National Repository of Grey Literature 173 records found  beginprevious164 - 173  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Mechanism of patients with anorexia nervosa
Ježková, Tereza ; Šivicová, Gabriela (referee) ; Hrachovinová, Tamara (advisor)
The Defence Style Questionnaire which assesses three factors of defence mechanisms ( mature, neurotic, immature) was completed by 44 anorexie women aged from 14 to 30 years, and 121 healthy women. The Thematic Apperception Test used to assess ego developpement and defence was completed by 15 patients. We found that the anorexie women differ from the healthy population in use of neurotic and immature defence mechanisms. In contrast, no difference was found between restrictive and purgative patients who do not differ in any factor of the Defence Style Questionnaire.
The influence of depression on cognitive functions in the remission period. What changes can be observed in cognitive functions during the course of mood improvement until the remission period?
Dušánková, Erika ; Hrachovinová, Tamara (referee) ; Preiss, Marek (advisor)
The aim of this study is to summarize a research on cognitive functions and depressive disorder with focus on the remission period and to map, on this background, using a longitudinal design, changes in cognitive performance of the depressive patients during the course of mood improvement until the remission period. We set together a test battery consisting of two cognitive functions measures (AVLT, Letter-number sequencing), two mood rating instruments (BDI, MADRS) and two additional questionnaires (Unfavourable-events questionnaire and Social support Survey - MOS). We included an interview, as well. The research took place in Prague psychiatric centre. The sample consisted of 10 inpatients with unipolar depressive disorder according to ICD-10. 4 of the patients were excluded - 2 of them for deeper mood impairment and other 2 for early discharge from the clinic. Only 2 of the remaining 6 patients achieved remission. We present their case studies in this thesis. The conclusion of this study is that the image of cognitive performance in depressed patients can be various. All patients experienced subjective cognitive performance impairment and work ability impairment. We didn't observe, in some of the patients, cognitive performance impairment in the neuropsychological measures used. When cognitive impairment...
Quality of life in multiple sklerosis patients
Marečková, Martina ; Kebza, Vladimír (referee) ; Hrachovinová, Tamara (advisor)
Roztrousemi skleroza je zavazne onemocneni, ktere postihuje predevsim mladsi lidi. Na samem zacatku produktivniho veku jsou tedy pacienti konfrontovani s moznou hrozbou invalidniho duchodu. Podobne je ohrozeno nebo ztizeno materstvi. RS ohrozuje nejenom schopnost pohybu, ale take brani seberealizaci pacientu a ztezuje jejich spolecenske kontakty, protoze musi resitjine problemy nezjejich vrstevnici. Onemocneni RS je take u velke casti pacientu spojeno s uzkosti z dalSiho vYvoje, ktery nelze nijak predvidat. Zvlaste pro pacienty, kteri se diagnozu dozvedeli teprve nedavno, znamena tato nemoc nejistotu, ohrozeni planu do budoucnosti a pocit vyclenenosti ze skupiny vrstevniku nebo pratel, znamych a kolegu. V prvnich letech od stanoveni diagnozy nezpusobuje RS u vetSiny pacientu zadne viditelne postizeni, 0 to vetSi pocit nepochopeni ze strany okoli vsak mohou zazivat. Pro vetSinu lidi totiz tato nemoc znamena hlavne pohybove omezeni, a nechapou problemy jako jsou neurologicke bolesti, tres, unava nebo potize s rovnovahou. Dopad na kvalitu zivota tedy muze byt u RS znacny i presto, ze pacient zatim nepocit'uje zadne nebo jen male fyzicke postizeni. V ranych stadiich nemoci jsou vetSim problemem obavy a uzkost z nejiste budoucnosti. Obecne jsou hlavnimi psychickYmi problemy pacienm s RS deprese, uzkost,...
Coping strategies of women with breast cancer
Štěpánková, Jitka ; Hrachovinová, Tamara (referee) ; Šivicová, Gabriela (advisor)
The objectives of the thesis "Coping strategies of women with breast cancer" w ere to d etermine t he c oping s trategies u sed b y women w ith b reast cancer, to explore relationship between copmg strategies and sociodemographic variables, between cop ing strategies and the type of therapy, between coping strategies and the life satisfaction, and to compare results with data from other studies. The sample consisted of 62 women diagnosed with breast cancer and treated in two hospitals (Onkologický Ústav Nová Ves pod Pleší, and Nemocnice Beroun) from 1110/2005 to 30/312006. Participants were surveyed by means of a demographic data sheet, the Ways of Coping Questionnaire and the Life Satisfaction Questionnaire. The comparison with other studies indicated that the results are quite similar. The most commonly used coping strategy among women with breast cancer is Seeking sodal support and the least common strategy is Accepting responsibility. Yet, there was one difference: the use of the Escape-Avoidance strategy was higher among our sample patients than among women included in compared studies. This strategy was used more by the patients treated by chemotherapy and byt he p atients t hat were u nsatisfied w ith t heir I ives. T he younger women prefer problem-focused strategies (Confrontive coping, PIan/ul...
Sexuality and sexual behaviour in patients with bulimia neurosa
Kubešová, Jana ; Hrachovinová, Tamara (referee) ; Weiss, Petr (advisor)
The authors deal with Sexual Behavior in Eating Disorders, especially in patiens with Bulimia Nervosa. In patiens with Eating Disorders we observe distortion of body image and negative affeetive evaluation of one's own body and personality, like a eommon symptoms. We assumed, the symptoms may influenee bulimie patienť s sexuality and sexual behavior. On the other side, we assumed the speeifie psyehosexual development, sexual experienees in ehildhood and personality features in bulimie patients ean also be a reason of Eating Disorder. Our question is: What is the sexuality and sexual behavior in bulimie patiens? We present our researeh on women, who are nowadays treated for Bulimia Nervosa. We speeially foeus on Coital Debut, Masturbation, Sexual Aetivities with a Sexual Partner, Sexual Exeitement, Sexual Disorders, Number of Sexual Partners, Sexual Orientation and Sexual Satisfaetion. In eomparison to normal ezeeh population in age 18-29 years, we observe these differenees. Patients have had a first relationship at higher age, they also have had a higher number of relatonships and higher number of sexual partners. More bulimie patients have had experienees with masturbation and most of them are stili masturbating. Patients do not have orgasm during the sexual intereourse so often as normal population and...
The role of sociocultural influences in the development of eating disorders. With particular emphasis on the detailed analysis of women's exposure to media ideal body images
Novák, Michal ; Hrachovinová, Tamara (advisor) ; Kebza, Vladimír (referee)
The role of sociocultural influences in the development of eating disorders: With particular emphasis on the detailed analysis of women's exposure to media ideal body images. The theoretical part of the study examines eating disorders in relation to sociocultural factors, with additional consideration of developmental, personal and familial factors. The prior theoretical concepts as well as the latter empirical findings are introduced consistently with a conceptualization of eating disorders as a predominantly socially and culturally determined phenomenon. For the empirical section, the connection between symptoms of eating disorders and interpersonal attraction to idealized images of thinness are evaluated, based on a sample of 525 women from the internet community. Additional factors such as age and BMI are also taken into account.
Behavioral pattern as a suspected risc of the development of specific diseases
Šornová, Tereza ; Hrachovinová, Tamara (referee) ; Kebza, Vladimír (advisor)
V kasuistikách ani prostřednictvím dotazníkových metod jsme nezjistily nijak výraznou a plošně se vyskyttijící přítomnost specifických typů chování či jiných behaviorálních determinant, popisovaných v teoretické části práce. Zkoumaný soubor se vyznačoval výraznou interindividuální specifitou vzhledem k možným intervenujícím behaviorálním proměnným. Společným rysem by teoreticky mohlo být zatljetí profesionálním životem spolu s nízkým výskytem protektivních zájmových činností. Žádné specifické psychické dekompenzace jsme u osob z výběrového souboru globálně nezaznamenali. Častěji se vyskytoval obecný pocit osobní nepohody s individuálním sycením jejích negativních průvodních znaků. Vzhledem k dosavadní absenci jednoznačné odpovědi na otázku vztahu typu chováni a psychosociálních determinant ke zdraví člověka, stejně jako uceleného teoretického přístupu k této problematice jsme zastánci následujícího postupu v psychologické a lékařské praxi: Primární i sekundární péče by se měla soustředit na snížení miry škodlivého vlivu různých aspektů negativní emotivity a chování s ohledem na genetické dispozice jedince. Detekce rizik je otázkou pečlivé rodinné a osobní anamnézy zaměřené na psychosociální, biologické a environmentální determinanty. Následná intervence by se měla odvíjet od detekované přítomnosti...
The Effect of Personal Causality Orientation on Adherence in Outpatient Physiotherapy
Kuta, Igor ; Niederlová, Markéta (advisor) ; Hrachovinová, Tamara (referee)
(in English) This master thesis deals with themes of motivations and compliance to treatment recommendations in outpatient physiotherapy. In the theoretical section it brings an introduction to the issue of adherence as a part of medical rehabilitation. It sheds some light on the importance of the research in this field and structures its span according to prescribed diagnoses and other criteria. It also shows distinctions in concepts of compliance, concordance and adherence and summarizes the findings of the most relevant directions of motivation research in this area of study. The aim of the empirical part is to capture relations between the distribution of patients' personal causality orientation and their adherence to treatment. Based on the results of a DOPO method, self-assessment of adherence and evaluation of adherence by the treating physiotherapist, from the sample of 69 patients it concludes, that there is no statistically significant relation between the aforementioned variables.
Depresive symptoms of patients with revmatoid arthritis
Švábová, Irena ; Hrachovinová, Tamara (advisor) ; Šivicová, Gabriela (referee)
Nemoci pohybového aparátu, revmatické nemoci, patří meZI nejrozšířenější choroby na světě. Revmatoidní artritida pak představuje jednu Z více než 200 revmatických chorob. Jedná se o onemocnění chronické, invalidizující, s výrazně negativními dopady na fYzické funkční schopnosti, ale i psychický a sociální život nemocného. Revmatoidní artritida závažným způsobem zasahuje do života nemocného a mění jeho kvalitu. Obtíže spojené s touto chorobou většinou sice nepředstavují přímé ohrožení života, ale jsou trvalou celoživotní zátěží pro pacienta i jeho okolí. Lidé s revmatoidní artritidou proto často trpí i různými emočními obtížemi, mezi kterými dominují depresivní symptomy. Ukazuje se, že lidé s artritidou trpí depresivními obtížemi dvakrát častěji než běžná populace. U nemocných s revmatoidní artritidou deprese nepředstavuje jen další nesnáz související s jejich chorobou, ale významným způsobem zasahuje do způsobů, jak vnímají a vyrovnávají se svými fYzickými obtížemi a také jak spolupracují při jejich léčbě. V poslední době se proto v zahraničních odborných studiích tématu psychologických aspektů revmatoidní artritidy dostává více pozornosti.

National Repository of Grey Literature : 173 records found   beginprevious164 - 173  jump to record:
See also: similar author names
1 Hrachovinová, T.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.