National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Transformations of the feminist zine Bloody Mary and how it was impacted by internet
Kopecká, Mahulena ; Reifová, Irena (advisor) ; Krobová, Tereza (referee)
The thesis' aim is to explore the changes of the anarchofeminist zine Bloody Mary and how it was influenced by the Internet, as well as by the specific blogging platform and computer graphics software used in the zine's production. The chief sources of data used in my research are the specific issues of the zine, articles and archived documents published on the blog. Moreover, I have undertaken several interviews with the zine's authors and readers, giving me insight into the zine's production. The theoretical section of the thesis focuses on the function of zines as alternative media, as well as describing zines within the larger context of the key feminist views on the media industry and the history of independent feminist publications. The following section describes the formation of the Riot Grrrl movement, which has led the proliferation of zines within feminist discourse, as well as serving as a chief inspiration to Bloody Mary's authors. The next chapter describes the context of Czech anarchist activism and names some of the key groups such as the "Feminist Group of the 8th March" or the "Anarcho-feminist Group", which Bloody Mary's authors belonged to. The empirical section of the thesis focuses on the changes within Bloody Mary as a publication. The developments and transformation of the...
The content analysis of Czech feminist zines
Kopecká, Mahulena ; Krobová, Tereza (advisor) ; Hroch, Miloš (referee)
Cílem práce bylo prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy najít témata, skrze která vybrané české feministické ziny (tedy neprofesionální nezávislé publikace, které jejich tvůrci produkují a distribuují sami) prezentují myšlenky feminismu a problematiku ženské emancipace, a následně porovnat, jak ziny jednotlivá témata pojímají. Šlo vždy o dvě vybraná čísla zinů Wicca, Esbat, Bloody Mary a Přímá cesta, vycházejících z českého anarchistického hnutí. Nejdříve práce popisuje, co je to zin, z čeho vznikal a jaká byla politika jeho vydávání, kdy se tvůrci ohrazovali proti fungování mainstreamových médií a konzumerismu. Následně se soustředí na vývoj jednotlivých vln feministického hnutí, které rozebírá v souvislosti s tím, jaké publikační metody využívaly. Zatímco první vlna se utvářela skrze "scrapbooky", lepené knížky plné koláží, dopisů a novinových výstřižků, druhá vlna se soustředila na letáky a manifesty, tisknuté na cyklostylu. Třetí vlna se v 90. letech utvářela právě skrze dívčí ziny a vycházela z hnutí Riot Grrrls. Zkoumání obsahů jednotlivých zinů probíhalo prostřednictvím prvního stupně kódování zakotvené teorie. Nejdříve se porovnal tematický záběr obsahů jednotlivých zinů, pojmenovaly se témata a definovaly ústřední kategorie - pojetí feminismu, konstrukce mužství a ženství a pojetí...

See also: similar author names
4 KOPECKÁ, Marie
4 Kopecká, Magda
1 Kopecká, Magdalena
2 Kopecká, Marcela
4 Kopecká, Mariana
4 Kopecká, Marie
2 Kopecká, Markéta
10 Kopecká, Martina
3 Kopecká, Michaela
4 Kopecká, Milada
1 Kopecká, Miluše
7 Kopecká, Miroslava
3 Kopecká, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.