National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The History of Pharmacy in the Region of Velké Meziříčí and in Třebíč
Chalupová, Kateřina ; Dohnal, František (advisor) ; Kolda, Jindřich (referee)
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech republic Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Kateřina Chalupová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. THE HISTORY OF PHARMACY IN THE REGION OF VELKÉ MEZŘIČÍ AND IN TŘEBÍČ Thesis target: To capture the dominant features of the historical development of pharmacy in a defined part of the Vysočina Region including the town of Třebíč and the area of the former judicial district of Velké Meziříčí. Methods: The historical development of pharmacies is traced in connection with the historical development of the entire region. It is evaluated and dealt with in connection with main historical milestones in health care. The thesis captures chronological characterization of pharmacies and tries to give a complete overview of the ownership and staff. At the same time, it focuses on collecting of documents in question. Results: The history of the oldest pharmacy in the region of Velké Meziříčí comes back to the 16th century. The pharmacy "U Černého orla" was the only pharmacy in Velké Meziříčí until 1993. There were two pharmacies established during socialist era - first in Křižanov in 1952 and the next year in Měřín. There have been established 5 pharmacies and 1 dispensary in Velké Meziříčí since establishment of the Czech...
Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech
Bolom-Kotari, Sixtus ; Kolda, Jindřich ; Bolom-Kotari, Martina
Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech přináší základní principy a zásady každodenního přístupu k tomuto typu staveb i souvisejících dílčích historických prvků. V metodice doporučené přístupy zajišťuje majitel, resp. správce příslušného objektu. Záměrem je předcházet prostřednictvím prevence možným škodám, které vznikají nesprávným provozem objektů. Metodika představuje jak strategie poznávání dějinných souvislostí vzniků objektů a předmětů v nich uložených, tak principy a zásady pro běžnou údržbu. Naopak není nástrojem pro odborné restaurování a konzervaci stavebních součástí knihoven nebo uložených knihovních fondů. Pro hlubší kontrolu stavu historických knihovních fondů je žádoucí postupovat dle příslušných metodik, certifikovaných Ministerstvem kultury. Metodika je určena pro všechny vlastníky a správce knihoven v historických objektech v českém prostředí, jejichž časové a slohové zařazení spadá převážně nebo zčásti do období baroka. Svým zaměřením je určena prioritně pro správce a vlastníky interiérových knihoven v církevních památkových objektech. Informace, v metodice obsažené, jsou relevantní rovněž pro odborné pracovníky památkové péče a souvisejících paměťových institucí, historiky, historiky umění, projektanty a architekty, studenty souvisejících oborů a širší odbornou veřejnost se zájmem o danou problematiku. Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech byla schválena Ministerstvem Kultury s číslem osvědčení 207 a číslem jednacím MK 46529/2020 OVV ze dne 14. 8. 2020.
Fulltext: Download fulltextPDF
The History of Pharmacy in the Region of Velké Meziříčí and in Třebíč
Chalupová, Kateřina ; Dohnal, František (advisor) ; Kolda, Jindřich (referee)
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech republic Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Kateřina Chalupová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. THE HISTORY OF PHARMACY IN THE REGION OF VELKÉ MEZŘIČÍ AND IN TŘEBÍČ Thesis target: To capture the dominant features of the historical development of pharmacy in a defined part of the Vysočina Region including the town of Třebíč and the area of the former judicial district of Velké Meziříčí. Methods: The historical development of pharmacies is traced in connection with the historical development of the entire region. It is evaluated and dealt with in connection with main historical milestones in health care. The thesis captures chronological characterization of pharmacies and tries to give a complete overview of the ownership and staff. At the same time, it focuses on collecting of documents in question. Results: The history of the oldest pharmacy in the region of Velké Meziříčí comes back to the 16th century. The pharmacy "U Černého orla" was the only pharmacy in Velké Meziříčí until 1993. There were two pharmacies established during socialist era - first in Křižanov in 1952 and the next year in Měřín. There have been established 5 pharmacies and 1 dispensary in Velké Meziříčí since establishment of the Czech...
The History of Pharmacy in the Region of Velké Meziříčí and in Třebíč
Chalupová, Kateřina ; Dohnal, František (advisor) ; Kolda, Jindřich (referee)
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech republic Department of Social and Clinical Pharmacy Author: Kateřina Chalupová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. THE HISTORY OF PHARMACY IN THE REGION OF VELKÉ MEZŘIČÍ AND IN TŘEBÍČ Thesis target: To capture the dominant features of the historical development of pharmacy in a defined part of the Vysočina Region including the town of Třebíč and the area of the former judicial district of Velké Meziříčí. Methods: The historical development of pharmacies is traced in connection with the historical development of the entire region. It is evaluated and dealt with in connection with main historical milestones in health care. The thesis captures chronological characterization of pharmacies and tries to give a complete overview of the ownership and staff. At the same time, it focuses on collecting of documents in question. Results: The history of the oldest pharmacy in the region of Velké Meziříčí comes back to the 16th century. The pharmacy "U Černého orla" was the only pharmacy in Velké Meziříčí until 1993. There were two pharmacies established during socialist era - first in Křižanov in 1952 and the next year in Měřín. There have been established 5 pharmacies and 1 dispensary in Velké Meziříčí since establishment of the Czech...

See also: similar author names
1 KOLDA, Jiří
2 Kolda, Jakub
2 Kolda, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.