National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vypracování investičního záměru na ekologické úpravy říční krajiny řeky Moravy v prostoru Mohelnické brány
Univerzita Palackého v Olomouci‚ Přírodovědecká fakulta, Olomouc ; Drožnikovová, Věra ; Žižková, Marie ; Bednář, Marek ; Šarapatka, Bořivoj ; Měkotová, Jarmila ; Štěrba, Otakar ; Dvořák, Lubomír
Obsah závěrečné zprávy ke studii s názvem "Možnosti ekologických úprav podél řeky Moravy v Mohelnické brázdě s ohledem na ekologickou protipovodňovou ochranu" se týká perspektiv ekologické protipovodňové ochrany prostřednictvím rozsáhlejších revitalizačních akcí. Jsou zde prezentovány možnosti obnovy říčního kontinua a funkční říční krajiny. V rámci projektu byl řešen návrh optimalizace využití nivy Moravy, dále dostupné ekonomické nástroje k jejich realizaci a rovněž i majetkové poměry, včetně jednání s vlastníky a uživateli pozemků. Analýza možné optimalizace záplavového území je provedena na vhodných územích v nivě podél toku řeky Moravy nad Olomoucí, lze však předpokládat, že poznatky bude možné modifikovat a použít i při jiných projektech udržitelné protipovodňové ochrany a revitalizace říčních ekosystémů v rámci celé ČR. Zpráva obsahuje mapové přílohy, tabulky ekonomických a krajinných analýz, rovněž výpočet možného dosaženého rozlivu.
Migrace a prostorové nároky jelenovitých (jelen lesní‚ srnec obecný) a jejich vliv na vegetaci a přirozenou obnovu lesa v oblastech výskytu původních druhů šelem (rys ostrovid) v centrální části NP Šumava
Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk ; Červený, Jaroslav ; Dvořák, Lubomír ; Jirsa, Adam ; Bufka, Luděk ; Šustr, Pavel
Při přirozené obnově lesa je jedním z významných faktorů, které ovlivňují vývoj lesa, okus semenáčků jelenovitými (jelen evropský, srnec obecný). Aby bylo možné zabránit těmto škodám nebo je omezit, je nutné znát časoprostorové chování zmíněných druhů zvěře. Jelenovití jsou však ovlivňováni populací predátorů, převážně rysem ostrovidem a liškou obecnou. Sledováním pohybu a výskytu všech těchto druhů se získají podklady pro studium vazeb mezi kořistí a predátorem v modelovém území, kde je srnčí zvěř hlavní velkou kořistí a důležitou potravní složkou rysa ostrovida. Popis metodiky - obojkování zvířat.

See also: similar author names
6 DVOŘÁK, Ladislav
19 DVOŘÁK, Lukáš
6 Dvořák, Ladislav
4 Dvořák, Libor
4 Dvořák, Lubor
11 Dvořák, Luboš
4 Dvořák, Luděk
19 Dvořák, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.