National Repository of Grey Literature 166 records found  beginprevious157 - 166  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Range and quality of personal relations of seniors living in institutional care
Novotná, Renáta ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Janečková, Hana (referee)
Účelem této práce je podat ucelený obraz o vlivu rodiny a ostatních blízkých osob na vztahový život jedince v průběhu života. Tento obraz z velké části dokládá kapitola o teorii přimknutí. Toto téma v současné české literatuře nemá velké zastoupení.
The transformation of social services for elderly and its inspiration from the European Union
Lišková, Irena ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Janečková, Hana (referee)
Hlavním záměrem diplomové práce je zmapovat změny v systému sociálních služeb, které nastaly po roce 1989 až do současnosti. Současně se v práci pokouším zmapovat sociální služby pro seniory, které jsou v současnosti poskytovány v České republice i v Evropské unii.
Abuse of the elderly in long-term care and its prevention through positive action by managers
Bowe, Markéta ; Holmerová, Iva (advisor) ; Janečková, Hana (referee)
This thesis focuses on abuse of elderly people in institutional care by the staff. The theoretical part first starts with description of elder abuse in general and than moves onto issue of abuse od elderly people in health and social care institutions. The last part suggests instruments which can be used by manager to prevent abuse. The practical part contains description of a qualitative research conducted with ten participants and their responses to questions about their opinions and experience with abuse of elderly people in health and social care settings. Key words: elderly people, abuse, violence, maltreatment, profesional carer, manager, managerial tools.
Support of teaching computer courses for seniors
Janečková, Hana ; Benáčanová, Helena (advisor) ; Seghmanová, Michaela (referee)
The purpose of this bachelor thesis was to create an e-Learning study material on the subject of MS Excel and to explain the steps of its creation. To achieve these aims it was used not only theoretical materials, but also the results from the questionnaire filled by participants of courses at the University of the Third Age. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the question of e-Learning, its definition, its characteristics, its advantages and disavantages. Next, it focuses on the question of seniors education. Special emphasis was put on the practical part, in which the connection between seniors and the program MS Excel was analysed. Then their demand was respected during the creation of e-Learning study material. The contribution was in the creation of study material and in the posibility of utilisation in education.
Náklady na reprezentaci, reklamu, propagaci a sponzoring v základu daně z příjmu
Janečková, Hana ; Vančurová, Alena (advisor) ; Slintáková, Barbora (referee)
Práce se zabývá analýzou uplatňování nákladů na reprezentaci, reklamu, propagaci a sponzoring v základu daně z příjmu. Hlavní části práce jsou věnovány analýze systému uvedených nákladů v České republice a ve Velké Británii s cílem jejich vzájemné komparace. V práci jsou uvedeny přístupy evropských států k uplatňování nákladů na reprezentaci jako daňově uznatelných. Autor se zaměřuje zejména na analýzu rozdílů spočívajících především v odlišném pojetí samotného pojmu nákladů na reprezentaci. Za významnou výhodu Velké Británie považuje autor detailní rozpracování přístupu k uvedené skupině nákladů, neboť tím dochází k odstraňování nejasností a minimalizaci pochybností týkající se výkladu samotné legislativy.

National Repository of Grey Literature : 166 records found   beginprevious157 - 166  jump to record:
See also: similar author names
8 JANEČKOVÁ, Hana
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.