National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Evaluation of Spasticity in Lower Extremities Three Years after the Selective Dorsal Rhizotomy
Míka, Petr ; Kraus, Josef (advisor) ; Helcl, František (referee)
1. ABSTRAKT Název práce: Hodnocení spasticity na dolních končetinách tři roky po selektivní dorzální rhizotomii Cíle práce: Zhodnotit spasticitu na dolních končetinách u probandů s diagnózou spastická forma dětské mozkové obrny tři roky po provedení selektivní dorzální rhizotomie. Metody řešení: Případová studie dvou probandů s diagnózou spastická forma DMO ve věku 17 a 21 let. Vyšetření spasticity svalových skupin dolních končetin: abduktory, adduktory a flexory kyčelruno kloubu, flexory a extenzory kolenního kloubu, plantámí a dorzální flexory hlezenního kloubu. Testování spasticity proběhlo na základě přiřazení odporu během pasivně prováděného pohybu v kloubu k určitému stupni Ashworthovy škály a modifikované Ashworthovy škály. Výsledky: U probanda č. 1 došlo ke zvýšení spasticity plantámích a dorzálních flexorů hlezenních kloubů ze skóre 2 na skóre 5 Ashworthovy škály; spasticita ostatních svalových skupin zůstala na skóre 2. Při hodnocení spasticity dle modifikované Ashworthovy škály nastalo zvýšení u flexorů a extenzorů kolenních kloubů ze skóre 1 na skóre 1+, u plantámích a dorzálních flexorů hlezenních kloubů se spasticita zvýšila se skóre 1+ na skóre 4, spasticita ostatních svalových skupin přetrvala na skóre 1+. Proband č. 2 nebyl při testování schopen relaxovat a proto jsem usoudil, že pro...
Dynamical electroneurostimulation
Míka, Petr ; Bartušek, Karel (referee) ; Špinka, Jiří (advisor)
This work describes method of dynamic electroneurostimulation and it’s properties and apparatures which are used to accomplish the method. The general aim of this work is to furnish collective information about method of dynamic electroneurostimulation and about problems of modelling a human tissue impedance and to acquire information about signals which apparatures work with.
Dynamic viscosity of electroinsulating liquids
Míka, Petr ; Rozsívalová, Zdenka (referee) ; Frk, Martin (advisor)
This work deals with persepective environmentally friendly electroinsulating liquids. Important properties of currently used electroinsulating liquids are listed. Physical nature of viscosity of liquids and its temperature dependance are described and methods of its measuring are listed. Also temperature dependance of density is described from physical point of view. Measurement of density and of temperature dependance of viscosity of chosen vegetable and mineral oils was performed. On the basis of this measurement was calulated the activation energy of these samples. Two methods of dynamic viscosity measurement were used for some samples.
Selecting strategic option in the organization of Bohemians 1905, a.s.
Valášek, Martin ; Švecová, Lenka (advisor) ; Mika, Petr (referee)
The aim of this thesis is to analyze a management problem in the organization Bohemians 1905, a.s. and submit recommendations to the board of the club for strategic choice options how to solve the management problem. The correct formulation of the problem will need to be analyze the current situation, put it in a strategic context and find the cause of the problem. This is done by Kepner-Tregoe methodology, C-E diagram and cognitive map. It will also need to develop objective solutions, design criteria, specify the possible solutions and determine the consequences of various options due to the proposed set of criteria. This is done by the value tree, a combination of multi-criteria evaluation under risk and certainty, probability trees and decision matrices. As a form of multi-criteria evaluation will be used in a specific form of the transfer bridge in the form of aggregated criteria of price/performance ratio of the options that allows create a list of preferred options.

See also: similar author names
7 Mika, Pavel
7 Míka, Pavel
4 Míka, Petr