National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Kinesiotherapy for Adolescents in Reeducation Care Facility.
Kuchař, Lukáš ; Hátlová, Běla (advisor) ; Kirchner, Jiří (referee)
Název: Kinezioterapie v reedukačním zařízení pro obtížně vvchovatelnou mládež Jihlava Kinesiotherapy for adolscents in reeducation care facility in Jihlava Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout informace z oblasti problematiky obtížně vychovatelných a následné aplikace kinezioterapie formou prožitkového pohybového programu v přírodě, se zaměřením na ovlivňování interpersonálních vazeb dětí rodinné buňky jako základní organizační formy reedukačního zařízení- DDsŠ v Jihlavě. Metoda: Průzkum ve vybrané skupině byl proveden formou sociometrického šetření, které se týkalo tří oblastí- oblasti sociálních vztahů, důvěry a povinností. Dotazník byl sestaven pod vedením Mgr. Daniela Hanzla, který vedl stejné sociometrické šetření v dětských domovech na zjišťování sourozeneckých konstelací v roce 2003. Respondenti vyplnili dotazníky dvakrát. Poprvé při zahájení kurzu, podruhé bezprostředně po ukončení kurzu. Výsledky: Pomocí sociometrických matic byly sestaveny grafy a sociogramy, které byly následně porovnány a na základě srovnání jsme vyhodnotili platnost hypotéz. Klíčová slova: obtížná vychovatelnost, reedukace, kinezioterapie, rodinná buňka, prožitková pedagogika, sociometrie 2

See also: similar author names
4 Kuchař, Ladislav
2 Kuchař, Libor
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.