National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.02 seconds. 
Methods of longitudinal data analysis
Jindrová, Linda ; Volf, Petr (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Práce se zabývá longitudinálními daty - měřeními, která jsou prová- děna opakovaně na stejných subjektech. Popisuje r·zné typy model·, které jsou vhodné pro jejich analýzu. Postupuje od nejjednodušších lineárních model· s pevnými nebo náhodnými efekty, přes lineární a nelineární modely se smíšenými efekty, až ke zobecněným lineárním model·m a generalized estimating equati- ons (GEE). Vždy je uveden tvar modelu a zp·sob odhadu parametr·. Jednotlivé modely jsou také porovnávány mezi sebou. Teoretické poznatky jsou doplněny aplikacemi na reálná data. Pomocí lineárních model· analyzujeme data o výrobě v USA, nelineární modely využijeme k vysvětlení závislosti koncentrace léčiva v krvi na čase a GEE aplikujeme na data týkající se dýchacích potíží u dětí. 1
Methods of longitudinal data analysis
Jindrová, Linda ; Volf, Petr (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Práce se zabývá longitudinálními daty - měřeními, která jsou prová- děna opakovaně na stejných subjektech. Popisuje r·zné typy model·, které jsou vhodné pro jejich analýzu. Postupuje od nejjednodušších lineárních model· s pevnými nebo náhodnými efekty, přes lineární a nelineární modely se smíšenými efekty, až ke zobecněným lineárním model·m a generalized estimating equati- ons (GEE). Vždy je uveden tvar modelu a zp·sob odhadu parametr·. Jednotlivé modely jsou také porovnávány mezi sebou. Teoretické poznatky jsou doplněny aplikacemi na reálná data. Pomocí lineárních model· analyzujeme data o výrobě v USA, nelineární modely využijeme k vysvětlení závislosti koncentrace léčiva v krvi na čase a GEE aplikujeme na data týkající se dýchacích potíží u dětí. 1

See also: similar author names
3 JINDROVÁ, Lenka
5 JINDROVÁ, Lucie
3 Jindrová, Lenka
5 Jindrová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.