National Repository of Grey Literature 33 records found  beginprevious24 - 33  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analýza environmentálního manažerského systému ve výrobním závodě PTZ Nelahozeves společnosti Unilever ČR, s.r.o.
Smítková, Miroslava ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Trvale udržitelný rozvoj, nástroje na ochranu životního prostředí se zaměřením na dobrovolné nástroje, aplikace trvale udržitelného rozvoje na podnikové úrovni, CSR, environmentální management, praktická aplikace EMS v konkrétním podniku, SWOT analýza přínosů zavedení EMS v tomto podniku
Účast veřejnosti na řešení environmentálních problémů
Svobodová, Jana ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Práce poukazuje na možnosti občanů získávat relevantní informace o životním prostředí, jak je toto právo ošetřeno legislativou České republiky případně i legislativou přesahující za hranice ČR. Má pomoci objasnit způsoby získávání informací běžnými občany a dále pak možnosti přímé účasti veřejnosti na rozhodování o environmentálních problémech, formy projevů vůle občanů a skupin. Dále práce hodnotí zapojování veřejnosti, poukazuje na jeho výhody, nevýhody, ekonomickou náročnost a rozdíly v možnostech zapojování jednotlivců do environmentálních procesů oproti nestátním neziskovým organizacím zabývajících se zapojováním veřejnosti nebo ochranou přírody. Poukazuje na rozdíly v postavení jednotlivce a NNO v environmentálních procesech. Jak a kde jsou získávány finanční prostředky pro zapojování veřejnosti a na provoz neziskových organizací zabývajících se touto problematikou. V neposlední řadě se práce pokusí ilustrovat, jak je to se zapojováním veřejnosti ve skutečnosti, a to na konkrétních případech a zkušenostech z praxe.
Steps of the European Comission to Reduce the CO2 Emissions from Passenger Cars
Nováková, Hana ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
The Bachelor Degree Thesis deals with the air pollution and emissions of CO2 from passenger cars. The EU signed the Kyoto protocol, which binds the member states to reduce emission of CO2 by 8% against the year 1990. While is reducing in other sectors succesfull, emissions in transport keep rising. That is why the European Comission decided to create a legislation to reach the average fleet emission target of 130 g/km with the motor vehicle technology and next 10 grams with other improvements like biofuels, ecodriving, better infrastructure or traffic lights. It means that in 2012 the fleet of a manufacturer should emit 120 g/km in average. The European Comission concerns with how to make the proposal equitable to all car manufacturers. The emission limit will probably be set by the weight of the car with the motivation of reducing the weight of cars. The thesis describes also negative social impacts, which the propsal might have. An opinion of many interested parties was taken into account. The exact legislation should be proposed soon.
The comparison of system of payments for municipal waste in Slovak and Czech Republic
Švajková, Michaela ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
The Bachelor's thesis is focused on the area of municipal waste. It describes and compares the actual legislation of municipal waste (mainly methods of payments for municipal waste according to the present acts and codes) in Slovak and Czech Republic. The second part of the thesis is an application of the theory, described in the first part, to examples of communities from these two countries. The aim of the analysis of payments for municipal waste in two communities is to appraise and compare effectiveness of chosen kinds of payments for municipal waste, eventually to mention their absences and contributions.
The Comparison of Economic Conditions in Organic and Conventional Farming in the Czech Republic
Krpatová, Kateřina ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Práce porovnává ekonomické podmínky pro ekologické a konvenční zemědělství v České republice, popisuje zásady ekologického zemědělství, ekonomické podmínky pro zemědělství, problematiku udělování veřejné finanční podpory, zabývá se vývojem přidělování finanční podpory v ČR - především po vstupu ČR do EU.
Hodnocení ekonomických a ekologických souvislostí přepravy nákladu
Červený, Richard ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Tato práce pojednává o ekonomických a ekologických souvislostech přepravy nákladu. Je zpracována na základě teoretických poznatků z literatury a rozhodovacího procesu fiktivní firmy. K tomuto procesu byla použita multikriteriální analýza. Práce obsahuje popis logistických souvislostí přepravy nákladu, vysvětluje jednotlivé dopady dopravy na životní prostředí a externality dopravy. Sleduje jaké jsou dopady přepravy konkrétního druhu zboží na konkrétní trase. Cílem této práce je zhodnotit ekonomické a ekologické souvislosti přepravy.
Průzkum poptávky po GMO a analýza faktorů ovlivňujících poptávku
Jankech, Aleš ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Tato práce se zabývá poptávkou po GMO. Přináší základní informace o GMO, vyjmenovává třídy GMO a především blíže rozebírá významné negativní a pozitivní vlivy, které působí na poptávku GMO. Práce obsahuje analýzu poptávky po GMO z dat získaných dotazníkovým šetřením.
Choice economic and environmental impacts of bioethanol implementation as the part of petrol fuels
Rottová, Simona ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Diplomová práce na téma vybrané ekonomické a environmentální dopady zavádění bioethanolu jako součásti motorových paliv hodnotí některé dopady této legislativou dané povinnosti. Práce se především snaží vysvětlit možné dopady ekonomické, environmentální a sociální (změnu kvality ovduší, zdražování potravin a surovin, energetickou náročnost výroby a samotnou potřebu fosilních paliv při výrobě biosložky). Dále ukazuje přístup jednotlivých složek státního aparátu (MŽP, MPO, MD a MZe) a možnosti finanční podpory výrobcům bioethanolu.
The transformation of biomass in heat in a municipality.
Peřka, David ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Práce podává základní přehled o aktuálních podmínkách využívání biomasy při přeměně na teplo nejen v obcích. Cílem práce je poskytnout praktické zkušenosti a usnadnit budoucím projektům na biomasu jejich vznik. Data jsou získána z provedené analýzy na základě dvou srovnávaných obcí využívajících biomasu a z uskutečněné analýzy SWOT, která čerpá ze zkušeností odborníků v dané oblasti.
Alternativnáí zdroje v automobilovém průmyslu a jejich analýza
Rottová, Simona ; Geuss, Erik (advisor) ; Branžovský, Antonín (referee)
Bakalářská práce se zabývá alternativními možnostimi vývoje automobilového průmyslu,k sronává současné možnosti s budoucími, analyzuje jejich dopad na životní prostředí a porovnává jejich efektivitu.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   beginprevious24 - 33  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.