National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
What would we make today?
Marešová, Klára ; Fišerová, Zuzana (advisor) ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (referee)
Bakalářská práce má za cíl představit přístup pedagogů výtvarné výchovy k plánování výuky a jejímu pojetí s ohledem na vztah základních didaktických kategorií k realitě. Ačkoliv je výtvarný pedagog vázán kurikulárními dokumenty, nedisponuje učebnicemi jako podklady pro přípravu vyučovacích hodin. Inspiraci tudíž čerpá z jiných zdrojů. V současné době nabývá na významu především platforma internetu, zejména sociálních sítí. Výzkumná část práce proto představí na základě kvalitativního etnografického výzkumu Facebook a jeho vybrané skupiny, které slouží především k inspiraci prostřednictvím sdílení vizuálního obsahu. Ukáže, jaké nápady na výtvarnou činnost se ve skupinách objevují a s jakou odezvou jsou přijímány. Otevřením problematiky tohoto fenoménu chce práce poukázat na možná rizika nekritického přijímání sdíleného obrazového materiálu, ale také na pozitiva, která v tomto kontextu současná doba přináší. Praktická část práce předkládá několik vybraných úkolů prezentovaných na sociálních sítích v autorském přepracování. KLÍČOVÁ SLOVA výtvarná výchova, učitelovo pojetí a plánování výuky, didaktická transformace, inspirační zdroje
National reverse charge in the building industry with a focus on effect by selected provider
MAREŠOVÁ, Klára
The main aim of the thesis is to analyse the national reverse charge in the building industry with a focus on the effect on the selected provider. However, the aim of this study is not only to outline an influence and effect on the business sphere, but make such a methodical basis, which would improve awareness not only in the business sphere but also in the general public. In the theoretical part, important terms are defined and a fundamental theory with a focus on the national reverse charge in the building industry is introduced. In the practical part, the actual application of this system is described in the form of the common opinions and principles, analysis assessing the influence of this system on cash flow, requisitions, tax liability and other factors. The end of this study is created by gathered results and findings of the effect on the selected business partner.
Analysis of the wage system in the Czech Republic with a focus on selected business payroll system operator
MAREŠOVÁ, Klára
The aim of this bachelor thesis is to analyze the wage system in the Czech Republic with a focus on the wage system of a chosen company. In the theoretical part important terms are described and basic theory concerning of wage and legal system of the Czech Republic is explained. In the practical part key elements of wage and conditions of their administration with demands on right, efficient wage system are compared. Therefore I analyzed the calculation of base wage, obligatory and other extra charges, average wage, refund of temporary disability and others. The results gained from chosen Limited Company A were subject of comparison and I didn?t find relevant misconducts in any of the cases and system meets completely the requirements.

See also: similar author names
10 MAREŠOVÁ, Kateřina
5 MAREŠOVÁ, Klára
2 Marešová, Kamila
2 Marešová, Karolina
10 Marešová, Kateřina
3 Marešová, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.