National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Effect of Remedial Physical Education on Poor Posture in Young School Age Children.
Marešová, Marta ; Hošková, Blanka (advisor) ; Prajerová, Květa (referee)
Název: Vliv zdravotní tělesné výchoyy na vadné držení těla u dětí mladšího školního věku The effect ofhealth physical training on juniors' body attitude Cíle práce: Posoudit vliv zdravotní tělesné výchovy a vhodných pohybových aktivit na zlepšení držení těla u dětí mladšího školního věku s vadným držením těla a tím přispět k dalšímu rozvoji a poznání v nápravě držení těla. Metoda: Výzkum byl koncipován jako vnitroskupinový longitudinální experiment s důrazem na sledování změn v držení těla u deseti dětí mladšího školního věku s vadným držením těla. Průměrný věk respondentů byl 8,7 let. Vzhledem k velikosti souboru činí tento výzkum kasuistiku sledovanýchjedinců. Metoda průzkumu byla provedena formou písemné ankety (doplněná rozhovorem s dítětem a jeho rodičem), metodou pozorování a testování při vstupním a výstupním vyšetření. Rozbor získaných dat byl proveden obsahovou (kvalitativní) analýzou. Výsledky: Osvětlují použití navržených metod pozorování a testování v nápravě vadného držení těla a přispěly k sestavení návrhu pohybového programu vedoucího k nápravě držení těla. Klíčová slova: Vadné držení těla, zdravotní tělesná výchova, pohybové aktivity, plavání, prevence.

See also: similar author names
3 MAREŠOVÁ, Magdalena
5 MAREŠOVÁ, Marie
16 MAREŠOVÁ, Markéta
8 MAREŠOVÁ, Miroslava
4 Marešová, Marcela
5 Marešová, Marie
16 Marešová, Markéta
3 Marešová, Martina
13 Marešová, Michaela
8 Marešová, Miroslava
4 Marešová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.