National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Informační podpora pro navrhování strategií řízení kvality ovzduší v aglomeracích včetně modelování účasti zdrojů znečištění‚ podpora přípravy ČR v oblasti ochrany kvality ovzduší na členství v Evropské agentuře ŽP a zajišťování zpráv pro mezinárodní organizace: Podpora přidružení ČR k EEA v oblasti ochrany kvality ovzduší
ENVIROTEC, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kurfürst, Jiří ; Dostálová, Zdena ; Dvořáková, Miriam ; Fara, Milan ; Fiala, Jaroslav ; Keder, Josef
Dílčí projekt DP 1 řeší problematiku v těchto částech: I. Analýza povinností vyplývajících z konvence LRTAP a z přidružení České republiky k Evropské agentuře pro životní prostředí v oblasti informačního zajištění (reportingu). II. Využití prostředků CIRCA při mezinárodní výměně dat a pro širší výměnu informací týkajících se kvality ovzduší a řešení projektů VaV. III. prohlubování spolupráce s Evropským střediskem pro ovzduší a klimatickou změnu.
Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a Konvence LRTAP: Zhodnocení a optimalizace stávající staniční sítě a verifikace návrhu sítě ověřovacím měřením
Ústav informatiky AV ČR ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Váňa, Milan ; Krejčíř, Pavel ; Horálek, Jan ; Brabec, Marek ; Pelikán, Emil ; Roubal, Zdeněk ; Sládeček, Jan ; Musialek, Jaroslav ; Jireš, Rostislav ; Elfenbein, Zdeněk ; Abraham, Jan ; Novák, Jiří ; Dvořáková, Miriam ; Kubizňáková, Jana ; Blažek, Zdeněk
Zpráva je rozdělena do jednotlivých etap: DU01-1.E3 Zhodnocení efektivnosti stávající sítě monitoringu mokré atmosférické depozice. DU01-1.E4 Návrh a zahájení ověřovacích měření v oblastech vymezených v DU02-2, kde je dle směrnice 96/62/EC povinné měření, ale kde měřicí stanice stávající sítě chybí. DU01-1.E5 Návrh optimalizované sítě monitoringu kvality ovzduší. DU01-2.E4+5 Optimalizace některých statistických vlastností měřicí sítě PM10 metodami prostorové statistiky. Analýza kovarianční struktury dat PM10. DU01-3.E4 Návrh systému provozu a obsluhy vzorkovačů PM10 a PM2,5. DU01-3.E5 Zhodnocení monitorování VOCs, POPs a těžkých kovů na stanici EMEP.

See also: similar author names
18 DVOŘÁKOVÁ, Marie
1 DVOŘÁKOVÁ, Marie - Anna
33 DVOŘÁKOVÁ, Markéta
5 DVOŘÁKOVÁ, Marta
43 DVOŘÁKOVÁ, Martina
56 DVOŘÁKOVÁ, Michaela
2 DVOŘÁKOVÁ, Miluše
8 DVOŘÁKOVÁ, Miroslava
15 DVOŘÁKOVÁ, Monika
3 Dvořáková, M.
12 Dvořáková, Magdalena
12 Dvořáková, Magdaléna
14 Dvořáková, Marcela
18 Dvořáková, Marie
2 Dvořáková, Marika
33 Dvořáková, Markéta
43 Dvořáková, Martina
56 Dvořáková, Michaela
2 Dvořáková, Michala
3 Dvořáková, Milena
8 Dvořáková, Miroslava
2 Dvořáková, Miroslava,
15 Dvořáková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.