National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Instrumental enrichment and Philosophy for children - programs for support of development of a critical and creative thinking.
KABELE, Jaroslav
This thesis deals with programmes for critical and creative thinking development. The topic covers primarily the programs of "Instrumental enrichment" and "Philosophy for children". In the theoretical part the author explains and describes the term thinking, particularly a creative and critical thinking, both constituting a fundamental element of this thesis. In another part of the thesis the author introduces two specific programs "the Instrumental enrichment" and "the Philosophy for children". The final part of the thesis concentrates on common features of both programs, focusing on theoretical explanation and description of these attributes.
Dramaturgy as skill of adventure pedagogue
KABELE, Jaroslav
The dissertation primarily deals with dramaturgy of experience pedagogy and application beside that as well. The experience pedagogy and main temrs as experince and sklill is described at the beginning of dessertation. It continues with description of dramaturgy itself, kinds and general view of dramaturgy, term definiton in pedagogical context. The third part conserns directly to dramaturgy inside the experience pedagogy. There are also dicribed leisure activities, education by an expirience,. Chapter continues then the basic dividing of dramaturgy, dramaturgy wave, arc and reflection. The next part of dissertation is about employment of dramaturgy beside dramaturgy of experience. The final topic is about how to use dramaturgy in education.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Vypracování koncepce a organizace monitoringu vody a protihavarijní zabezpečení plnění důlních jezer povrchovou vodou
Hydroprojekt a.s., Praha ; Vít, Jakub ; Kabele, Jaroslav ; Chour, Vladimír
Zpráva přináší zásady pro návrh monitorovací sítě a zásady pro rozsah a režim sledování a technické vybavení monitorovacích stanic. Je probrána obecná problematika monitoringu ve vztahu k zatápění zbytkových jam po těžbě uhlí. Jsou stanoveny cíle sledování kvality vody, vybrána kritéria pro výběr pozorovacích profilů a monitorovaných ukazatelů. Zpráva se zabývá protihavarijním zabezpečením plnění důlních jezer a chemismem podzemních vod. Předkládá koncepci monitoringu kvality vody pro jezero Chabařovice.

See also: similar author names
1 Kabele, Jana
3 Kabele, Jaroslav
4 Kabele, Jiří
4 Kabele, Josef
4 Kábele, Jiří
4 Kábele, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.