ze zdrojů do 20000 EO
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Kölbl, Jiří ; Mrázková, Marta ; Písařová, Miroslava
Cílem projektu bylo v závislosti na velikosti a charakteru zdroje odpadních vod doporučit vhodná technologická schémata a jim odpovídající typy čistíren odpadních vod, které zajistí čištění odpadních vod na úroveň přípustného znečištění uvedených v nařízení vlády č. 82/1999 Sb. a jeho připravované novele, kterým se stanoví hodnoty přípustného znečištění. Byly sledovány čístírny odpadních vod a vyhodnoceny technologie čištění pomocí mutikriteriální analýzy.
Hodnocení možností čištění odpadních vod ze zdrojů do 20000 EO: Postup při volbě a schvalování způsobu zneškodňování odpadních vod v obcích do 2000 EO
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Fuchs, Petr ; Mrázková, Marta ; Písařová, Miroslava
Cílem projektu bylo v závislosti na velikosti a charakteru zdroje odpadních vod doporučit vhodná technologická schémata a jim odpovídající typy čistíren odpadních vod, které zajistí čištění odpadních vod na úroveň přípustného znečištění uvedených v nařízení vlády č. 82/1999 Sb. a jeho připravované novele, kterým se stanoví hodnoty přípustného znečištění. Byly sledovány čístírny odpadních vod a vyhodnoceny technologie čištění pomocí mutikriteriální analýzy. Zpráva obsahuje popis možných způsobů řešení výstavby ČOV, použitelných typů ČOV, výsledků sledování ČOV s atypickou skladbou odpadních vod a metodiky odběru vzorků.

See also: similar author names
4 MRÁZKOVÁ, Michaela
2 MRÁZKOVÁ, Miroslava
3 Mrázková, Magdalena
3 Mrázková, Magdaléna
4 Mrázková, Marcela
7 Mrázková, Marie
8 Mrázková, Martina
1 Mrázková, Marína
4 Mrázková, Michaela
2 Mrázková, Milada
3 Mrázková, Miloslava
3 Mrázková, Miriam
2 Mrázková, Miroslava
2 Mrázková, Monika