National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Regulation of visa issues in Schengen Acquis and temporary residence and movement of third countries citizens within the Schengen area
Medek, Jan ; Tichý, Luboš (advisor) ; Scheu, Harald Christian (referee)
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-podminky- vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-podminky- vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-podminky- vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-podminky- vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d Tereza Rejšková, Jak se cizincům cestuje po Schengenu: Problematické interpretace Schengenské prováděcí úmluvy a jejich řešení, 2008 http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2108845 Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. , Část III - Schengenské dohody http://www.polac.cz/eu/zakl_term/cast_3.html Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. , Část IV - Vízová a azylová politika http://www.polac.cz/eu/zakl_term/cast_4.html David Král, Vízová politika Evropské unie a Spojených států - výzvy pro transatlantické partnery, 2007 http://www.europeum.org/doc/pdf/867.pdf Adjustment of visa issues in the law of the Schengen acquis and temporary stay and movement of third country nationals in the Schengen area The aim of this work is to describe...
Solutions of Business Intelligence tasks in telecommunnication sector
Šindelář, Radek ; Pour, Jan (advisor) ; Medek, Jan (referee)
Main aim of this thesis are solutions of BI tasks in telecommunication sector. Thesis is divided into two main parts. First is theory part, which includes BI architecture and its components used in telecommunication sector. The second part is practical part that is represented by real solution and by its attitude that respects specifics of telecommunication sector. Above mentioned will be reached by getting of theoretical knowledge gained from availlable information sources as wel as by drawing of experience based on real working project. Benefit of this thesis will be transparented view of the real usage of Business Intelligence solution in telecommunication area.
Office personnel activities analysis
Jandová, Michaela ; Šikýř, Martin (advisor) ; Medek, Jan (referee)
Cílem bakalářské práce je detailně prozkoumat a posoudit personální práci, klíčové personální činnosti a fungování personálního útvaru ve společnosti Pivovar, a.s. (fiktivní název), zjištěné skutečnosti porovnat s dostupnými teoretickými poznatky a případně navrhnout opatření na zlepšení personální práce ve sledované společnosti. Součástí práce je také úvaha nad vlivem národnosti členů vrcholných orgánů společnosti na fungování personálního útvaru a tvorbu personální strategie.

See also: similar author names
1 MEDEK, Josef
1 Medek, Jakub
2 Medek, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.