National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Concept of Competitive Strategy for the Company XY
Hrubeš, Tomáš ; Dvořák, Ladislav (referee) ; Bartes, František (advisor)
The aim of the diploma paper, how is clear from its name, is concept of competitive strategy for the company. Thesis has a few main parts. In the first part is analysis of present status, that reveals the problem. In the next part there are mentioned theoretical solutions of detected problem. The optimum variation of problem-solving is chosen on grounds of results founded in theoretical part. Last part contains resolutions and results of chosen option. Finally there is evaluation of results.
Návrh konstrukčního řešení lůžka s možností variability funkce na dvoulůžko
Dvořák, Ladislav
The topic of this batchelor work is design of single bed construction with the possibility of variable extension to double bed which respects conditions specified by contracting authority and inverstor, also meets the conditions of valid norms and safety.Teoretical part of this thesis is delegated to problematics of bed design, solutions of private interior design possibilities, antropometrics, ergoniometrics and research of nowadays solution of bed design with the possibilities of extension to a double bed as well as problematics of used materials, structural joints and more design aspects of bed design.The structural design solution is prepared by production drawings with product bills, visualization, economic evaluation of direct material costs.
Návrh konstrukčního řešení prodejního pultu
Dvořák, Ladislav
This thesis pursues the design of sales counter constructional solution. It follows the terms and conditions entered by the contracting party and meets the requirements of applicable standards including safety requirements. The theoretical part of the work deals with the constructed interiors and its environment problematics, anthropometry, ergonomics, equipments, range of products of the stores and materials. Furthermore, it processes current similar solutions by a search, including its evaluation according to given criteria. The design of the constructional solution itself is processed as production drawing documentation with bill of materials, visualizations including economic evaluation.
Medical staff´s awareness of emergencies in selected health care facilities
DVOŘÁK, Ladislav
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the extent to which health care personnel from selected South Bohemia region health care facilities is prepared to emergency situation. The research has been conducted in 7 largest health care facilities in South Bohemia region at Hospital České Budějovice, Plc., Hospital Tábor, Plc., Hospital Jindřichův Hradec, Plc., Hospital Český Krumlov, Plc., Hospital Strakonice, Plc., Hospital Písek, Plc., Hospital Prachatice, Plc.. Since within these health care facilities, there are present thousands of patients on daily basis, there is, without any shadow of doubt, need for each member of health care personnel to be well informed not only about possible emergency situations but also about how general public is warned when an emergency situation takes place and also how to behave when these emergency situations happen. The theoretical framework focuses on emergency situations. It contains the definition of emergency situations as it is defined by Act 239/2000 Coll., on Integrated Rescue System, where the emergency situations are outlined and there are also mentioned the causing factors. Based on the information from Regional emergency plan there are described some emergency situations in further detail. For example these emergency situations can be floods, that are one of the most common emergency situation from the past years in South Bohemia region, emergency situations caused by radiation, conflagrations, leakage of dangerous chemical substances, disease outbreaks or terrorism, which is the threat that is to be taken more and more seriously based on current development in Europe. The theoretical framework also describes health care facilities. There is described the term of "health care facility" as defined by Act 372/2011 Coll., on Health Care Services Quality. In order to emphasize the importance of public protection in health care facilities, there is also a summary of the number of health care facilities in the Czech Republic. The next chapter of theoretical framework mentions more detailed information about individual hospitals selected for the research on health care personnel knowledgeableness. To answer the research question "How familiar is health care personnel from selected health care facilities from the area of South Bohemia region with the cause of emergency situation?" a large questionnaire study has been conducted from each of the 7 selected hospitals. The results have been evaluated and depicted using Microsoft Excel software. The statistical evaluation has been done by using ANOVA method that compared the relation between respondents' final score and individual criteria (gender, age, highest educational level within hospital where respondent worked). The results of the survey show that the average familiarity of health care personnel is capped at 72.74 %. The researcher set 80% passing limit which means that the level of familiarity is unsatisfactory. The questions category, with the lowest score (59.24%), is population protection. Since 79.5 % of respondents do not know what the warning signal "General warning" sounds like, there is a need for regular training of health care personnel on Public protection. In the areas where there are regular trainings provided by law there are significantly better results. To give an example, in the area of fire protection, there have been 74.37 % of questions answered correctly on average. Whilst this is still below the passing rate (80%), as defined by researcher, the results are significantly better when compared with other question areas, which shows that regular training increases employees´ knowledge. Other results showed the correlation between individual characteristics and overall performance. In conclusion, the health care personnel does not have satisfactory amount of information, which means that there is a need to set rules and framework for regular trainings on public protection for health care professional.
Concept of Competitive Strategy for the Company XY
Hrubeš, Tomáš ; Dvořák, Ladislav (referee) ; Bartes, František (advisor)
The aim of the diploma paper, how is clear from its name, is concept of competitive strategy for the company. Thesis has a few main parts. In the first part is analysis of present status, that reveals the problem. In the next part there are mentioned theoretical solutions of detected problem. The optimum variation of problem-solving is chosen on grounds of results founded in theoretical part. Last part contains resolutions and results of chosen option. Finally there is evaluation of results.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH ; Masarykova univerzita v Brně, ESF ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kahoun, Jaroslav ; Malý, Vítězslav ; Vítek, Leoš ; Kubíček, Jan ; Slavíková, Lenka ; Bakoš, Eduard ; Selešovský, Jan ; Kalouda, František ; Rektořík, Jaroslav ; Horský, Martin ; Satrapa, Ladislav ; Čejda, Marek ; Marčíková, Miriam ; Chubna, Libor ; Dvořák, Ladislav ; Duchan, David ; Uhmannová, Hana ; Dráb, Aleš ; Říha, Jaromír ; Polenka, Evžen ; Ošlejšková, Jana ; Dzuráková, Miriam ; Řídká, Andrea ; Balvín, Pavel ; Pavlovský, Ladislav ; Štěpánková, Pavla ; Drbal, Karel
Cílem projektu je ukázat potenciál škod a rizik za povodně s dobou opakování 5, 20 a 100 let, případně při návrhové povodni, nebo selhání protipovodňových objektů. Řešení směřuje k splnění základního cíle zpracovat mapy rizik vyplývající z povodňového nebezpečí v ČR. Detailní propracování metod tvorby map rizik na třech rozdílných povodích Lužnice, Nežárky, Kyjovky, Horní Opavy umožní, aby metody mohly být plošně nasazeny na vyhodnocení povodňového rizika na celém zbývajícím území a poskytly tak výsledky vzájemně porovnatelné mezi různými oblastmi republiky. Tak bude umožněno posuzování naléhavosti praktického řešení ochrany před negativními účinky povodní na různých místech ČR. Povodí Lužnice a Nežárky - doplnění informací o využití území, formalizovaná mapa místních rizik, výpočet extrémních povodní Q300 a Q500, vyjádření rizika na základě potencionálních škod na Lužnici a Nežárce, citlivostní analýza, stanovení zranitelnosti území, srovnání povodňových rizik. Povodí Kyjovky - finalizace map ohrožení a rizika, 2D model v lokalitě Kyjov, identifikace citlivých objektů, stanovení počtu ohrožených osob dotčených povodňovým nebezpečím. Povodí Horní Opavy - metoda řešení, srovnání map ohrožení vytvořených na podkladě výpočtů pomocí D a 2D modelu. Metodické postupy kvantitativního vyjádření rizik. Standardy míry ochrany před negativními účinky povodní. Možnosti prezentace map ohrožení a rizika v digitální formě prostřednictvím mapového serveru.
Financing of Small and Medium-Size Businesses and of the Public Sector by means of the programme entitled Global Credit from the European Investment Bank
Koubek, Miroslav ; Bartošová, Jitka (advisor) ; Dvořák, Ladislav (referee)
The Thesis describes effects of the Global loan programme of the European Investment Bank on the economy of the Czech Republic. There is a general characteristic of the European Investment Bank and its financing possibilities in the first part. In the second part, there is a description of Ceska sporitelna as an intermediator of the Global loan programme. In the third part, the analysis of the European investment bank's Global loan programme from the view of the sub-conditions determined by European commission is made and also includes their comparison with conditions specified by European investment bank. In the last part the evaluation of the effects on the GDP of the Czech Republic and on the clients the ultimate receiver of the support is performed.
The subconscious contents in the work of Lucas Cranach The Elder.
DVOŘÁK, Ladislav
The work is focused on the interpretation of the selected pictures of Lucas Cranacha, senior, the late medieval painter, who lived in mostly rich, educated and influential rank. Further on it is aimed to the changes in his artistic work, to the period in which he lived, when he contemporarily worked for the Luther´s sharpest rival, cardinal Albrechta von Brandenburg, although he himself was the supporter of reformism.

See also: similar author names
19 DVOŘÁK, Lukáš
6 Dvořák, Ladislav
4 Dvořák, Libor
2 Dvořák, Lubomír
4 Dvořák, Lubor
11 Dvořák, Luboš
4 Dvořák, Luděk
19 Dvořák, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.