National Repository of Grey Literature 142 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Image of mafia in Leonardo Sciascia's works
Bubela, Petr ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee)
The aim of my thesis is an analysis of the literary image of mafia in Leonardo Sciascia's works from the 60th and 70th of the 20th century. The literary techniques are documented using the examples of the concrete parts of the text in which the mafia operates. At the same time I give an account of the way Sciascia applies the genre rules of the detective story. The subjects of study represent four novels (The Day of the Owl, To Each His Own, Context and One Way or Another) together with one drama L'onorevole. The above mentioned works have been interpreted and analyzed in terms of the structure, genre and language used while the findings of other scholars focused on Sciascia's work have been taken into account of as well. Mafia constitutes one of the key motifs in the work of Leonardo Sciascia. His reoccurring interest stemmed from the fact that he was well acquainted with the phenomenon, partly due to his personal experience and partly due to his intensive study of the matter. Nevertheless he refused to attribute the existence of the mafia solely to Sicily. In his perception, mafia was only one manifestation of Power on which he critically reflected all his life. Sciascia perceived mafia as a result of the social conditions and as an integral part of the power system of Sicily, or consequently the...
Beppo Fenoglio's novels
Giordanová, Giovanna ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
často charakterizován jako Závěr Beppe Fenoglio psal v období, kdy v italské literatuře převládal neorealismus; přestože bývá s tímto směrem spojován, je do tohoto období těžko zařaditelný, neboť jeho literární osud nebyl jednoznačný. Ve své práci jsem na toto chtěla poukázat a vytyčit, jakým smse Fenogliova tvorba ubírala. Jeho romány a povídky se vyvíjejí kolem dvou hlavních obsahových linií, venkovské a odbojové. V tvorbě s venkovskou tematikou je Fenoglio vázán ke svému kraji, Piemontu, a obzvláště ke krajině Langhe, do které je celá jeho tvorba zasazena. Proto bychom ho mohli považovat za autora především regionálního. Piemonťané ho také pokládají za svého autora, jsou na něho hrdí a jsou mu vděčni za to, že jejich kraj představil širšímu publiku. Ve svém díle autor vypovídá i o svém charakteru typického Piemonťana, který se přes hranice svého kraje příliš nedostal. Fenoglio se otevřel cizím vlivům intelektuálně, Anglie mu byla abstraktním vzorem. Život mimo Itálii nebo dokonce mimo Piemont by si Fenoglio ani jeho postavy nedokázaly představit, protože vazba k tomuto kraji byla příliš silná a niterná. Tématikou odboje se Fenoglio vyjádřil k problému, který zasáhl celou Itálii a přestože ho pojal velmi osobně, stává se tím autorem národním. Nechtěl však oslavovat období Resistenze tak, jak se to stalo v...
La Voce magazine and Italian modernism
Polišenská, Vladimíra ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
The aim of this work is to demonstrate how the life of Italian society at the beginning of the twentieth century was reflected in La Voce magazine, which was published from 1908-1916 in Florence. The attention will be focused not only on the historical events but especially on the way it reflected on Italian modernism. For better understanding of the magazine and its value this work begins by explaining the international historical, social and cultural context in which La Voce arose. It examines the programme statement of the magazine and its changes during the existence of La Voce. The main part is dedicated to the analysis of the thematic areas treated in articles. It considers in detail modern trends of Italian art in literature, visual arts and music. Special attention is dedicated to the relationship between representatives of La Voce and the futurist movement. The second group of themes, appearing often in the magazine and examined in this work, is deals with Italian society and politics including political movements; the problem of the Italian South; education and organization of secondary schools, high schools and universities; the colonial war in Libya; and the First World War. This analysis ends with topics such as in particular, philosophy; moral matters, including sexuality and prostitution;...
Americana. American myth in the Italian interwar literature
Kalinová, Alžběta ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee)
This thesis called "Americana. American Myth in the Italian Interwar Literature" describes and analyses the anthology of American literature Americana that was prepared in 1940 by Italian writer and translator Elio Vittorini. It also focuses on the impact of fascist rhetoric and ideology on Italian interwar literature and official approach of fascist Italy to the USA. The initial part describes life and work of Elio Vittorini, mentioning also the influences that inspired him in his work and his motivations to compile the whole anthology. The next chapter of this part briefly presents other translators who contributed to Americana. The middle part of the thesis describes formation of the fascist regime in Italy and its impact on the Italian culture, focusing mainly on journalism and literature. It describes not only the creation of censorship itself but also paradoxes that went together. In the end of this part we can read about the struggle of Elio Vittorini and Bompiani Publishing House to publish Americana. The core of this thesis, however, is an analysis of both versions of Americana, the original version of Elio Vittorini as well as the censored version with the foreword by Emilio Cecchi. The beginning of this part outlines the birth of the American myth in Italian literature itself and then the...
Arturo and Agostino: a Comparison Drawn between the Boy Protagonists of the proses by Morante and Moravia
Šupíková, Barbora ; Flemrová, Alice (advisor) ; Čaplyginová, Olga (referee)
The Bachelor thesis has comparative character and focuses on the comparison drawn between the boy protagonists of the proses L'isola di Arturo by Elsa Morante and Agostino by Alberto Moravia with an emphasis on initiating storyline of both works. In each chapter this thesis compares similarities and differencies between both works and their protagonists. At the same time there are compared authors' approaches to the topic and their choices of style of writing. After the initial presentation of both authors, their proses and their insertion into the literary context the thesis deals with the comparison of both proses and afterwards with the comparison of their protagonists Arturo and Agostino. In the first part of the proses, the perspective of their narrative structure, setting, time and the role of the narrator are studied. Each chapter of the second part of the thesis is focused on the family relationships of the protagonists, their adolescence and awareness of their own sexuality and of their inner world. Both proses are written in the form of the novel and describe the difficult journey of teenagers towards adulthood. Both stories of Arturo and Agostino are different from each other, however, it is possible to find numerous interfaces, especially in their psychological experinence of...
The Sisters Materassi by Aldo Palazzeschi: between Avantgarde and Tradition
Vostrovská, Linda ; Flemrová, Alice (advisor) ; Přívozníková, Pavla (referee)
The subject of this thesis is a presentation of a work of art, The Materassi Sisters novel, written by an Italian writer, Aldo Palazzeschi, in which the author focused, in a remarkable way, to the class structure of Italian bourgeois society during the beginning of the 20th century. The introduction of this work guides through the life's career of the author in the historical and artistic context, briefly describes and characterizes his entire artistic production, and the way of thinking and seeing the world, in which the author moved and worked. This work contains also an outline of the trends of the futurism artistic direction, to which the author was invited at one time of his artistic creation and the ideas of which he joined. The second part of the thesis is devoted to the period of experimental novels of the author, that preceded The Materassi Sisters novel. The main part is devoted to the analysis of the Palazzeschi's novel, The Materassi Sisters, which represents the peak of his literary and artistic creation.
Carlo Sgorlon
Mathé, Lukáš ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
In the introduction to this work, which is dedicated to the contemporary Italian author Carlo Sgorlon, I have attempted to define the main purposes of the thesis. The central aim of the work is to introduce the author to Czech readers and to name the main themes of his novels. Sgorlon has been included in the group of regionalist authors in the context of Italian literature; consequently, the issue of regionalism in literature and its relevance for the further course of the work is discussed.
Ugo Foscolo - Le ultime lettere di Jacopo Ortis
Palec, Andrzej ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
Foscolův román Le ultime lettere di Jacopo Ortis se hned z několika hledisek najednou vymyká ostatním které v tehdy ještě nesj ednocené Itálii vznikaly. dílům, Román, jenž stojí na pomezí epistolárního a deníkového románu je zrcadlem nepokojného mladíkova nitra a zápasu o pevné a důstoj né místo v tomto nehostinném světě. Navíc je vlastně prvním moderním románem italské literatury a Jacopo Ortis první moderní postavou, jenž bude mít časem celou řádku následovníků zmítaných podobným údělem a nakažených podobnou nevyléčitelností. Do děj e vtahuj ící ich-forma vyprávění, tragický osud hlavního protagonisty, značná míra autobiografie a zasazení příběhu do zajímavého historického kontextu, to je jen krátký výčet toho, co činí román stále zajímavým a přínosným, přestože od vydání finální podoby uplyne brzy již dvě stě let( importovaného neoklasicismu(1816). Román spojuje prvky (pre) romantismu po vzoru a je živým Anglie a příkladem Německa) vzájemného s prvky souboje a dialogu obou těchto stylů. Preromantické prvky JSou tu přítomny nejen v podobě lyrických líčení přírodních jevů a citových vzplanutí, ale zejména již modernějším pojetím samotné postavy Jacopa Ortise. Ten už je typickým moderním hrdinou zrcadlícím chaos a neproniknutelnost světa, nemocen a nakažen nevyléčitelnou touhou po nedosažitelném. Ovšem spor...
Carlo Gozzi's "fiabe teatrali"
Hendrychová, Jana ; Pelán, Jiří (advisor) ; Flemrová, Alice (referee)
The abstract and key words The aim of the thesis Carlo Gozzi's "fiabe teatrali" is to outline theatre polemic of autor and analysis of four dramatic tales. In the introduction part will be briefly described cultural- historic context of Venice in 18th century and the biography of drammatic with an overwiev of his most popular works. In the next part of thesis are charcterized theater pieces of Carlo Gozzi and than description of his participation in theatre polemics, pursuant on the most important texts in chronological order. The fourth chapter is focused on characteristic of Fiabe and analysis of plays: L'amore delle tre melarance (The love for three oranges), Il re cervo (The king stag), Turandot (Turandot, princess of China), L'augellino belvedere (The green bird). In the closing chapter is summarized theater poetic of Carlo Gozzi. Key words Carlo Gozzi, Fiabe teatrali, theater polemic, Comedia dell'arte, L'amore delle tre melarance, Il re cervo, Turandot, L'augellino belvedere
Experimental novels of Aldo Palazzeschi
Klivanová, Anna ; Flemrová, Alice (advisor) ; Pelán, Jiří (referee)
This thesis is concerned with the experimental prose by Aldo Palazzeschi: Allegoria di Novembre (1908 as Riflessi, 1926), Il Codice di Perelá (1911) and La Piramide (1914). At the beginning of the thesis the author gives an insight into the writers biography, then outlines the difficult situation of the individuality of modern man at the beginning of twentieth century. The thesis is mainly devoted to the analysis of specific Palazzeschi's works. Author has been looking for specific language and stylistic features. Author also observes evolution of the writer's creative process. In the center of her interest there are also the protagonists of the works and the evolution of their characters. In the final chapter the main features of analysed works are summarised.

National Repository of Grey Literature : 142 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.