National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
CURRENT STATE OF MOBILE INTERNET IN THE CZECH REPUBLIC AND POSSIBILITIES OF ITS UTILIZATION IN VERY SMALL BUSINESSES AND TRADERS
Kysela, Jiří ; Bruckner, Tomáš (advisor) ; Novotný, Miroslav (referee)
This thesis presents/offers a comprehensive view of the issue of mobile Internet aimed at very small businesses and traders. In my thesis I focus on the practical applicability of mobile Internet by means of mobile technologies in the forenamed undertakings. First part of the thesis deals with the methodology of the area of very small businesses and traders and analyses present possibilities of application of mobile technologies and their suitability and usability for very small businesses and traders. Second part of the thesis identifies types of undertaking that can take advantage of mobile Internet and shows that this technology entails time and funds saving. Third part demonstrates concrete applications of mobile Internet in the activities of undertakings and presents the possibilities of gaining a support from the European Union structural funds for the implementation of mobile Internet.
Identifikace přínosů e-businessových řešení pro malé firmy
Kysela, Jiří ; Voříšek, Jiří (advisor) ; Salava, Petr (referee)
Tato práce se zabývá fenoménem elektronického obchodování, identifikuje jeho přínosy, nastiňuje problematiku zřízení internetového obchodu a jeho následný provoz. Je zde předložena široká paleta softwarových, logistických a marketingových nástrojů, díky nimž je možné nakonfigurovat internetový obchod tak, aby vyhovoval požadavkům drobného podnikatele a zároveň perfektně fungoval z hlediska zákazníka. Založení internetového obchodu se zabezpečením veškerého provozu je sice podmínkou k jeho bezchybnému fungování, avšak to je teprve začátek elektronického obchodování. Jak se ukazuje v praxi, jednou z nejdůležitějších věcí je maximální snaha o spokojenost zákazníka, neboť jedině takový zákazník se bude do našeho obchodu vracet, případně ho doporučovat svým známým - dalším potenciálním zákazníkům. V kapitole ?Formování firmy a marketing? je čtenář seznámen se základními principy fungování firmy a její vazby na okolní prostředí, stejně jako s vnitropodnikovou politikou. Jaké jsou podmínky a možnosti pro distribuci svého zboží se pak popisuje v kapitole následující s názvem ?Logistika? a konečně analýza samotných stavebních kamenů internetového obchodu je popsána v kapitole ?Technické zabezpečení a realizace?. Kapitola ?Provoz elektronického obchodu? pak věrně zobrazuje možnosti a úskalí běhu celého systému obchodování. Tato práce se snaží komplexně informovat o realizaci a fungování internetového obchodu, který je sice novým způsobem prodeje, kde však platí stará pravidla o dobrém a poctivém obchodu.

See also: similar author names
4 KYSELA, Jan
4 Kysela, Jan
1 Kysela, Jindřich
4 Kyselá, Jana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.