National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
The Metodics of Presentation of Historical Interiors and their Outfit
Bobek, Karel ; Bydžovská, Ilona ; Cichrová, Kateřina ; Jančo, Milan ; Jerie, Pavel ; Kadlec, Miloš ; Křížová, Květa ; Kubů, Naděžda ; Lukášová, Eva ; Novotný, Jaromír ; Sedláková, Marta ; Slavko, Pavel ; Štulc, Josef ; Weiss, Petr
Metodika, rozdělená na metodickou a sborníkovou část, ve své první části podrobně vysvětluje postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací. Sborníková část představené a popsané metodické postupy a zásady dále rozvíjí a doplňuje. Závěr metodiky patří výběru literatury k tématům, nímž se metodika věnuje.
Fulltext: Download fulltextPDF
World heritages in the Czech republic and their potential for tourism development
Pátek, Zdeněk ; Patočka, Jiří (advisor) ; Křížová, Květa (referee)
This thesis deals with the potential of the Czech Republic selected sites inscribed on the World Heritage List. The aim of this work is to confirm the hypothesis that inclusion of the Czech immovable cultural monuments on World Heritage List has an impact on the number of domestic and foreign visitors. In this regard, we will try to outline the positive and negative aspects arising from the inscription of monuments on the World Heritage List. Content of work is the analysis of selected factors that may affect attendance at selected sites. Using sociological research oriented to visitors of selected World Heritage Sites will focus on the perception of visitors of World Heritage Sites, because they are the ones who make the demand for tourism services. In conclusion, the results of research evaluate and propose possible solutions to more closely involved World Heritage Site in the development of tourism in the region.

See also: similar author names
13 Krížová, Kateřina
3 KŘÍŽOVÁ, Kamila
10 KŘÍŽOVÁ, Kristýna
2 Křížová, Karolina
2 Křížová, Karolína
13 Křížová, Kateřina
5 Křížová, Klára
10 Křížová, Kristýna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.