National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
The Process of Establishing the European Monetary Union after the Second World War
Kindlová, Miroslava ; Brůžek, Antonín (advisor) ; Amort, Jiří (referee)
Diplomová práce popisuje vznik měnové unie od prvních myšlenek až po současnost. Zachycuje složitý a zdlouhavý vývoj tohoto integračního seskupení a udává chronologický vývoj událostí. Věnuje se situaci v Evropě po druhé světové válce, fungování brettonwoodského systému a následně Evropského měnového systému. Zmiňuje dvě důležité zprávy ? Wernerovu a Delorsovu, neopomíjí přínos Maastrichtské smlouvy pro měnovou integraci. Popisuje teorii optimálních měnových oblastí a měnovou politiku Evropské centrální banky. V další části detailně analyzuje vztah ČR a SR k měnové unii, plnění reálných a nominálních konvergenčních kritérií a praktické přípravy na přijetí společné měny.

See also: similar author names
5 KINDLOVÁ, Martina
3 Kindlová, Markéta
5 Kindlová, Martina
4 Kindlová, Michaela
1 Kindlová, Miluše
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.