National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
The education of the librarians: analysis and comparison of the professional preparation programs already existing lifelong learning
Konvalinka, Jiří ; Černá, Milena (advisor) ; Stöcklová, Anna (referee)
Rigorózní práce mapuje a analyzuje současné možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních pracovníků. K hlavním cílům patří zejména porovnání současných vzdělávacích programů na regionální a národní úrovni s přihlédnutím na legislativní rámec, akční plán realizace státní informační politiky, možnosti vzdělávání pracovníků v rámci konkrétních programů, podprogramů a jejich projektů, možnosti celoživotního vzdělávání v souvislosti s moderními prostředky ICT. Práce čítá pět kapitol a přílohy. Stěžejní částí práce jsou kapitoly třetí a pátá, které blíže mapují situaci ve vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků u nás. Přílohy rigorózní práce obsahují komparaci dvou výukových center v rámci podprogramu VISK2, obrazovou dokumentaci s popisem programového vybavení pro e-learning, vysvětlení základních termínů, názvů a zkratek a v neposlední řadě též fotografickou dokumentaci z kurzů podprogramu VISK2.
The education of librarians: analysis and comparison of the professional preparation programs already existing and lifelong learning (on the national and regional level)
Konvalinka, Jiří ; Černá, Milena (advisor) ; mimo FF UK, (referee)
Diplomová práce mapuje a analyzuje současné možnosti vzdělávání pracovníků knihoven a informačních pracovníků. K hlavním cílům patří zejména porovnání současných vzdělávacích programů na regionální a národní úrovni s přihlédnutím na legislativní rámec, akční plán realizace státní informační politiky, možnosti vzdělávání pracovníků v rámci konkrétních programů, podprogramů a jejich projektů, možnosti celoživotního vzdělávání. Práce čítá pět kapitol a přílohy. Stěžejní částí práce jsou kapitoly třetí a pátá, které blíže mapují situaci ve vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků u nás. Přílohy diplomové práce obsahují komparaci dvou výukových center v rámci podprogramu VISK2, vysvětlení základních termínů, názvů a zkratek a fotografickou dokumentaci.
Play
Konvalinka, Jiří ; KROBOT, Miroslav (advisor) ; BEČKA, Marek (referee)
The PLAY is not a game. The PLAY overreaches and connects all aspects of all games if possible. The PLAY as phenomenon is existential issue that accompany mankind from its beginnings. Similar to work, fight, love and death (mortality), the PLAY shows men the condition or the frame of their existence. The PLAY is a principle. In this work, i will try to explore the PLAY and its relationship with acting and my acting studies. Also I will explore my acting studies and possibilities of use of experience I gained in the relationship with the PLAY and altogether the relationship between the PLAY and the world itself.

See also: similar author names
5 Konvalinka, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.