National Repository of Grey Literature 682 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Feasibility Study for Accredited Testing Laboratory
Očko, Martin ; Zich, Robert (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zajištění studie proveditelnosti za účelem transformace již existující zkušební laboratoře na akreditovanou zkušební laboratoř ve vybrané společnosti. Na základě navrhované struktury studie proveditelnosti dle Jiřího Fotra a Ivana Součka je studie proveditelnosti provedena. Práce obsahuje analýzu současné situace na trhu akreditovaných laboratoří, popis potřebných zdrojů, finanční analýzu a posouzení a identifikuje rizika spojená s realizací projektu transformace současné laboratoře.
Proposal of on-line marketing stratégy for e-shop
Jiroušová, Aneta ; Chlebovský, Vít (referee) ; Havíř, David (advisor)
The thesis is focused on the marketing strategy and its proposal in the selected company Escapeza s.r.o. It is divided into three parts. The first part describes the theoretical foundations based on professional publications from various authors who specialize in the field of marketing and marketing strategy. The second part discusses the analysis of the current marketing setup in the selected company and the impact of internal and external factors. The final part of the thesis outlines the proposals for the company's marketing strategy.
Marketing Communication Strategy of the Selected Company
Bognár, Ladislav ; Vörös, Jozef (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The master´s thesis is focused on the analysis of the current situation of the manufacturing company PLAST-EX spol. s.r.o. operating in the field of shading technology, and on the proposals for improving the marketing communication strategy of the mentioned company. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis contains a theoretical background in the field of marketing communication strategy, which should serve for a better understanding of the issue. The second part of the thesis characterizes the analyzed company, analyzes its current state including communication mix, macro environment, competitors, and in addition includes an own marketing research. The final part of the thesis presents proposals based on analyses and research results, which should improve the current marketing communication strategy of the company.
Marketing Strategy Proposal for the Selected Company
Verner, Pavel ; Kaňovská, Lucie (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
This diploma thesis deals with the design of the marketing strategy of a selected company. The first part deals with the objectives, methodologies and the procedure used to achieve them. The second part of the thesis presents the theoretical basis of the thesis and the technical concepts needed for the third part of the thesis, the analysis of the current situation, which is devoted to the analysis of the current situation, internal and external factors and the survey of customer needs and preferences. The outputs from the analysis of the current state are used in the following own solution proposals, where the output is a proposal of the future marketing strategy of the company with an emphasis on online marketing and the use of artificial intelligence.
Analysis of customer´s market
Sieklová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (referee) ; Marciánová, Pavla (advisor)
This master thesis focuses on the customer market analysis of The Rosenfeld Palace in Žilina in order to identify the factors influencing the participation of local residents in cultural events. The thesis uses the Theory of Planned Behavior and the concept of Third Places as theoretical frameworks to construct qualitative research. Based on the findings, it offers recommendations for management leading to an increase in the attractiveness of the palace and its attendance by local residents.
Proposal for the Extension of the Functionality of Electronic Shelf Labels for the Improvement of Communication with Customers
Petýrková, Pavlína ; Pospíšil, Jan (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
The topic of this thesis is a proposal to expand the functionalities of electronic shelf labels to enhance communication with customers. The thesis is divided into three parts – theoretical, analytical, and proposal. The theoretical part is based on professional literature and is crucial to a deeper understanding of the issue. It also serves as a basis for the analytical part. In its introduction the company DATART is presented. The analytical part then deals with answering partial research questions interviews, questionnaire survey and observation. Based on the results of the analysis, the proposal part develops proposals focusing on specific measures and strategies that will meet the defined objectives.
Transfer of Power in a Family Business
Schmidt, Jakub ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na řízení předání moci v malém rodinném podniku Schmidt Reality. Nejdříve definuje a vysvětluje základní pojmy související s procesem předání moci a řízením rodinných podniků. Dále se podrobně zaměřuje na specifika a výzvy spojené s předáním vedení v malých rodinných podnicích, zejména v realitním sektoru. V práci jsou prováděny strategické analýzy zaměřené na optimální přístupy k předání moci, s cílem zajistit hladký přechod a udržet kontinuitu a stabilitu podniku v rámci realitního odvětví.
Establishing of the Small Company
Mazurová, Andrea ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
The diploma thesis focuses on the establishment of a small business, which will be a café in the village of Doudleby nad Orlicí. The theoretical part of the thesis defines the basic important concepts from the field of entrepreneurship, the establishment of the enterprise and methods of strategic analysis of the company's surroundings. In the analytical part of the thesis, strategic analyses of the external and internal environment are elaborated. The design part of the thesis contains a proposal of a business plan, which will be the basis for the establishment of a small business.
Proposal for Expansion of the Company to the Polish Market
Bednářová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
Hlavním cílem této diplomové práce je na základě zhodnocení tržní situace na polském trhu navrhnout efektivní možnosti expanze vybrané společnosti a její realizace. Práce obsahuje komplexní pohled na situaci na daném trhu a na analýzu vybrané společnosti s přihlédnutím k rizikům a příležitostem, se kterými se společnost může setkat při expanzi na polském trhu ve výstavnictví.
Proposal to improve the company's marketing mix
Pokorný, Jakub ; Chlebovský, Vít (referee) ; Ulč, Jakub (advisor)
This thesis deals with issues in the field of proposals for improving the marketing mix of a selected company in order to expand markets. It is divided into three parts. The first part is focused on the theoretical definition of individual terms and analyses. The second part is focused on the analysis of the company, both from the external environment and the internal environment. The final part of this work is devoted to suggestions for improving the marketing mix based on the analyzes from the previous part.

National Repository of Grey Literature : 682 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.