National Repository of Grey Literature 90 records found  beginprevious81 - 90  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Střet dodržování opatření v AEO (dle nařízení vlády 242/2004) se zájmy ochrany přírody a bariéry vstupu do příznivých opatření na ochranu přírody
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice ; Hájek, Jan ; Desetová, Libuše ; Filipová, Martina ; Střelec, Martin
Výsledky dotazníkové studie. Cílem průzkumu bylo zjistit, kde dochází ke střetům podmínek jednotlivých agroenvironmentálních titulů se zájmy ochrany přírody a zároveň v čem spočívají bariéry, které zemědělcům brání ve vstupu do ochranářsky příznivých opatření. Studie zahrnuje čtyři okresy (Prachatice, Louny, Trutnov a Uherské Hradiště), ve kterých se jsme se na zkušenosti dotazovali jak zemědělců, tak ochranářů. Zajímá nás, jak jednotlivé tituly i systém jako celek fungují v praxi: co se osvědčilo, kde vznikají problémy, co a jak do budoucna změnit. Výsledky studie poslouží jako podklad pro návrh titulů na další programovací období 2007– 2012. Napomohou tak k tomu, aby agroenvironmentální programy co nejvíce přispívaly k udržení šetrného hospodaření v krajině a současně přitom zohledňovaly potřeby zemědělců.
Solving vehicle routing problems and algorithm implementation on GPU
Hájek, Jan ; Fábry, Jan (advisor) ; Černý, Michal (referee)
A very wide-ranging subgroup of vehicle routing problems from the graph theory is a common and frequent problem handled daily by transport companies, airline businesses, hi-tech companies with planning drilling of printed circuits boards or other companies from different industries. During numerous previous researches of these problems a lot of analyses were made and many solutions proposed -- of which an outline is in this paper. Some of them giving better or worse results in longer or shorter computing time. In spite of the fact that the processors and new technologies performance is increasing, with some algorithms we cannon compute the result in a reasonable time. That is why this paper is asking a question, if there can be found a fitting algorithm which could be applied on different and faster processing unit structures so it could be ensured a multiple computing speed increase so far. The analysis was carried out using computer experiments on a new build and implemented branch and bound algorithm with a matrix rate reduction.
By Invitation of Masaryk Institute. 3
Hájek, Jan ; Šedivý, Ivan ; Tomáš, Filip
The volume of contributions is focused on issues related to power typology and structures, influence and authority in formative years of Czechoslovakia (1918-1921). It analyses issues related to power and its influence from the perspective of continuity and discontinuity, and perspective of old and new elites.
František Cyril Kampelík – The Founder of the Small Agricultural Loan Cooperative Movement? (The Second Life of the Half-Forgotten Revivalist)
Hájek, Jan
Study analyses, revises and deconstructs real share of Czech physician F. C. Kampelík on network of Czech loan cooperatives of the Raiffeisen type, so-called (later) “kampelička”.
Studie ekonomické proveditelnosti provozování regionální železniční tratě soukromým dopravcem
Hájek, Jan ; Eisler, Jan (advisor) ; Kunst, Jaromír (referee)
Studie ekonomické proveditelnosti provozování regionální železniční tratě soukromým dopravcem
Overview of the express courier services in Czech republic
Hájek, Jan ; Fábry, Jan (advisor) ; Lejnarová, Šárka (referee)
In this work I would like to deal with express courier service, its limits and application in the economic system and also make a small overview of the companies that supply this service in the Czech republic. In the second chapter is an overview of the history of the logistics in the Czech republic and how they help other companies. The third chapter will give you a little overview of some czech companies - two big ones and two very known express couriers. The fourth and last chapter gives an introduction into optimisation of the "travel salesman problem".
Financování mezinárodních akvizicí formou LBO
Bulíková, Jana ; Taušer, Josef (advisor) ; Hájek, Jan (referee)
Práca sa zaoberá problematikou financovania akvizícií metódou LBO. Popisuje podstatu financovania akvizície úverovou pákou, rozoberá motívy pre zrealizovanie LBO ako aj prínosy a možné riziká vyplývajúce z LBO transakcie. Práca charakterizuje úrovne a druhy akvizičného dlhu (Prioritný dlh, Mezanínový dlh) a popisuje celkový proces štrukturovania LBO transakcie. Rozoberá prístup banky k akvizičnému financovaniu a pojednáva o základných technikách financovania LBO prostredníctvom banky. Práca zahrňuje praktické príklady LBO transakcií a obsahuje vývoj na trhu LBO a trendy financovania LBO.
Slabá forma efektivnosti středoevropských akciových trhů
Hájek, Jan ; Musílek, Petr (advisor) ; Arlt, Josef (referee) ; Mejstřík, Michal (referee)
Disertační práce komplexně zkoumá efektivnost akciových trhů v ČR, Polsku, Maďarsku a Slovinsku v období 1995-2005, a to ve smyslu slabé formy hypotézy efektivních trhů. Ačkoli hypotéza je již delší dobu významnou součástí ekonomické teorie, která se zabývá chováním finančních trhů, na středoevropských trzích nebyla vzhledem k jejich krátké historii empiricky zmapována v takové míře a detailu, jako na vyspělých kapitálových trzích. Hlavním cílem práce je zanalyzovat, zda je možné na základě veřejně dostupných informací o historickém vývoji cen akciových titulů nebo indexů dlouhodobě dosahovat ekonomicky významných abnormálních výnosů, zda jednotlivé národní trhy vykazují obdobnou míru efektivnosti a zda mohlo dojít v čase ke změnám v jejich chování. Závěry jsou formulovány na základě relativní míry jejich efektivnosti vzhledem k vyspělým kapitálovým trhům, které jsou považovány za maximálně efektivní. Vedle časových řad denních, týdenních i měsíčních výnosů hlavních regionálních indexů jsou analyzovány také výnosy jednotlivých titulů, ze kterých se indexy skládají. Diskutován je i vliv nesynchronního obchodování na velikost vykazovaných lineárních závislostí. V případě ČR je vedle testu slabé formy efektivnosti analyzována reakce kurzů na nové fundamentální informace o nabídkách převzetí, tj. středně silná forma efektivnosti. Na základě sledování chování cen před zveřejněním informací lze také zkoumat, zda dochází k obchodování na základě vnitřních informací.

National Repository of Grey Literature : 90 records found   beginprevious81 - 90  jump to record:
See also: similar author names
45 HÁJEK, Jan
20 HÁJEK, Jiří
10 Hájek, Jakub
2 Hájek, Jaromír
12 Hájek, Jaroslav
1 Hájek, Jindřich
20 Hájek, Jiří
1 Hájek, Jonáš
4 Hájek, Josef
1 Hájek, Jáchym
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.