National Repository of Grey Literature 682 records found  beginprevious672 - 681next  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Marketing Strategy for Medical Devices Market
Coufalová, Hana ; Berg,, Ladislava van den (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj marketingové strategie pro zavedení produktů na vysoce konkurečním trhu zdravotnických prostředků. Konkrétně se zaměřuje na zavedení ablačního katetru a mapovacího zařízení pro léčbu srdečních chorob, které vyrábí americká společnost St. Jude Medical. Práce popisuje zavedení na trh, aby bylo možné najít kritické body a optimalizovat celý tento proces.
Business Plan for Starting a Home Care Agency
Buďová, Radka ; Rašticová, Martina (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This thesis deals with essential steps that are necessary to start-up home care agency. The goal is to determine whether it is nowadays a lucrative business to provide health and social care in this way. In terms of specificity of health care, the thesis includes both a detailed analysis of current state of the health care market and the theoretical knowledge of legislative and legal regulations associated with the establishment of home care agency.
Design of the a Marketing Strategy for Camp Counselors and Work Experience USA Ltd.
Brzobohatý, Tomáš ; Šlechta,, Lukáš (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This thesis is focused on detailed analysis and evaluation of current marketing strategy of the company Camp Counselors and Work Experience USA s.r.o. On the basis of results of constituent marketing and financial indexes and overall evaluation of situation of this firm is processed a proposal for a new marketing strategy of this firm for the next period to increase competitive position on the market and then improve economic situation of the firm.
Global Marketing in Internet Services
Číp, Vojtěch ; Pospěch, Ladislav (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Abstract (annotation): Subject of this thesis is to analyze the marketing strategy of corporations working in the internet environment. Next issue is to make a confrontation between Czech and foreign companies and predict the future trends and development in this marketing area. Last but not the least task is to design a business plan which may find the niche on the Czech market and could be successful at global market too.
The Marketing Strategy of Nugget Company
Nehyba, Tomáš ; Kusý, Petr (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Předmětem této práce je analýza marketingové strategie firmy Nugget a možný návrh marketingové strategie pro následující období. V teoretické části budou popsány teoretické aspekty pro získání potřebných dat. V praktické čáti bude analyzována stávající strategie pomocí analýz SWOT, Pest a marketingového mixu. Na základě získaných poznatků a výsledků budou navrženy možnosti rozvoje marketingové strategie pro budoucí období.
Customer Satisfaction Analysis And Proposal For Its Improvement
Fojtíková, Kristina ; Hluštík, Radovan (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The goal of this diploma thesis is to analyze customer´s satisfaction of bowling centers in Uherske Hradiste and for one of them propose the measures for its improvement. The teoretical part if focused on possibilities of marketing research whose results will be analyzed in practical part. On the basis of obtained informations there will be propose suggestions and measures which will lead to general increase of customer´s satisfaction with provided services and to increasing company´s earnings.
CUSTOMER SATISFACTION ANALYSIS AND PROPOSAL FOR ITS IMPROVEMENT
Fričová, Andrea ; Kusák, Bohumil (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Thesis deals with analysis of customer satisfaction for company Řeznictví u Kusáků s.r.o. The theoretical part is devoted to customer, marketing research and questionnaire as a tool for gathering information. The practical part is processed and analyzed the results obtained from the questionnaire, proposals to raise the level of customer satisfaction and quality of services provided.
Proposals of Communication Mix for chosen Event in Tourism Open Cellars
Cimbalníková, Eva ; Chlebovský, Vít (referee) ; Světlík, Jaroslav (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix vybrané události (eventu). Touto událostí je “Festival otevřených sklepů”, pořádaný neziskovou organizací Nadace Partnerství, o.p.s. ve městě Znojmě v dubnu 2010. Cílem práce je kriticky analyzovat stávající komunikační mix, předložit návrhy na zlepšení současného stavu. Přínosem diplomové práce, po případné implementaci závěrů, by mělo být zvýšení návštěvnosti následujícího “Festivalu otevřených sklepů” na podzim roku 2010.
Marketing Strategy of Telefónica O2
Bilavčík, Martin ; Doskočil, Radek (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The goal of this diploma thesis is to prepare a marketing strategy for Telefónica O2 Czech Republic, a.s. The strategy is focused on target market and is based on questionnaire research made with respondents from target population. Strategy contains proposal of steps which could help to acquire new customers and keep recent customers. The diploma thesis also contains summary of information about the target population usable by Telefónica O2 for further analysis.
Company CRM Concept and Implementation Project
Špringl, Petr ; Tobola, Jiří (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This thesis deals with analysis and possibilities of improvements in the area of customer relationship management in a company. There is a theoretical framework regarding customer relationship management and CRM systems including their implementation. The thesis includes analysis of current state of CRM in a concrete company and a proposal of a new CRM system implementation schedule based on the analysis. Finally, there is a discussion of benefits of the proposed project and author's proposals heading to improvements of CRM in the company.

National Repository of Grey Literature : 682 records found   beginprevious672 - 681next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.