National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Dotace z fondů EU jako zdroj financí pro obce
Dvořáková, Ilona
Bachelor thesis "Subsidies from the EU funds as a source of finance for municipalities" describes the matter of subsidies for municipalities from funds of European Union. The aim of the thesis is to developpractical recommendation that municipalities have to manage when applying for EU subsidies. The first part summarizes the theory of the design process identifying its goals and limits. The second part then compares two municipalities. The first municipality followed the correct procedure was awarded and subsequently allocated properly the utilization. The second municipality reflects the current issue of municipalities which due to low awareness of European subsidies do not apply at all.
Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší: Rozvoj postupů emisních inventur a emisních projekcí
Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Dvořáková, Ilona
Registr spaloven ČR: Legislativa spojená s problematikou spaloven odpadu a zařízení spoluspalujících odpad; Aktuální stav spaloven odpadů - počet spaloven odpadů a spoluspalujících zařízení, z toho vyjmuté počty zařízení, která jsou v současné době v provozu; Poskytování informací veřejnosti; Zdroje informací o provozu spaloven; Evidence spaloven v REZZO; Mezinárodní reporting. Tabulky obsahují přehled spaloven komunálního, nebezpečného (průmyslového) odpadu, nebezpečného (nemocničního) odpadu, přehled zařízení spoluspalujících odpad a spalovny odpadu podle souhrnné provozní evidence REZZO.
Pharmacovigilance of Medicines
Dvořáková, Ilona ; Lešetický, Ondřej (advisor) ; Filipová, Markéta (referee)
The objective of my Bachelor thesis is to analyse development of pharmacovigilance and adverse event reporting in the Czech Republic and other countries, with a focus on the changes in the number of adverse event reports over the last thirty years in Czech Republic and comparison with development of adverse event reports in other countries and prediction the possible trends in adverse event reporting in the future. My Bachelor thesis will also contain definitions of adverse events in accordance with the Medicinal Products Act No. 378/2007, as well as a detailed description of the adverse event reporting procedure, the persons who are obliged to report adverse events, and the systems in place for reporting adverse events by pharmaceutical companies. I will also include a chapter on the history of pharmacovigilance in the Czech Republic and in other countries and a description of how the Uppsala Monitoring Centre, WHO's centre for monitoring adverse events, works. A section will be dedicated to pharmacovigilance tools used by State Institute for Drug Control, with a detailed focus on selected side effects of drugs reported in the recent years. In the final chapter of my Bachelor thesis, I will map the development of the number of adverse event reports in the Czech Republic and in the other countries with the aim of predicting potential trends in adverse event reporting in the future.

See also: similar author names
13 DVOŘÁKOVÁ, Iva
14 DVOŘÁKOVÁ, Ivana
11 DVOŘÁKOVÁ, Iveta
1 Dvořáková, Inka
6 Dvořáková, Irena
2 Dvořáková, Iris
13 Dvořáková, Iva
14 Dvořáková, Ivana
1 Dvořáková, Ivana Bc.
2 Dvořáková, Ivana,
11 Dvořáková, Iveta
2 Dvořáková, Ivona