National Repository of Grey Literature 146 records found  beginprevious136 - 145next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Tribune of athletic stadium in Zlín
Gregor, Martin ; Žižka, Lukáš (referee) ; Vajkay, František (advisor)
The Diploma thesis deals with the processing of project documentation of tribune construction and sporting facilities of athletic stadium in Zlin. Project documentation and attachments are processed according the current legislation, regulations and standards. The tribune is situated on a plot 1090/26, st.5541, which belongs to cadastral area of municipality Zlín, Hradská 854, Zlín. The premises takes up ground plan area of 988,5m2 and the carrying system is designed by skeletal system from prefabricated pieces. This three-storey building lies in natural slope and partly is embedded into in. Capacity of tribune is about 650 spectators and sporting facilities can use about 90 persons.
Heat treatment of hand tightening tools
Gregor, Martin ; Kouřil, Miloslav (referee) ; Doležal, Pavel (advisor)
Bachelor´s thesis deals with problems of heat treatment of hand tightening tools. Literary analysis is focused on the principles of heat treatment such as annealing, austenitizing, quenching and tempering. Attention is also focused on unconventional heat treatment technology using vacuum and furnace atmospheres based on nitrogen. Analysis of dividing and heat treatment of tool steels is another subject of literary research. In the experimental part are machinery and technological progress of the stock in the company Wera Werk s.r.o., which has more than 50 years engaged in the manufacture, sales and innovation of hand tightening tools. Following processing of the experimental material with a focus on heat treatment and mechanical properties indicate in laboratory tests. Based on the measured and statistically processed values of mechanical quantities is developed design optimization process of heat treatment of hand tightening tools of Wera Werk.
Detached family house
Gregor, Martin ; Tomíček, Oldřich (referee) ; Vajkay, František (advisor)
The Bachelor thesis deals with the processing of project documentation in the municipality Kostelany. The project documentation are processed according to the current legislation, regulations and standards. The detached family house is situated on a parcel 838/6, which falls within the cadastral area Kostelany. The land is linked to the transport and technical infrastructure. The ground area of the building is 306,1 square metres. The suporting structure is designed from the POROTHERM. The building is covered by an flat roof. The detached family house is situated on land slope and is embedded into it.
Economic analysis of the professional football club FC Viktoria Plzeň
Gregor, Martin ; Kotáb, Jiří (advisor) ; Ščiklin, Alexandr (referee)
The aim of this thesis is to describe and evaluate the economic situation of the professional football club FC Viktoria Plzeň. This club got in the last few years on the top of czech football league and thanks to it's attendance in the Champions league came to the attention of other european clubs. This thesis contains four parts. Introduction, theory, methodological and practical section. In the first part I introduce aims of this paper and motivation that gave me the thought to write this thesis. Theoretical part describes functions of professional sport clubs. Methodological gives the base for the financial and economy analysis. The last practical part consists of analyzing the economical and financial situation. I also analyze if FC Viktoria Plzeň fulfills all conditions of UEFA Financial Fair Play. At the end i focus how this club benefits from using social networks.
Aktivity EU v oblasti odpadů a jejich implikace pro vybrané státy EU a Českou republiku
Gregor, Martin ; Abrhám, Josef (advisor) ; Nováček, Jan (referee)
Práce zpracovává téma aktivit Evropské unie v oblasti odpadového hospodářství a implikaci unijní legislativy v podmínkách národních právních řádů ve vybraných členských státech EU (Velká Británie, Německo, Belgie, Švédsko, Španělsko, Francie, Itálie a Česká republika). Soustředí se především na oblast sběru, zpracování a likvidaci komunálního odpadu, odpadu z obalů, elektrických zařízení a autovraků. Dále se zabývá analýzou podmínek pro skládkování v jednotlivých členských státech.
Price Elasticity of Demand for Alcohol in the Czech Republic
Protivová, Lenka ; Běláčková, Vendula (advisor) ; Gregor, Martin (referee)
V protikladu k předpokládané cenově neelastické poptávce po alkoholu tato práce ukázala, že takový předpoklad nemusí být pravdivý v případě, že jsou uvažovány různé druhy alkoholických nápojů nebo odlišná délka sledovaného období. Neelastickou poptávku se podařilo prokázat u piva a vína, ale už se jí nepodařilo potvrdit u lihovin. Rozdílných hodnot nabývala elasticita poptávky každého alkoholického nápoje v krátkém a dlouhém období. U všech nápojů byla v krátkém období poptávka elastičtější než v dlouhém období. Toto tvrzení se ukázalo jako platné i v případě elasticity počítané z cen alkoholických nápojů v restauracích.
Alcohol Prohibition in the United States
Patráková, Lenka ; Písař, Pavel (advisor) ; Gregor, Martin (referee)
Náznaky alkoholové prohibice, často označované jako ?The Noble Experiment?, se v USA objevily již na počátku 19. století. Následovalo dlouhé období prosazování prohibičních zákonů v jednotlivých amerických státech a až rok 1920, kdy prohibice nabyla své účinnosti, se stal vrcholem veškerého snažení. Alkoholová prohibice byla odvolána v březnu roku 1933, jelikož bylo zřejmé, že nedošlo ke splnění vytyčených cílů. Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat příčinami a především důsledky americké národní alkoholové prohibice, jelikož se i v současné době jedná o téma aktuální pouze s tím rozdílem, že zakázané substance se změnily!
VLIV POLITICKÉHO CYKLU NA VÝVOJ SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PO ROCE 1990 V ČR
Mošovská, Veronika ; Adamec, Václav (advisor) ; Gregor, Martin (referee)
Cílem práce je zaměřit se na vývoj sociálního systému, resp. zaměřit se na výši výdajů na sociální politiku v určitých fázích politického cyklu. Dále budu zkoumat rozdíly v opatřeních sociálního charakteru ať už v předvolebním či povolebním období různých vlád. V závěru by mělo vyplynout, zda-li skutečně vývoj sociálních dávek závisí na politickém vývoji, popřípadě v jaké míře, a rovněž by mělo být zřejmé, zda-li středopravá vláda, u které se předpokládá sociální zabezpečení v menším rozsahu než u vlády levicové (středolevé), se v oblasti sociální politiky chová méně velkoryse.
PPP in Highway Building
Novák, Radek ; Stieber, Michal (advisor) ; Gregor, Martin (referee)
Práce se zabývá zajišťováním dálniční infrastruktury pomocí Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership). Autor představuje koncept PPP, jeho charakteristiku, výhody a nevýhody. V druhé části se pak soustředí na již realizované dálniční projekty v zahraničí i v České republice a podrobněji rozebírá jeden, považovaný za úspěšný ? Fredericton-Moncton Highway Project. Cílem práce je zjistit podmínky i předpoklady, které musí být splněny v případě, že se zástupci veřejného sektoru rozhodnou použít metodu PPP při zabezpečování dálničních sítí.
Důvody a dopad reformy sociálních dávek navržené v roce 2007 na rodiny s dětmi a ekonomiku
Richtariková, Pavlína ; Kapinusová, Jana (advisor) ; Gregor, Martin (referee)
První část práce se zaměřuje na teoretické aspekty sociální politiky s důrazem na poskytování sociálních dávek specifickým skupinám obyvatel. V této části budou uvedeny jak teoretické aspekty podporující poskytování dávek, tak koncepty opačné. V praktické části této práce bude pozornost kladena na dopady reforem sociálních dávek navržené v roce 2007, a to jak z mikroekonomického, tak z makroekonomického pohledu. Ústřední otázkou práce je, jak reformy ovlivní jednotlivé příjmové skupiny obyvatel, přičemž v úvahu budou vzaty pouze rodiny s dětmi. Bude provedeno srovnání jednotlivých rodin s dětmi před a po zavedení reformy. Dále bude v práci nastíněn budoucí vývoj určených rodinám s dětmi po zavedení reformy a v situaci, kdy by reforma zavedena nebyla.

National Repository of Grey Literature : 146 records found   beginprevious136 - 145next  jump to record:
See also: similar author names
2 Gregor, Martin,
4 Gregor, Michal
1 Gregor, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.