National Repository of Grey Literature 326 records found  beginprevious317 - 326  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Gender at school
Zemková, Jana ; Nováková, Daniela (referee) ; Mojžíšová, Jarmila (advisor)
The aim of my work is obtaining an insight into gender problems. Theoretical framework of it is based on determination of concepts like gender, gender identity, gender mainstreaming, gender and family, and gender and school. Within my research I determine information awareness about gender issues at primary schools. I try to face findings from studied literature with the school practice. The research part is supplemented by comments from the respective field. Necessity of further research in this area is proposed in the conclusion.
Family and school cooperation of the Waldorf education
Zemánková, Jitka ; Mojžíšová, Jarmila (referee) ; Pávková, Jiřina (advisor)
The bachelor essay is focused on family and school cooperation. The topic of the work is the characterisation of the Waldorf education and some of its specifics. The theoretical part is about the founder of Waldorf pedagogy Rudolf Steiner, it describes a history of the formation of this type of education and it defines its main features. The practical part is based on a description of forms of the cooperation and it analyzes a level of the cooperation between parents and regular grade schools in comparison to Waldorf schools.
Preferences of moving activities of children and youths in their in free time
Kopecká, Jitka ; Mojžíšová, Jarmila (referee) ; Přibyl, Ivan (advisor)
In my bachelor thesis, I focused on finding physical activity preferences of children and young people in their free time. The theoretical part includes concepts related to free time, education, leisure sports and ontogeny of children and young people of school age. The practical part is focused on empirical research that examines how physical activity prefer in their spare time children and young people of school age. The results of this research are compared with particular interest education school facilities.
The Influence of the Methods of Marie Montessori on the Development of the Personalities of Children
Janochová, Michala ; Rýdl, Karel (advisor) ; Mojžíšová, Jarmila (referee)
Marie Montessori nezaložila svoji práci na teoretických domněnkách. Její pedagogika se vyvinula z každodenní práce s dětmi, z jejich pozorování. Je to vzdělávací systém založený na zkušenosti! Montessori principy fungují dodnes, mnohé z nich jsou ověřeny výzkumy. Montessori pedagogika by se mohla stát mnohým učitelům cennou inspirací. V její práci najdeme mnoho prvků, které lze v našem školství úspěšně použít. Nemůžeme si ale myslet, že tento systém je všemocný. S výchovou dětí - s jejich správnou výchovou - je třeba začít od nejútlejšího věku. Pokud zde uplatníme správné zásady, sklidíme ovoce své snahy již záhy, v době školní docházky dětí. Osobnost dětí je třeba rozvíjet odmala a na tomto rozvoji je třeba pracovat až do doby, kdy jsou děti (nebo již spíše mladí lidé) schopny za svůj další rozvoj samy převzít zodpovědnost.
The Use of a Project for Free-Time Activity
Brettová, Soňa ; Pávková, Jiřina (advisor) ; Mojžíšová, Jarmila (referee)
Většina lidí si pod pojmem učení představí činnost, která je sama o sobě nepříjemná a na jejímž konci budou něco znát, umět. Využitím projektů se dá značně zvýšit motivace jedince, což následně proces učení velmi usnadní. Projektová metoda, je jedním ze způsobů práce, které jsou v moderním školství velmi populární, avšak počátky jejího používání spadají až na začátek 20. století. Školství ale není jedinou oblastí, kde se zmíněná metoda dá s úspěchem využít, je však oblastí, kde se její používání stalo v současnosti módním trendem. V pedagogice volného času je, díky jiným cílům a celkově jinému způsobu práce, než ve školství, využívání projektů stálým jevem. Projekty umožňují spojení více oblastí lidského poznání dohromady, ukazují použití poznatků v praxi. Při jejich realizaci by měl pedagog vyloučit jakoukoli improvizaci. Měl by včas připravit všechny potřebné věci, vypracovat časový plán, přesná a jednoznačná pravidla, určit výchovně - vzdělávací cíl, úkoly, způsob hodnocení. Pravidla práce je důležité vysvětlit jasně a přehledně, pokud možno s názorným příkladem. Je žádoucí si ukázkou ověřit, že všichni všemu rozuměli.
Organizational Forms in the Teaching of Mathematics
Kovářová, Dorotea ; Kubínová, Marie (advisor) ; Mojžíšová, Jarmila (referee)
In meiner Diplomarbeit habe ich mich mit den Organisationsformen im Mathematikunterricht beschäftigt. Ich wollte nicht nur diese Problematik in Betracht nehmen, sondern mich auf den ganzen Bildungsprozess richten. Ich glaube, dass die einzelnen Teile des Bildungsprozesses nicht allein angesehen werden sollen, weil sie sich gegeneinander beeinflussen. Nur gemeinsame harmonische Verflechtung bedeutet einen effektiven und erfolgreichen Bildungsprozess. Den Nachdruck habe ich auf zwei Sachen gelegt. Erstens ist die Didaktik der Mathematik wichtig. Für einen guten Unterricht muss man alle Zusammenhänge gut überlegen, d.h. das Erkenntnissgefüge der Schüler, ihre Denkweise, die Charakteristik der Zielgruppc usw. Zweitens sollte man nicht nur die intellektuelle Seite der Schüler in Einsicht nehmen, sondern sich auf ihre ganzheitliche Persönlichkeit richten. Also auch auf die persönliche und sozialle Entwicklung. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 326 records found   beginprevious317 - 326  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.