National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
The perception of a healthy lifestyle and its impact on consumer behaviour
Ježková, Michaela ; Šánová, Petra (advisor) ; Hrubcová, Barbora (referee)
The theme of this bachelor thesis is the perception of healthy lifestyle and its impact on consumer behaviour. The methodology of thesis includes a survey of two distinctive groups of consumers. In this thesis were used basic statistical methods of investigation. The first part (theoretical part) deals with theoretical, approach the topic healthy lifestyle and basic concepts of health, healthy lifestyle and a healthy diet, but also the behavior and motivations of consumers. This thesis was undertaken on the basis of studying literature. The practical part deals with the results of the survey. The main objective is to find out how to consult on a healthy lifestyle and how to eat two different groups of consumers. The first group is the customers of health food store. The second one is customers of fast food restaurants. Finally, thesis is characterized on the basis of socio-demographic data, both groups of consumers.
Argentinská krize 2001 - 2002 a následné zotavení ekonomiky
Ježková, Michaela ; Tegze, Miron (advisor) ; Rybáček, Václav (referee)
Diplomová práce se zabývá finančním krachem argentinské ekonomiky se zaměřením na její postupné zotavování. Teoretická část se podrobněji zabývá obdobím režimu směnitelnosti spojeného s fungováním měnového výboru až do vypuknutí krize, včetně hlavních příčin vedoucích k zhroucení ekonomiky. V analytické části jsou nejprve rozebírána jednotlivá stabilizační opatření s cílem předejít krizi a následně zmírnit její průběh. Součástí je i role Mezinárodního měnového fondu v Argentině. Hlavní pozornost je věnována klíčovým opatřením přijatých za účelem rychlého nastartování ekonomiky včetně jeho průběhu. Poslední kapitola obsahuje oblasti, které s výhledem do budoucna budou vyžadovat zvýšenou pozornost.

See also: similar author names
10 JEŽKOVÁ, Martina
1 JEŽKOVÁ, Miroslava
5 Ježková, Marie
5 Ježková, Markéta
10 Ježková, Martina
6 Ježková, Michaela
1 Ježková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.