National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Open source tools for mass administration of linux servers
Dočekal, Michal ; Pavlíček, Luboš (advisor) ; Veber, Jaromír (referee)
The goal of this thesis is to describe a compare selected open source tools for mass linux server administration. In the first part, the tools are described, including their principles and internal architecture. The next part follows with the comparison of these selected tools using several groups of comparison criteria. The main contribution of this thesis is the actual comparison of software tools of this type. The method chosen to fulfill the goal of this thesis is literature search and custom practical testing of these tools.
WWW server on Linux Debian platform
Dočekal, Michal ; Rydzi, Daniel (advisor) ; Kyndl, Petr (referee)
Bakalářská práce se zabývá postupem vytvoření webového serveru realizovaného na operačním systému Debian GNU/Linux. Provádí čtenáře procesem instalace operačního systému a konfigurace webového serveru a všech souvisejících komponent. Zahrnuje základy správy server a jeho zabezpečení a porovnává přínosy a nevýhody provozu vlastního webového serveru oproti webhostingu.

See also: similar author names
18 Dočekal, Martin
4 Dočekal, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.