National Repository of Grey Literature 36 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Variants of Financing the Acquisition of Fixed Assets
Horák, Tomáš ; Horák, Zdeněk (referee) ; Fedorová, Anna (advisor)
The bachelor thesis discusses the possibilities of financing the acquisition of fixed assets in the company. In the section of theory it is in detail analysed the various concepts on the topic of fixed assets financing. The following practical part, where there is determined the financial situation of company, based on financial analysis, compares an alternatives of the fixed assets financing in regards to the current market conditions. Finally, there is communitated the recommended alternative of financing.
The effect of climate conditions on wheel-rail contact adhesion
Nohel, Rostislav ; Horák, Zdeněk (referee) ; Omasta, Milan (advisor)
Presented master’s thesis is focused on the experimental research of influence of climate conditions on wheel-rail adhesion, where climate conditions are meant two parameters: ambient air temperature and air humidity. These parameters always affect wheel-raid contact and their values change significantly during the year. For presented experimental research was used tribometer Mini Traction Machine (MTM) in configuration „ball on disc“. For determination of influence climate conditions was first found out the influence of air humidity on adhesion at certain temperatures, which varied between (1 to 50) °C. These experiments were performed for two types of discs, where one disc was exposed to leaf extract contamination. After that was assembled influence of both parameters (air humidity and ambient air temperature) on adhesion in the form of a 3D map, where were distinctioned states, when condensation has occured and when didn‘t. Obtained results in this thesis will be used for optimalization of rail vehicle control systems.
Polyethylene wear particles around joint replacements - their properties, distribution and possible mechanism of their adverse biological effects
Zolotarevová, Eva ; Gallo, Jiří (advisor) ; Rauch, Pavel (referee) ; Horák, Zdeněk (referee)
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF SCIENCE DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY PRAGUE 2010 Supervisor: Doc. MUDr. Jiří Gallo, PhD. Supervisor-consultant: Prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. Eva Zolotarevová Summary of PhD Thesis POLYETHYLENE WEAR PARTICLES AROUND TOTAL JOINT REPLACEMENTS - THEIR PROPERTIES, DISTRIBUTION AND POSSIBLE MECHANISM OF THEIR ADVERSE BIOLOGICAL EFFECTS PRAGUE 2010 The research project was supported by the Grant project of National research program II. (no. 2B06096) of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports named "Observation and minimization of UHMWPE wear in joint replacements". Front-page picture: Polyethylene wear particle isolated from granuloma tissue surrounding total hip replacement; Electron microscope microphotograph; particle size app. 90 x 80 µm; retouched Eva Zolotarevová Introduction Introduction For many people all over the world a replacement with an implant of irreversibly damaged joint is often the only way how to come back to normal life without pain and mobility limitation. Nowadays, greater and greater requirements are asked of quality of all replacement components, especially in terms of quality of used materials. Biomechanical properties of hip and knee replacements have been already solved. The most often used materials for manufacturing joint...
CRM System for Return Merchandise Authorization Processing with Support of Bar Codes
Horák, Zdeněk ; Weiss, Petr (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
This graduation theses treats of the CRM systém for return mechandise authorization processing with support of the bar codes for the organization Digilive s.r.o. The systém should improve and modernize work of the employees and the clients in the process of attending the sales return. The systém will contain two kinds of the users. The client can make sales returns and view data about his sales returns. The employee can edit all data about the sales returns and the clients. The employee segment is implemented with the five-dimension model access data.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Horák, Zdeněk ; Ing.Jiří Hájek (referee) ; Koch, Miloš (advisor)
This graduation theses treats of the system for return mechandise authorization processing for the organization Digilive s.r.o. The system should improve and modernize work of the employees and the clients in the process of attending the sales return. The system will contain two kinds of the users. The client can make sales returns and view data about his sales returns. The employee can edit all data about the sales returns and the clients. The employee segment is implemented with the 5-dimension model access data.
Analysis of the VAT revenues in the selected countries EU in the period 1995-2012
Horák, Zdeněk ; Chmelová, Pavla (advisor) ; Štípek, Vladimír (referee)
The main aim of this thesis is the analysis VAT revenues in the Czech Republic , the Slovak Republic and Malta in the period between 1995-2012. For the analysis, I chose the country where the VAT lottery is already put into practice several years (Malta) or starts this year (Slovakia) with the country which has formed a common state with Slovakia (Czech Republic). As a secondary aim of analysis is the VAT lottery and the assessment if this tool can help to higher VAT sellection. Due to the limited availability of data for the period 1993-1994 and due to the fact that VAT has been introduced in Malta since January 1. 1. 1995, for the analysis is selected periods from 1995 to 2012. I chose the topic for the timeliness, because they often talk about the optimal settings of the VAT rate in professional and political circles. They also lead discussions about what's the best way to collect this tax. The so-called VAT lottery thanks discussions become very controversial - increases VAT revenues or increases control only citizens of the state? The theoretical part will include tax theory, the issue of the state budget and gross domestic product. At the beginning of the practical part, there will be described the legislation for VAT and the development of rates in this tax for said countries. Followed by a comparison of the VAT revenues for these countries to the total public revenues and analysis of dependence of growth real GDP to the growth of VAT revenues. The end of the practical part will include an analysis of the VAT lottery, which runs from 2004 in Malta and can therefore analyze the costs and revenues. The practical part will be using data from international databases Eurostat or World bank.
Vývoj nových materiálů z recyklovaných plastů pro konkurenceschopnější výrobky
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha ; Rotschová, Jitka ; Mikešová, Jana ; Michálková, Danuše ; Kovářová, Jana ; Horák, Zdeněk ; Fortelný, Ivan ; Kruliš, Zdeněk
Projekt je zaměřen na zhodnocení směsí odpadních plastů na materiál, který svými užitnými vlastnostmi bude blízký panenským polymerům užívaným k výrobě geosyntetických prvků pro stavebnictví. Vhodnou vstupní surovinou pro tento účel je polyolefinická frakce komunálního plastového odpadu. Klíčovým problémem recyklace směsí odpadních plastů je kompatibilizace jejich složek. Konečným cílem projektu je optimalizace složení kompatibilizačního systému technologického postupu výroby a podmínek zpracování konečného materiálu. Zpráva se zabývá různými aspekty recyklace odpadních plastů a je zaměřena na problematiku kompatibilizace a degradace polyolefinů vzhledem k recyklaci jejich směsí a užitným vlastnostem konečného produktu. Závěrečná zpráva za rok 2002 publikována v EKO VIS. Informační zpravodaj č. 2/2003 (http://www.env.cz/is/publ-ekovis).
Chemická recyklace měkké polyurethanové pěny
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha ; Synková, Hana ; Dušková, Miroslava ; Kotek, Jiří ; Řehová, Lucie ; Pospíšil, Jan ; Kruliš, Zdeněk ; Horák, Zdeněk ; Holler, Petr ; Beneš, Hynek
Cílem výzkumného záměru je návrh a optimalizace recyklačního postupu chemické recyklace polyurethanové měkké pěny z autosedaček a dalších demontovaných polyurethanových částí z autovraků tak, aby výsledný recyklát byl znovu použitelný při výrobě nové recyklační jednotky. Výsledky by měly zároveň sloužit jako podklad pro posouzení ekonomické schůdnosti navržených technologických řešení recyklace v provozním měřítku, zvláště pak pro předběžný výpočet investičních a provozních nákladů. Zpráva zahrnuje výsledky prvního roku řešení a je rozdělena do etap: Zajištění současného stavu poznání v oblasti chemické recyklace PUR pěn, Analytická charakterizace vstupního materiálu (PUR pěny), Vypracování postupu úpravy pěnových PUR odpadů na formu vhodnou pro vlastní chemolýzu, Experimentální studie gykolýzy jako metody vhodné pro chemolýzní rozklad PUR pěny a Analýza chemolýzních produktů

National Repository of Grey Literature : 36 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.