No exact match found for Janča, Michal, using Jan a Michal instead...
National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.40 seconds. 
Risk assessment and prediction of natural fires in the immediate vicinity\nsurface sources of drinking water.
Trnka, Miroslav ; Kudláčková, Lucie ; Čermák, P. ; Balek, Jan ; Novotný, Jan ; Homolová, Lucie ; Semerádová, Daniela ; Brovkina, Olga ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Bláhová, Monika ; Benáček, Patrik ; Fischer, Milan ; Sedlák, Pavel ; Janouš, Dalibor ; Žalud, Zdeněk ; Marek, Michal V. ; Možný, M. ; Hájková, L. ; Chuchma, F. ; Knozová, G. ; Beranová, J. ; Zatloukal, V. ; Albert, J. ; Mašková, R. ; Cienciala, E. ; Vizina, A. ; Nesládková, M. ; Melišová, E. ; Hanel, M.
The methodology formulates a procedure for assessing the risks of the occurrence and spread of natural fires in the immediate vicinity of surface sources of drinking water. The methodology\nproposes methods for estimating the consequences of natural fires on surface water quality, forecasting the change in the risk of fires due to climate change and the procedure for determining the risk of secondary pollution of reservoirs due to changes in run off after a natural fire. On this basis, the methodology proposes and diversifies preventíve and operational measures.The measures were designed in connection to modeling results for the Hadce pilot síte near the Švihov reservoir and the experience with the adverse effects of extensive deforestation on the water quality in the Vranov and Vír reservoirs.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Bilance podzemních vod v povodí Ohře a Bíliny
Geomedia, s.r.o., Praha ; Hydroprojekt a.s., Praha ; Trachtulec, Jan ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Zpráva nově analyzuje dostupná data pro účely hydrogeologického modelování. V příloze je uveden Návrh systému pozorovacích vrtů a jejich výstroj. Byly připraveny sady hydrogeologických pozorování na vrtech
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům‚ k jejich účinkům na lidskou populaci‚ krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře
Tocoen s.r.o., Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra meteorologie a ochrany prostředí ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Hadaš, Pavel ; Sekyra, Milan ; Šubrt, Pavel ; Leníček, Jan ; Bílek, Jiří ; Doškářová, Šárka ; Dostálek, Jaromír ; Novák, Jiří ; Halenka, Tomáš ; Bednář, Jan ; Škarek, Michal ; Kohoutek, Jiří ; Lukaštíková, Jana ; Kuňák, David ; Chroust, Petr ; Sýkorová, Pavla ; Zapletal, Miloš ; Brechler, Josef ; Holoubek, Ivan ; Skybová, Marie
Dílčí úkol DÚ 05 Souhrnné zhodnocení, vypracování závěrečné zprávy: Kvantifikace výskytu přízemního ozonu, jeho prekurzorů, PAHs, VOCs, přírodních terpenů, sloučenin síry, dusíku a halogenů, Popis transformace a hodnocení účinků PAHs, VOCs a přírodní terpenů, sloučenin síry, dusíku a halogenů na přírodní ekosystémy a lidskou populaci, Zhodnocení podílu různých emisních zdrojů na tvorbu oxidativního fotochemického smogu a aplikace použití matematických modelů na rozptyl, přenos a atmosférickou depozici látek.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ostravská univerzita, Ostrava ; Univerzita Karlova, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR ; IDS Information and Data Systems, Praha ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Matějka, Karel ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin ; Apltauer, Jan ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, Vladimír ; Čížková, Hana ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti. Příoha: Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v projektu v jednotlivých segmentech.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byly prokázány různé vývoje druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Fakulta životního prostředí , Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byly prokázány různé vývoje druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.

See also: similar author names
1 Janča, Marek
2 Janča, Martin
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.