National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Fluid Simulation Using GPU
Frank, Igor ; Chlubna, Tomáš (referee) ; Milet, Tomáš (advisor)
This thesis focuses on fluid simulation, particularly on coupling between particle based simulation and grid based simulation and thus modeling evaporation. Mentioned coupling is based on the article Evaporation and Condensation of SPH-based Fluids of authors Hendrik Hochstetter a Andreas Kolb. The goal of this thesis is not purely implementing ideas of the mentioned article, but also study of different methods used for fluid simulation.
Non-Euclidean Rendering in VR
Bobuľa, Matej ; Chlubna, Tomáš (referee) ; Milet, Tomáš (advisor)
The main goal of this master's thesis is to research different approaches of rendering geometries and spaces in virtual reality. Learn more about the terms, non-Euclidean geometry and non-Euclidean spaces, their origin and different principles used in video game industry to simulate such geometries or spaces. Based on the research, a selection of an optimal API is needed for the implementation of such application. Application is designed to run on desktop computers with Microsoft Windows operating system. Application, in it's core, is a video game and the main goal of the player is to successfully complete each and every level of the game. These levels are designed in a specific way so that they each individually represent some form of non-Euclidean geometry or space.
Holographic Injection
Dobiáš, Roman ; Chlubna, Tomáš (referee) ; Milet, Tomáš (advisor)
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja, ktorý umožní používať klasické 3D OpenGL aplikácie na tzv. autostereoskopických displayoch s plným využitím ich hĺbkových možností a s minimálnym zásahom od užívateľa. Nástrojom je konverzná vrstva, ktorá umožní transparentne beh OpenGL aplikácií s interným rozšírením o vykreslenie z viacerých pohľadov vo formáte, vhodnom pre 3D display. Motiváciou tejto diplomovej práce je potenciálne rozšírenie tzv. autostereskopických displayov, ktoré je v súčasnosti závislé na cene a dostupnosti špecializovaných aplikácií pre tieto displaye. Text práce sa zaoberá dizajnom takejto vrstvy z pohľadu nutných API volaní, ktoré je potrebné korektne prepísať, aby aplikácie, vytvorené pomocou jednotlivých verzii štandardu OpenGL, pracovali správne, ako aj popisom problémov, ktoré vznikajú použitím rôznych vykreslovacích techník, a ktoré sú motiváciou pre komplexnejšie chovanie nástroja. Na záver práce sú ukážky konverzie programov, dopad na výkonnosť, ako aj identifikácia nedostatkov konverznej vrstvy s návrhmi možných riešení pre ďalší vývoj.
Global Illumination in Real-Time
Karas, Matej ; Chlubna, Tomáš (referee) ; Milet, Tomáš (advisor)
This thesis deals with photorealistic rendering and real-time global illumination. Thesis contains overview of algorithms used for real-time global illumination of which the Dynamic Diffuse Global Illumination with Ray-Traced Irradiance Fields was implemented. This algorithm uses hardware accelerated ray tracing to compute global illumination in a scene. Hardware ray tracing requires use of new generation of graphics API from which Vulkan was choosen for this thesis. 
Multiplatform Card Game with Artificial Intelligence
Trejtnar, Martin ; Chlubna, Tomáš (referee) ; Matýšek, Michal (advisor)
This thesis focuses on artificial intelligence in card games. The goal is to implement a multi-platform game of this genre in the Unity game engine, to summarize possible approaches that are being used in order to create intelligent agents and furthermore to design and describe the most suitable method or combination of methods for the chosen game. The research that was carried out has shown that the problem domain of card games is rather specific, making it more difficult to use the general-purpose algorithms. The problem given was solved using the rule-based artificial intelligence. The intelligent agent has been implemented for a game of imperfect information, which is considered to be the main contribution of this work to the community. Even though the artificial intelligence player is making minor tactical mistakes, his behavior closely resembles the way of thinking of semi-experienced players. 
Training Intelligent Agents in Unity Game Engine
Vaculík, Jan ; Chlubna, Tomáš (referee) ; Matýšek, Michal (advisor)
The goal of this work is to design applications, which demonstrate the power of machine learning in video games. To achieve this goal, this work uses the ML-Agents toolkit, which allows the creation of intelligent agents in the Unity Game Engine. Furthermore, a series of experiments showing the properties and flexibility of intelligent agents in several real-time scenarios is presented. To train the agents, the toolkit uses reinforcement learning and imitation learning algorithms.
Mobile Application "Paramedic doggy" - Unexpected Event
Krejčí, Jan ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
The aim of this thesis is to design and implement a simple educational mobile application for children which, in the form of a game, shows how to proceed in a model emergency situation (train accident). Firstly, the thesis describes general principles of providing first aid in an emergency situation as well as its training. Secondly, the thesis clarifies characteristic features of educational digital games, analyses already existing solutions and describes Unity game engine. Based on information acquired so far, the educational game is designed and implemented in Unity. The method and the results of the testing are presented in the conclusion. The final version of the game is ready for publishing.
Presentations Making Blender add-on
Telmanik, Ronald ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
Cieľom tejto práce je vytvoriť nástroj, ktorý umožní používateľom programu Blender vytvoriť prezentáciu vo forme snímkov. Tento proces je zvyčajne časovo náročný spôsobené najme komplexnosťou program Blender. Preto na uľahčenie tohto problém je vytvorené rozšírenie pre program Blender. Toto rozšírenie implementuje sadu nástrojov, ktoré uľahčia tvorbu a neskôr aj samotnú prezentáciu v reálnom čase. Finálny zdrojový kód rozšírenia je voľne dostupný na platforme GitHub.
3D Demo for Holographic Display
Motyčka, Ondřej ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
The goal of this bachelor thesis is to create a game demo application for holographic display with usage of Unreal Engine 4. Thanks for this unusual display, the player can immerse deeper in the game using its interactive components. All of the components are made directly for the holographic display and without it, they won't reach their full potential.
Mobile Application "Paramedic doggy" - Unexpected Cardiac Arrest
Dudov, Nikol ; Milet, Tomáš (referee) ; Chlubna, Tomáš (advisor)
This bachelor thesis contains the design and development of a mobile educational application for children from 8 to 11 years. The aim of the game is to teach children to provide first aid in the event of unexpected cardiac arrest of an adult. The aim of this work is to lay the theoretical foundations for the development of mobile games and providing first aid. Subsequently, selected technologies are used in practice when designing and developing the game.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.