National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Velká Británie v období labouristických vlád. Ekonomické a společenské reformy (1945-1951)
Horáček, Vilém ; Ševčík, Miroslav (advisor) ; Tumis, Stanislav (referee)
Šest let trvající období vlády labouristických vlád v letech 1945-51 má z hlediska poválečného vývoje Velké Británie rozhodující význam. Do jisté míry nečekané a výrazné vítězství labouristické strany vytvořilo prostor pro provádění významných socialistických opatření, které předznamenaly směr hospodářské politiky uskutečňovaný až do druhé poloviny 70. let. Tato práce se zabývá jednotlivými kroky provedenými Labouristickou stranou v tomto období a analyzuje jejich dopady. Práce je rozdělena do několika kapitol, které se věnují jednotlivým oblastem působení labouristické vlády. První kapitola se zabývá důvody, které vedly k vítězství labouristů; v dalších kapitolách je analyzována poválečná ekonomická situace, politika plánování a zestátnění a budování širokého sociálního státu. Cílem práce je zhodnotit, jakým způsobem ovlivnilo období labouristických vlád budoucí hospodářský vývoj Velké Británie, zda toto období představovalo úspěšné zvládnutou poválečnou rekonstrukci nebo zda naopak znamenalo jeden z hlavních faktorů pomalejšího hospodářského růstu Velké Británie v pozdějších letech.
Renewable energy resources in CR
Horáček, Vilém ; Dvořák, Antonín (advisor) ; Fišerová, Alena (referee)
Tato bakalářská práce se zabývá situací v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) v ČR. Popisuje současný stav využívání obnovitelných zdrojů a situaci v oblasti legislativy. Dále obsahuje popis, výhody a nevýhody využívání jednotlivých OZE. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit, zda se v podmínkách České republiky vyplatí investovat do obnovitelných zdrojů energie. Samostatná část je zaměřená na malé vodní elektrárny (MVE) a obsahuje příklady konkrétních projektů MVE. V závěru práce je uveden výpočet efektivity konkrétního projektu MVE pomocí základních ekonomických ukazatelů.

See also: similar author names
1 Horáček, Vojtěch
2 Horáček, Václav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.