National Repository of Grey Literature 118 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Fascist trends in peasant party in thirties of twentienth century
Duraj, Matouš ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Pehr, Michal (referee)
Fascist tendencies in peasant party in thirties of twentieth century Abstract (in English): This work will concern with fascist trends in peasant party during the thirties of twentieth century. This period is characterised by taking power or consolidation of non-democratic regimes and deepening the economical crisis. In this work we will try to find out if the fascist trends were incorporated in politics and speeches of republican party. At first we will describe the function of republican party in political system of Czechoslovakia. Then we will determine basic features of fascist movements based on the analysis of several authors, which will be compared with the manifestations of the peasant party and assess if there are fascist tendencies or not.
Communist Party of Czechoslovakia on the road to the illegality
Vostrčil, Jan ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Bachelor thesis discusses the possibilities of underground work of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) and their presentation on examples of an illegal work of the foreign Communist Parties in the legal Czechoslovakian red newspapers since the late 1920s through to the final period of the legality of the Communist Party during the "Second Republic". The paper is divided into three thematic blocks. The first section deals with the context in the form of development of the party system since the late 1920s to the end of the First Republic, also the legal framework for the protection of the republic and the definition of anti-systemness. The second part depicts the history of the KSČ during late 1920s and early 1930s. The third part is already devoted to analyzing the possibility of illegal work by means of comparison. In fact in terms of analyzing the official party press, which could be based on articles on the activities of illegal foreign parties. These articles could eventually serve as models for the domestic illegal work. This fact is examined in the second part of the analysis. Work is also partly concerns the question of the influence of the Comintern on the organization of these activities. With the help of comparison of methods illegal Communist parties and actually performed...
Interpelation in CR in years 1993-2010
Krause, Eva ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Polášek, Martin (referee)
Title: The institute of interpellations in the Czech Republic between the years 1996-2010 Author: Eva Krause Department: Department of Political Science Supervisor: Doc. Vratislav Doubek, Ph.D. Abstract: The central theme of the presented bachelor thesis is one of the control mechanisms of national parliaments - the institute of interpellations. The actual and controversial condition of this institute reflected by experts and lay public was the impulse for devising the study for the proposer. The presented text is the analysis of the institute of interpellations since 1996 till the last parliamentary election in 2010. There has been lower interest in using interpellations by deputies and loss of their usefulness which is evident since 1996. The task of the analysis is to prove and clarify this fact, as well as discover distinct tendencies and changes in practise of interpellations for this period. The author will make a comparison through party political spectrum and expressing the transformation in interactions between government and the parliament, more precisely the deputies of particular political parties. The research will be executed by method of quantitative and qualitative analysis and comparison. The author will use primary sources as well as secondary literature. The assembly papers and...
Struggle for National Identity in 80's the 19" Century
Kutová, Karolina ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Řepa, Milan (referee)
The aim of my thesis is to analyse social and economic situation in Bohemia considering nationalism as a basic political idea of both Czech liberal political parties, and so to map a change in the leading positions in Czech liberal politics. This analysis also enables to appraise the goals of Young Czechs and Old Czechs who were the only representatives of Czech nation with regard to efforts of German liberal politics in Bohemia.
Historical Examples and the Search for National Identity in texts of Tomáš Garrigue Masaryk and Roman Dmowski. A Comparative Study
Scholz, Milan ; Klusáková, Luďa (advisor) ; Doubek, Vratislav (referee) ; Kolář, Pavel (referee)
The doctoral thesis deals with comparative analysis of historical examples in the search for national identity in texts of Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) and Roman Dmowski (1864-1939). Both Masaryk and Dmowski belonged to prominent representatives of public and political life in their countries at the end of the 19th and in first decades of the 20th centuries. The question of national identity is a theme often associates with their life and work. Masaryk and Dmowski influenced Czech and Polish politics, political and intellectual thought before 1914. During the First World War, they were leaders of Czechoslovak and Polish politics in West European emigration (Masaryk as the president of the Czechoslovak National Committee, Dmowski as the president of the Polish National Committee). Nevertheless, in the postwar period, their career diverged. Masaryk became president of Czechoslovakia and symbol of the Czechoslovak identity, Dmowski represented rather the opposition against mainstream development in postwar Poland. The first and the second parts of the thesis deal with Masaryk's (first part) and Dmowski's (second part) concept of historical examples in search of national identity in context of their thought and life. Therefore, these parts are organized chronologically and pay attention to...
The Five in the context of consensual democracy
Nováková, Magdalena ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Štefek, Martin (referee)
This paper deals with the analysis of the transformation of the political system of the first Czechoslovak Republic in connection with the existence of an extra-parliamentary, non- governmental and extra-constitutional body in the form of Five on the basis of the theory of Arend Lijphart not only in the form of a consensual theory of democracy, but mainly based on its later widespread concept of two opposing models of democracy Consensus and Westminster definition. Key words: First Czechoslovak Republic, political system, the Five, political parties, parliament, government, Lijphart, Consensual democracy, Consensus model, Westminster model.
Struggle for Slovakia. The separatist states in Slovakia 1918-1919
Bandžuch, Tomáš ; Doubek, Vratislav (advisor) ; Pejša, Robert (referee)
Roku 1918 se rozpadla dualistická Rakousko-Uherská říše na několik nástupnických státních útvarů. Zatímco v "rakouské" části soustátí se podařil tento přerod vcelku pokojně a jednotlivé její oblasti nastoupily poměrně rychle nezávislý vývoj, země Svatoštěpánské koruny prodělaly vletech 1918 - 1919 bouřivý přerod ze středně velkého státu s kvazivelmocenskou pozicí v malou středoevropskou zemi. Tento vývoj byl podmíněn mimo jiné rozdělením dvou třetin území bývalého Uherského království mezi okolní země. Tato práce se tedy zabývá těmito "nepokojnými léty" na Slovensku - jednom z území, nad nímž tehdy ztratila budapešťská vláda kontrolu. Neklade si pochopitelně za cíl prozkoumat v komplexnosti tuto turbulentní dobu, neboť studie takového rozsahu by byla zdaleka nad její rámec. Snaží se podchytit pouze jeden její aspekt, který je zvláště v posledních letech silně opomíjen - problém separatistických státních útvarů, které oficiálně odmítaly státoprávní spojení svého území jak s Maďarskem, tak i s Československem. A to ať se jednalo o regionální státní útvar utvořený menšinou k zajištění její svébytnosti (Nezávislá spišská republika), stát vybudovaný na národním základě (Slovenská lidová republika - SLR) či snad stvořený na revolučně-marxistické pozici (Slovenská republika rad - SRR). Tato práce má poukázat na...
The Conflict over Těšín Silesia and Its Interpretation in Czechoslovak politics in 1918 - 1920 and 1945 - 1947
Frič, David ; Květina, Jan (advisor) ; Doubek, Vratislav (referee)
This bachelor thesis deals with political dimension of the question of Czechoslovak-Polish territorial dispute over the region of Těšín Silesia, particularly in key periods of 1918-1920 and 1945-1947, when the above mentioned problem was urgent during borders formation of the newly established or renewed state units. Its aim is to assess the attitudes and roles of Czechoslovakian central political actors in Těšín question. Outcomes of analysis of both time slots will also be compared with each other in terms of access kontinuality of Czechoslovak players and also in terms of foreign infuence on solution of dipute over Těšín Silesia, particularly by foreign powers. Tato práce se zaměřuje na politický rozměr československo- polského územního sporu o Těšínsko. Jejím cílem je zhodnotit postoje a role československých ústředních politických aktérů v těšínské otázce mezi lety 1918-1920 a 1945-1947. Výstupy analýzy obou časových úseků budou také vzájemně porovnány z hlediska kontinuality přístupu československých aktérů a také z hlediska rolí zahraničních velmocí ve sporu o Těšínsko.
Development of relations between the Union of Czechoslovak writers and the Communist Party of Czechoslovakia in the 1960s
Broučková, Kristina ; Štefek, Martin (advisor) ; Doubek, Vratislav (referee)
The objective of this bachelor thesis is to reflect key moments of the development of relations between the Communist Party of Czechoslovakia and the Union of Czechoslovak Writers in the 1960s when the cultural sphere was no more understood as autonomous but should represent ideological superstructure of the regime. The following work tends to describe the development of this uneven relation in view of the fact that yet in 1962 the party leadership considered this creative union along with its magazines to be the "gear-lever" of the regime. However, in the course of next few years the conflicts between the monopole incumbent and the creative union were escalating and eventually in 1970, after the invasion by the armies of the Warsaw Pact in 1968, led to the demise of UCW. Thus, following bachelor thesis raises questions such as; if and when, from the perspective of CPC, the Union of Czechoslovak Writers terminated to play the role of the "gear-lever" and which methods were consequently introduced by the party apparatus.

National Repository of Grey Literature : 118 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Doubek, Vladimír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.