National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Specific situation of law libraries
Korhoň, Ondřej ; Buřilová, Marcela (advisor) ; Marešová, Marie (referee)
Bakalářská práce analyzuje právnické knihovny jako specifická knihovnická pracoviště. Autor nejprve objasňuje základní právní terminologii, vytváří typologii pro odbornou právní literaturu a mapuje situaci na trhu s právními publikacemi. Právní knihovny jsou rozděleny do čtyř kategorií, které jsou popsány včetně jejich fungování v praxi. V závěru práce jsou potom shrnuty dosavadní poznatky a je zodpovězena otázka, čím je současná situace právnických knihoven specifická a čím se liší od knihoven jiného zaměření.
Reading, writing and speaking in a child with an atypical language development
Marešová, Marie ; Saicová Římalová, Lucie (advisor) ; Homolková, Kamila (referee)
This thesis will be focused on the characteristics of reading, written language and spoken language of a younger school aged child, whose process of language acquisition is atypical and involves difficulties (with suspicion of specific language impairment or dyslexia). The analysis will beprimarily focused on areas, which the child has troubles with. Using supporting literature, this paperwill try to discover phenomena, which could be relatedto manifestations of specific language impairment or dyslexia. The core of the bachelor thesis will be a case study of the child at the age of 8 to 9. Recordings of speech of the child, recordings of her loud readings and demonstrations of her written language will be examined. Observations of the child during extra lessons will also be used.
Neogothic in sacral architecture of Prague
Marešová, Marie ; Czumalo, Vladimír (advisor) ; Pech, Milan (referee)
This bachelor thesis deals with neogothic prague sacral architecture and its based on two churches of new prague towns. First part is devoted to evolution of Prague in 19th century and to the position of the Catholic Church as builder in this period and second part summerizes a the concept of Gothic architecture in art history and also problems of historicism in architecture. The crux of the matter this thesis create analysis of three churches in context of three newest prague towns. It's church of St. Ludmila in Royal Vinohrady and church of St. Antonín Paduan in Holešovice-Bubny. The final chapter is going to summerize basic attribute of neogothic in prague sacral architecture, which were deduced from the comparison of these churches.
Personal data security in public libraries
Jehňatová, Markéta ; Slámová, Hana (advisor) ; Marešová, Marie (referee)
Bakalářská práce pojednává o ochraně osobních údajů a tuto problematiku zaměřuje na veřejné knihovny. První část vymezuje pojmy týkající se osobních údajů, část druhá seznamuje se Zákonem na ochranu osobních údajů, třetí částí je stručné seznámení s Úřadem na ochranu osobních údajů, následující část se zabývá hlavními úkoly a povinnostmi správce osobních údajů, konkrétně body stanovenými zákonem a jejich uplatněním v praxi, závěrečná část se pak zabývá konkrétními příklady ochrany osobních údajů v knihovnách (www.zbraslav.advice.cz/knihovna, www.uvaly.cz/knihovna), představuje zvolenou knihovnu v rámci obecného úvodu, a prezentuje informace získané od konkrétních osob v knihovně pracujících. [Autorský abstrakt].

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 MAREŠOVÁ, Magdalena
16 MAREŠOVÁ, Markéta
8 MAREŠOVÁ, Miroslava
4 Marešová, Marcela
5 Marešová, Marie
16 Marešová, Markéta
1 Marešová, Marta
3 Marešová, Martina
13 Marešová, Michaela
8 Marešová, Miroslava
4 Marešová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.