National Repository of Grey Literature 25 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Conventional and unconventional energy storage technologies
Mikulec, Ondřej ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na systémy používané pro skladování elektrické energie od již integrovaných konvenčních metod až po nekonvenční. Tato práce podává základní výklad těchto systémů a jejich začlenění do elektrické sítě. V další části práce se zaměřuje na jejich výhody a nevýhody z různých pohledů. Poslední část práce věnuje velkou pozornost přímému srovnání daných metod, aby dále nastínila jejich hlavní slabiny a zároveň ukázala jejich silné stránky, díky kterým jsou vhodnější pro další rozvoj a budoucí integraci.
Methods of websites localization
Nikulcha, Maxim ; Jašková, Jana (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Podniky se už dlouho snaží rozšířit své trhy do globálního měřítka. V počátcích mezinárodního obchodu bylo poměrně obtížné navazovat spojení mezi jednotlivými zeměmi kvůli nedostatku spolehlivých komunikačních systémů. Avšak situace se změnila, když se internet stal globálním zdrojem komunikace. Internet zavedl nový způsob prodeje výrobků a služeb pomocí webových stránek. Cílem této práce je rozšířit současné znalosti o lokalizaci webových stránek. V práci je definován proces lokalizace v rámci translatologie, její vznik a rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. Kromě toho se bakalářská práce popisuje klíčový metody lokalizace, se zabývá typickými chybami při lokalizaci a poskytuje doporučené postupy. Praktická část provádí analýzu lokalizace vybraných webových stránek s důrazem na jejich funkčnost. Výsledky práce by pomohly vývojářům a překladatelům lépe porozumět procesu lokalizace a vyhnout se chybám v budoucích projektech.
Drone technology for hobby or recreational purposes
Šibor, Vojtěch ; Jašková, Jana (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Tato bakalářská práce nabízí přehled všech dronů používaných v současnosti, hlavním cílem je ovšem představit drony pro volnočasové aktivity. První kapitola dělí letouny podle jejich konstrukce, velikosti a typu pohonu. Dále se práce zaměřuje na drony hobby a rekreační, konkrétně na stroje technologické společnosti DJI, FPV letouny a na zábavní průmysl. Následně jsou zmíněny oblasti, ve kterých jsou drony využívány, například armáda, zemědělství nebo revize budov. Poté pojednává o evropské legislativě související s drony a práci uzavírá kapitola o nehodách dronů a možnostech, jak jim předejít.
Virtual reality – technology of the future
Tran, Anh Trieu ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
S rostoucí popularitou virtuální reality se samotná technologie pomalu přesouvá do spotřebitelského segmentu a stává se tak dostupnější pro veřejnost. Tato práce popisuje současný stav virtuální reality, její komponenty, vybavení a uplatnění této technologie v různých oblastech, jako je vzdělávání, zdravotnictví a ozbrojené síly. Zahrnuta je stručná historie a zároveň je diskutován budoucí vývoj s možnými souvisejícími riziky. Praktická část se zabývá možnými vlivy virtuální reality na uživatele a to z hlediska imerze a zdravotního stavu.
Nasycené mastné kyseliny v rostlinných olejích: zdroje a vliv na lidské zdraví
Jašková, Jana
This bachelor thesis deals with vegetable oils that contain a higher proportion of saturated fatty acids. The aim was to determine their sources and impact on human health. This is a literature search that describes the classification of saturated fatty acids among lipids and informs about the most important saturated fatty acids. It also defines the most common vegetable oils with predominant stearic, palmitic or lauric acid. Last but not least, it describes their cultivation and subsequent processing into oil production. At the end of the thesis, diseases associated with saturated fatty acids are formulated, especially the increase in the level of LDL cholesterol and its effect on human health. Overall, the topic of lipids and saturated fatty acids has not been fully explored and contradictory studies are emerging on how they affect human health and how they should be reduced in the human diet.
Robots of the present and the future
Rehák, Jozef ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřena na téma robotů současnosti a budoucnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s roboty a teoreticky popsat stav robotů v současnosti a předpovědi pro budoucnost robotiky. Na začátku práce je stručně popsaná historie robotů a vysvětluje jméno, které dostali. Následně je popsán současný stav robotiky, a roboti jsou rozděleni do skupin, které nejlépe odpovídají jejich schopnostem. Dále spolu s technologickou Singularitou jsou diskutovány předpovědi budoucnosti robotiky. Tyto diskutované předpovědi navíc ukazují potenciál robotiky stát se součástí samotné existence lidí tím, že se lidé stanou kyborgem nebo jsi digitalizují mysl a nahrají ji do cloudu. Tímto způsobem je prezentována možnost nesmrtelnosti nebo alespoň prodloužení životnosti. Na závěr práce je uveden možný první příklad produktu budoucnosti, který se bude hromadně vyrábět.
5G network – how will it change our lives?
Ondriska, Josef ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce popisuje koncept páté generace bezdrátových systémů a diskutuje její hlavní přínosy i rizika. Práce uvádí stručný přehled vývoje mobilních komunikačních sítí. Popisuje funkci každé generace a uvádí její vlastnosti. Dále popisuje koncept 5G sítě, uvádí její parametry a klíčové faktory, které vedly k jejímu vzniku. V další části se práce věnuje internetu věcí, uvádí jeho historii a možné uplatnění společně se sítěmi 5G. Jmenuje nejrůznější oblasti využití a definuje, jak bude společnost z této technologie těžit. Závěrem se práce zabývá možnými hrozbami, ať už jde o lživé informace, nebo skutečná rizika jako jsou negativní dopady na lidské zdraví či bezpečnost s ohledem na osobní vlastnictví.
Cryptocurrency – a modern kind of money
Petrenec, Vojtěch ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Kryptoměna se stala známým fenoménem ve světě bankovních a elektronických plateb, ale pro širokou veřejnost je stále záhadou, a ne vše je vysvětleno tak, aby s ní mohl kdokoliv obchodovat. Tato práce se zaměřuje na kryptoměny. Studie se zaměřuje na původ kryptoměn, principy, na kterých jejich zabezpečení funguje, proč jsou jejich transakce nevysledovatelné a jak jsou tyto převody prováděny. Následně se práce zabývá tím, kde může majitel uchovávat své kryptoměny, jaké typy peněženek existují, čím se těžba kryptoměn zabývá a co lze jejím prostřednictvím získat. Jednotlivé kryptoměny jsou diskutovány ke konci práce, včetně jejich historie a které peněženky jsou vhodné pro každou minci. Dále se tato práce věnuje fiat měnám, včetně jejich historie a ekonomických funkcí, které plní. Nakonec jsou tyto ekonomické funkce aplikovány na kryptoměny. Cílem této práce je získat větší přehled o kryptoměnách, včetně toho, co jsou zač, jak fungují a jak s nimi zacházet.
The Technology of Subtitles in Films and other Media
Tobiášová, Eliška ; Jašková, Jana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Účelem bakalářské práce je prozkoumat technologii titulkování. Ta je rozebrána historického, současného a budoucího hlediska. V práci jsou zmíněny i specifické způsoby využití titulků pro určité typy médií a součástí je i rozbor cílových skupin, pro které jsou titulky určeny. Kromě teoretického rozboru technologie titulkování je na závěr proveden experiment, jehož účelem je porovnat přesnost titulkování mezi strojově generovanými titulky, profesionální prací a amatérskou prací. Toho je dosaženo porovnáváním titulků ze stejných filmových scén vedle sebe v tabulkách. Výsledek výzkumu, který je odvozen na základě kritérií, zmíněných v práci, ukazuje, že profesionální titulky jsou nejspolehlivější cestou.
Smart cities of the 21st century
Volný, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem chytrých měst 21. století. Jejím účelem je popsat zmíněný fenomén a diskutovat jeho zavedení. Konkrétně rozebírá šest oblastí, do kterých se koncept dělí a popisuje moderní technologie využívané v chytrých městech. Dále zmiňuje problematiku kyberbezpečnosti ve spojitosti s ochranou osobních dat a zajištěním správného fungování města. Jako příklady chytrých měst jsou uvedené Praha a Londýn, u kterých jsou rozebrány jejich individuální strategie pro zavádění konceptu společně s příklady chytrých projektů, které už města uskutečnila. Na základě dvou vybraných indexů je pak provedeno porovnání úrovně chytrosti daných měst.

National Repository of Grey Literature : 25 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Jašková, Jarmila
1 Jašková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.