National Repository of Grey Literature 142 records found  beginprevious133 - 142  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Some aspects of the Trilogy of modernity by Italo Calvino
Průchová, Alena ; Flemrová, Alice (referee) ; Špička, Jiří (referee)
The thesis deals with "the modern trilogy" of Italo Calvino. Facts about life and work of the writer are included in the beginning of the work. The term "modern trilogy" and the characterization of each of the books: La speculazione edilizia, La nuvola di smog e La giornata di uno scrutatore, included the history of the edition, are explained in the next chapter. The fundamental part of the work is devided according to the main themes in four parts: Il clima storico, culturale e politico dal 1953 al 1963 (The historical, political and cultural climate in the years 1953 - 1963), Il carattere autobiografico dei personaggi (The autobiographical nature of the characters), "L'intellettuale-uomo-fanciullo" ("The intellectual-manboy"), and La realt che Calvino ha voluto rappresentare artisticamente (The reality Calvino wanted to represent artistically). The thesis wants to point out the relation between the crisis that the author and many other intellectuals were living in during the 50's and 60's and the behaviour of the main characters of this trilogy. The thesis wants as well to pay attention to the unique and efficiently suggestive portrayal of the reality in Italy of these period.
Antirisorgimento in the works of F. De Roberto, L. Pirandello and G. Tomasi di Lampedusca
Graeberová, Michaela ; Pelán, Jiří (referee) ; Flemrová, Alice (advisor)
This thesis looks at the ltalian antirisorgimento by way of examining three important Sicilian novels: Viceroy (1 viceré) by Federico De Roberto from 1894, The otd and the Young (1 vecchi e i giovani) by Luigi Pirandello published in 1913 and The Leopard (ll gattopardo) by Giuseppe Tomasi di Lampedusa from 1958. In the initial chapter, historical and political development of risorgimental and postrisorgimental Italy is outlined, from the 1848 revolutions until the end of the 19th century. The situation in the southem part of the country is emphasized in particular, as the change of regime in 1861 and the unification ofItaly did not bring many positive aspects there. Next chapter discusses the relation of our three authors to the period in which they were composing. We were interested in the ways the epoch influenced them and how their personal experience was reflected in the analyzed texts. Further works by the writers, if relevant to the antirisorgimento, are mentioned too. The main part of the thesis represents an analysis of motifs and topics the novels have in common and how these reflect the antirisorgimento. lt also takes into account a shift in perspectives of individual authors - there is a gap of more than sixty years between the publication of the first and the third novel. We also looked at the...
Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, "Director Comicus" (1674-1731), within the context of the Italian-German theatre dramaturgy in the early 18th century
Bohadlová, Kateřina ; Pelán, Jiří (advisor) ; Scherl, Adolf (referee) ; Flemrová, Alice (referee)
The dissertation discusses the Venetian opera libretti, the German spoken court-theatre and the popular itinerant theatre in the early 18th century. It summarizes all known facts including the new discoveries in the field of the Venetian libretto-science, its influence on the opera and especially on the drama theatre in the Habsburg Monarchy. The example of two prestigious poets - Apostolo Zeno and Pietro Pariati - documents the birth of a professional librettist in the mature baroque era and his successful career at the Imperial court in Vienna. The libretto Astarto (1708) they wrote together represents the classical opera seria. While the opera experiences a boom in the aristocratic society in the German speaking countries with the centre in Vienna, the popular itinerant theatre is characterized by the German Hauptaktion, which is being transformed into the comic burlesque. The link between both theatre worlds was created by Heinrich Rademin (1674-1731), the versatile theatre personality. As a chief of the theatre group Hochdeutsche Komödianten he toured all over the Central Europe, founded the Theater am Kärntnertor in Vienna together with J. A. Stranitzky and became its member. He cooperated with another company head, A. J. Geißler, and received the exclusive license to perform in Prague and...
Sergio Atzeni: Sardinia - love, hate
Svobodová, Soňa ; Flemrová, Alice (referee) ; Pelán, Jiří (advisor)
The purpose of this paper is to introduce the contemporary Sardinian author Sergio Atzeni (1952-1995) and to carry out a detailed analyses of his four novels written between 1986 and 1995: Apologo del giudice bandito (1986), Il figlio di Bakunn (1991), Il quinto passo l'addio (1995) and Passavamo sulla terra leggeri (1996), published posthumously. In the early 1970s, after his high school and university studies, Sergio Atzeni works as a journalist for the local daily papers and magazines. He publishes prose works, short stories and poetry that clearly reveal his narrative talent. From the very beginnig of his carreer Atzeni's work is marked by his love for Sardinia which is in the centre of his attention and which makes him write about its history, folklore and people. Yet he is very much aware of the ethnic and existential unrest of his generation and of its failures which he partially shares with it. In 1987, driven also by the bitter disappointment he felt towards the Sardinians who didn't seem to appreciate him adequately, he leaves the island to travel and work in Europe and in various Italian cities, among others Torino and Milano. He settles in Sant'Ilario d'Enza and the most productive period of his life starts. He writes narrative works, translations and essays for many prestigious publishing...
Family relations in select works of Elsa Morante and Alberto Moravia
Uváčiková, Silvie ; Pelán, Jiří (referee) ; Flemrová, Alice (advisor)
Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat tématem lidských vztahů v italské rodině. Budu vycházet ze dvou autorů, a to EIsy Morantové a Alberta Moravii. Po určitou dobu sdíleli tito autoři společnou cestu životem, a proto bude zajímavé sledovat, nakolikje pojetí těchto vztahů v jejich dílech rozdílné. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda se navzájem ovlivňovali, či zda byla jejich tvorba naprosto nezávislá, a dále také zda se jejich společné soužití výraznějším způsobem promítlo do jejich děl při popisu rodinných vztahů jako takových. Vzhledem k bouřlivému manželství Moravii a Morantové a složitým povahám obou autorů bude zajímavé pokusit se zjistit, zda se jejich vztah a povahy odrazily v jejich dílech.
Beppo Fenoglio's novels
Giordanová, Giovanna ; Flemrová, Alice (referee) ; Pelán, Jiří (advisor)
často charakterizován jako Závěr Beppe Fenoglio psal v období, kdy v italské literatuře převládal neorealismus; přestože bývá s tímto směrem spojován, je do tohoto období těžko zařaditelný, neboť jeho literární osud nebyl jednoznačný. Ve své práci jsem na toto chtěla poukázat a vytyčit, jakým smse Fenogliova tvorba ubírala. Jeho romány a povídky se vyvíjejí kolem dvou hlavních obsahových linií, venkovské a odbojové. V tvorbě s venkovskou tematikou je Fenoglio vázán ke svému kraji, Piemontu, a obzvláště ke krajině Langhe, do které je celá jeho tvorba zasazena. Proto bychom ho mohli považovat za autora především regionálního. Piemonťané ho také pokládají za svého autora, jsou na něho hrdí a jsou mu vděčni za to, že jejich kraj představil širšímu publiku. Ve svém díle autor vypovídá i o svém charakteru typického Piemonťana, který se přes hranice svého kraje příliš nedostal. Fenoglio se otevřel cizím vlivům intelektuálně, Anglie mu byla abstraktním vzorem. Život mimo Itálii nebo dokonce mimo Piemont by si Fenoglio ani jeho postavy nedokázaly představit, protože vazba k tomuto kraji byla příliš silná a niterná. Tématikou odboje se Fenoglio vyjádřil k problému, který zasáhl celou Itálii a přestože ho pojal velmi osobně, stává se tím autorem národním. Nechtěl však oslavovat období Resistenze tak, jak se to stalo v...
Italian dialectal poetry in the 20th century
Mallyová, Alexandra ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
Italská literatura má díky rozmanitosti svého území a především díky historickému vývoji mnoho specifik. Jedním z nich je dialektální tvorba v době, kdy dialekty již téměř ztratily svou původní komunikační funkci. Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma italské poesie v dialektu 20. století, neboť právě v poesii je tato tendence návratu k dialektům nejsilnější. Tato látka byla zatím nejúspěšněji zpracována Frankem Brevinim, jehož rozlišení pěti hlavních proudů dialektální poesie 20. století považuji za velice objevné, a proto jsem si jej dovolila použít i v této práci. Naopak výběr čtyř dialektálních básníků, Giottiho, Marina, Guerry a Pierra, jimiž se tato práce zabývá podrobněji, je čistě subjektivní, pouze snad dokládá fakt, že dialektální poesie 20. století našla svou největší sílu na poli lyriky. Cílem této práce není dokazovat, že dialektální literatura má právo existovat i v době, kdy její antropologický svět již v podstatě neexistuje; to dokazuje sám fakt, že v dialektu vznikají stále nová díla. Snažila jsem se jen částečně zmapovat fenomén, který je neprávem opomíjen, a doložit, že dialekt je pro poesii vhodným nástrojem a záleží pouze na nadání autora, zda tento nástroj dokáže použít.
Ugo Foscolo - Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Palec, Andrzej ; Flemrová, Alice (referee) ; Pelán, Jiří (advisor)
Foscolův román Le ultime lettere di Jacopo Ortis se hned z několika hledisek najednou vymyká ostatním které v tehdy ještě nesj ednocené Itálii vznikaly. dílům, Román, jenž stojí na pomezí epistolárního a deníkového románu je zrcadlem nepokojného mladíkova nitra a zápasu o pevné a důstoj né místo v tomto nehostinném světě. Navíc je vlastně prvním moderním románem italské literatury a Jacopo Ortis první moderní postavou, jenž bude mít časem celou řádku následovníků zmítaných podobným údělem a nakažených podobnou nevyléčitelností. Do děj e vtahuj ící ich-forma vyprávění, tragický osud hlavního protagonisty, značná míra autobiografie a zasazení příběhu do zajímavého historického kontextu, to je jen krátký výčet toho, co činí román stále zajímavým a přínosným, přestože od vydání finální podoby uplyne brzy již dvě stě let( importovaného neoklasicismu(1816). Román spojuje prvky (pre) romantismu po vzoru a je živým Anglie a příkladem Německa) vzájemného s prvky souboje a dialogu obou těchto stylů. Preromantické prvky JSou tu přítomny nejen v podobě lyrických líčení přírodních jevů a citových vzplanutí, ale zejména již modernějším pojetím samotné postavy Jacopa Ortise. Ten už je typickým moderním hrdinou zrcadlícím chaos a neproniknutelnost světa, nemocen a nakažen nevyléčitelnou touhou po nedosažitelném. Ovšem spor...
Italian Journalist Matilde Serao
Bolková, Anna ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee)
The topic of this thesis is the life and journalistic work of the premier Italian journalist and writer Matilde Serao. The first chapter is dedicated to the brief overview of the Italian journalism in the turn of the 20th century. Following chapter is focused on the personal and working life of Matilde Serao and also her work itself is put into the basic context and is briefly described. After that, six chosen journalistic publications are thoroughly analyzed in six subsequent chapters. These publications are: Il Ventre di Napoli, Il paese di Cuccagna, Nel paese di Gesù. Ricordi di un viaggio in Palestina, San Gennaro nella leggenda e nella vita, Evviva la guerra! a Parla una donna. Based on these analyzes, variables and constants of the Matilde Serao's work, qualitative differences and aesthetics added to journalistic texts are evaluated in the final chapter of the thesis.
Lacerba
Holá, Tereza ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
Z vlastní zkušenosti si dovolíme uvést, že je opravdu málo lidí, na jejichž obličeji se při zmínce o Lacerbě vytvoří jiný než nechápavý výraz. Poté, co z onoho minima chápajících vyloučíme ty, kteří mají slušný herecký talent, ale vubec netuší, o čem je řeč a dále pak obyvatele Milána, kteří Lacerbu osobně navštívili a moc jim tam chutnalo, popř. nechutnalo1 I ZLJStane nám jen hrstečka italianistu, pár netradičních Italu-intelektuálu a jedna knihovnice, kteří budou vědět, že řeč je o časopisu z počátku minulého století. Má tedy vubec cenu psát o něčem, co se zdá být zcela mimo oblast zájmu i nadprŮměrně kulturně vzdělaných jedincu? Domníváme se - jak se čtenář stihl dovtípit již z názvu této práce - že ano. Připomenutí této téměř sto let staré kapitoly jednoho revolučního hlasu v italské literatuře možná nepřinese žádný nečekaný objev ani převratné odhalení, myslíme si ale, že když Lacerba dokázala zaujmout a pobavit nás, mohla by zajímat a třeba snad bavit i ostatní. Již mnohokráte jsme ve stručnosti museli vysvětlovat, co to ta Lacerba vlastně je. Zkusme to shrnout "in parole povere" i nyní: Lacerba je časopis, který vycházel ve Florencii v letech 1913 až 1915. Založila jej dvojice mladých buřiču: spisovatel Giovanni Papini a malíř-spisovatel Ardengo Soffici; společně našli vstřícného tiskaře a...

National Repository of Grey Literature : 142 records found   beginprevious133 - 142  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.