No exact match found for CITYPLAN spol. s r.o., Praha, using CITYPLAN spol s r o Praha instead...
National Repository of Grey Literature 33 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Svazek obsahuje dvě studie: 1. Rozbor vývoje cen energií (1988-2003) a předpověď do roku 2018. 2. Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050 - závěrečné zprávy za rok 2004.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Geotermální energie
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Původ geotermální energie. Geotermální zdroje, teplá voda, mokrá pára, převažující pára. Vrtání čerpání a odvod teplonosné tekutiny. Využití geotermální energie. Pokročilé geotermální technologie. Ekonomika výroby elektrické energie. Využití geotermální energie v ČR.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Swot analýza
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Swot analýza, použití metody SWOT analýzy pro generování strategií, SWOT matice pro OZE 2050. Komentáře ke swot matici. Obnovitelné zdroje obecně. Energie využití biomasy. Sluneční energie tepelná. Energie využití biomasy. Sluneční energie elektrická. Větrná energie. Hydroenergetický potenciál (malé vodní elektrárny).
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie biomasy
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Význam biomasy jako obnovitelné suroviny. Vlastnosti biomasy. Zero emission. Technologie pro energetické využití biomasy. Logistika, emise. Stanovení potenciálů energetické biomasy na území ČR. Postup řešení. Aktuální sortiment plodin vhodných k energetické konverzi. Potenciál lesní biomasy. Potenciál využití bioplynu. Tabulky ekonomických kalkulací produkce energetických plodin.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Analýza úlohy obnovitelných zdrojů energie při zajišťování zvýšené bezpečnosti území státu v zásobování energií
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Nová skutečnosti zvyšující význam využití obnovitelných zdrojů energie. Základní legislativní dokumenty České republiky vztahující se ke krizovým situacím. Úloha obnovitelných zdrojů energie při zmírňování důsledků krizových situací. Úvaha o nástrojích a postupech zaměřených na snížení rizik vyplývajících z narušení dodávek paliv a elektřiny.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Kántor, Tibor ; Kotíková, Eliška
Makroekonomické vyhodnocení alternativních a obnovitelných zdrojů - metodika. Definování technologií obnovitelných zdrojů energie a jejich procesních řetězců. Energie slunečního záření, biomasy, vodních toků, energie větru a geotermální energie. Přehled činnosti a metodika přístupu k další fázi projektu.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie větru
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Větrná energetika na území ČR do současnosti. Rozvoj větrné energie. Větrný potenciál na území ČR. Faktory rozvoje potenciálu, stanovení klimatologického potenciálu, předpověď výroby energie větrnými elektrárnami. Technologie větrných elektráren.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Základním cílem tohoto projektu pro rok 2003 bylo zpracování výhledu využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR pro období do roku 2050. Tato prognóza je mimo jiné založena na prognózách sociálního, environmentálního, technologického a ekonomického vývoje a též i na prognózách vývoje energetiky, která sama do jisté míry korigovala.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Souhrnná zpráva (včetně popisu styčných ploch jednotlivých přístupů a návrhů na rozšíření nebo modifikaci statistických zjišťování)
CPC, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan ; Kovanda, Jan ; Koubský, Jan ; Karták, Jan
Cílem projektu je vyvinout metodiku hodnocení stavu životního prostředí a jeho predikce na principu hodnocení materiálových a energetických toků v systému a dále zpracování pilotního projektu na bázi navržené metodiky ve specifických podmínkách našeho státu na úrovni vybraného podniku, regionu a státu.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Základním cílem tohoto projektu je zpracování výhledu využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR pro období do roku 2050. Tato prognóza je mimo jiné založena na prognózách sociálního, environmentálního, technologického a ekonomického vývoje a též i na prognózách vývoje energetiky, která sama do jisté míry koriguje. Jedním z účelů zpracování bylo vybavit MŽP argumentačně pro prosazování takové varianty energetické politiky, která bude opatřena o maximální mobilizaci potenciálů obnovitelných zdrojů energií a úspor s cílem snížit výhledově emise skleníkových plynů na úroveň průměru EU na obyvatele. Součástí projektu je též kvantifikace nákladů na realizaci předpokládaného využívání obnovitelných zdrojů a kvantifikace ekonomických dopadů - v porovnání s neobnovitelnými zdroji.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.