National Repository of Grey Literature 110 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Decision-making practice of the Court of Appeal and the Constitutio Criminalis Josephina (1687-1727)
Vacek, Josef ; Starý, Marek (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee) ; Knoll, Vilém (referee)
ROZHODOVACÍ PRAXE APELAČNÍHO SOUDU A CONSTITUTIO CRIMINALIS JOSEPHINA (1687-1727) Disertační práce JUDr. Josef Vacek Keywords: court of appeal; legal history; 17th century; criminal law; decision-making practice; sources of law; early modern period Abstract This thesis deals with the change in the decision-making practice of the Prague Court of Appeal in criminal cases in connection with the new criminal code Constitutio Criminalis Josephina of 1707. The thesis first analyses the current state of research, followed by an analysis of the internal structure of the court, including the mechanisms of selection and recruitment of new councillors. Significant space is also devoted to the relevant legislation for the work of the Court of Appeal and for criminal law in general in the period from the late 16th century, when the Koldin's Municipal Code was published, to the early 18th century, when Josephina was published. The focus of the work is an analysis of the thousands of decisions handed down by the Court of Appeal in criminal cases, in three areas: offences against life, property crime and sexual offences. The basic source were the orthels bücher, books kept at the Court of Appeal, from which decisions (sentences) were recorded, especially in criminal cases - thousands of entries in Czech, German and...
New codification or just redaction of the original one? Comparison of Czech land constitutions from years 1500 and 1549
Stojan, Marek ; Starý, Marek (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
This diploma thesis focuses on the comparison of two crucial legal codes of the Bohemian common law of the first half of the 16th century, i.e. Vladislavské zřízení zemské and Zřízení zemské of 1549. The aim is to answer the question whether it is possible to perceive Zemské zřízení of 1549 in the same way as it is understood by the majority of the current historiography, meaning whether Zemské zřízení of 1549 is only the redaction of Vladislavské zřízení zemské. I want to concentrate on the thought if it is necessary to reconsider the general view on this matter. It may be established that these legal codes are relatively independent works due to their dissimilarities as they differ significantly in their origin, authors, historical context, central ideas, and structure. In general, the distribution of power is a key aspect of forming the law, which applies not only to the early modern period, and this idea is reflected in the structure and content of both these codifications. In the first chapter, I focus on the contextualisation of both codes from the point of view of the legal history and discuss the political science thinking of selected classical authors. My next goal is to describe the legal development not only in the Kingdom of Bohemia but in the Moravian Margraviate as well as, this...
Development of Czech water law and legal relations related to water
Urban, Michael ; Kindl, Vladimír (advisor) ; Šouša, Jiří (referee) ; Vojáček, Ladislav (referee)
Development of Czech water law and legal relations related to water Abstract This dissertation thesis deals with the development of the legal regulation of water law and legal relations related to water in the Czech Republic. It provides an interpretation of the issue from the beginnings of the Czech state to the present. The thesis is divided into sixteen chronological chapters focusing on individual periods of development of this issue. The individual chapters are divided into sub-chapters dealing with sub-fields of water law and legal relations related to water. The first four chapters provide a theoretical introduction and a common basis for the other chapters. The first chapter contains an analysis of the concept of water law and the systematics of water law. The second chapter provides an outline of the development of water law in antiquity as an illumination of the earliest roots of water law. The third chapter discusses the foundations and structure of Roman water law as the methodological basis of the field of water law. The fourth chapter deals with the basic features of the development of water law in the territory of states neighbouring the Czech Republic. Chapters 5-15 form the core of the thesis and deal with individual periods of development of Czech water law and legal relations related to...
Social legislation in Czech lands in the years 1918 - 1948
Roubíková, Petra ; Kuklík, Jan (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee) ; Rákosník, Jakub (referee)
Social legislation in Czech lands in the years 1918 - 1948 Abstract The dissertation deals with the theme of social legislation in the period of 1918-1948. i.e. during the so called First, Second and Third Czechoslovak republic. However, the foundations of the Czechoslovak laws in this area lays in the period of Austrian laws, especially from the second half of the 19.th century. Development of social legislation was directly conected with the existence of a legal regulation of modern municipal self-government and higher levels of self-government. Two very important acts were adopted in this respect: Act No. 18/1862 The empire's code implemented on 5th March 1862 "The Act on Municipal matters" and on 3rd December 1863 Act. No. 105/1863 The empire's code "The act about Domestic rights". For poor relief the "The Poverty act" (Act No. 59/1868 The provincial code) was enacted on 3rd December 1868. Based on the social policies of "stick and carrot" of Otto von Bismarck in Germany, the Austrian Government enacted series of Acts on health and other types of social insurance systems, which were not universal, but had differences for different types of workers and employees, for example for miners, factory workers or white collars. Because the Act No. 11/ 1918 Coll. of laws transferred practically all existing...
Legal Development of the Slovak Republic 1939-1945
Krákorová, Martina ; Kuklík, Jan (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je pokusem zachytit nejvýznamnější právní momenty, které se staly v období, kdy se Slovákům naskytla možnost vymanit se ze spojení s habsburskou velmocí a zformovat se spolu s dalším slovanským národem v samostatný demokratický stát, resp. zklamání určité politicky aktivní části slovenského obyvatelstva z nenaplněných představ o státoprávním uspořádání v rámci společného československé státu. Tato kapitola pak ve své druhé polovině nabízí přehled událostí, které již bezprostředně vedly ke vzniku prvního samostatného slovenského státu. Druhá kapitola pojednává o mezinárodním postavení nově vzniklého státního celku a především se zaměřuje na poukázání na pouze teoretickou samostatnost Slovenské republiky, která se fakticky nacházela ve vazalském poměru k Hitlerovu Německu, a která si nejen kvůli této skutečnosti vysloužila označení "nacistický satelit". Kapitola třetí je studií slovenské ústavní listiny, pokusem o její charakteristiku a zhodnocení. Vývoj slovenského režimu v letech 1939 - 1945, jeho fašizaci a to "legální cestou", na podkladě celé řady právních norem, které postupně zaváděly totalitní právní pořádek, je obsahem čtvrté kapitoly. Poslední kapitola zachycuje jednu z nejsmutnějších a nejostudnějších skutečností slovenských dějin, protižidovské...
The Supreme Administrative Court of Czechoslovakia - its formation and development
Sabevová, Karolína ; Soukup, Ladislav (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
The thesis deals with formation and development of the Supreme Administrative Court of the Republic of Czechoslovakia. Beside thorough historic discursion pursuing also the normative side of the subject, a considerable part of the thesis deals with the constitution of the Supreme Administrative Court in Vienna as well. The reason is a fact that it was Viennese administrative tribunal that was used as a legislative and personal bridge after formation of the independent Republic of Czechoslovakia for facilitation of a quick establishment of the Supreme Administrative Court of Czechoslovakia as a judicial institution built on a concentrated system and standing outside general judicial system. Following the establishment of the Supreme Administrative Court of Czechoslovakia, the thesis deals with the questions of commencing its functioning after its formation, as well as states the exceptions effected in its conception compared to the Supreme Administrative Court of the Austro-Hungarian monarchy. Due to the fact that Czechoslovak Supreme Administrative Court gained a very prestigious and reliable status very early after its formation, it was overloaded by cases. In this context, a part of the thesis deals with the efforts of relieving this overload of the Supreme Administrative Court by an amendment...
Membership in churches and religious societies in the Czech Republic
Knapová, Veronika ; Tretera, Jiří Rajmund (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
The author deals with the question of the church legal regulation of membership of every Church registered in the Czech Republic under current law by the end of the year 2007. The author used current church legal regulations and abstracted the membership from given angles such as the conditions necessary to become a Church member, the rights and obligations of the Church members in particular in the area of the Church self-government, belonging to a congregation, membership with full rights and without full rights, the church surveillence, and anticipated modalities of the membership termination throughout the members live. The outcome of the work generally summarizes membership criterias common to all Churches registered in the Czech Republic and lists potentiallities of every examined aspect of the church memberhip. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 110 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.