National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Political Groups in the European Parliament: Study 1.170
Bláhová, Marcela
Práce poskytuje podrobný přehled o politických skupinách (frakcích) v Evropském parlamentu po volbách v roce 2004. Součástí popisu každé frakce je historie jejího vzniku a vztah k národním politickým stranám. Stěžejní částí práce je však ideové vymezení každé politické skupiny. Ideové vymezení je zkoumáno ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je vztah frakce k evropské integraci, především k rozšiřování o nové země a prohlubování integrace. Druhým hlediskem zkoumání je ideové rozpětí mezi jednotlivými členskými stranami politické skupiny, resp. je zde zkoumán odlišný přístup politických stran v v jednotlivých členských státech k významným politickým tématům.
Fulltext: Download fulltextPDF

See also: similar author names
7 BLAHOVÁ, Monika
7 BLÁHOVÁ, Marie
17 BLÁHOVÁ, Markéta
9 BLÁHOVÁ, Martina
6 BLÁHOVÁ, Michaela
1 BLÁHOVÁ, Miloslava
7 BLÁHOVÁ, Monika
4 Blahová, Marcela
7 Blahová, Marie
17 Blahová, Markéta
9 Blahová, Martina
2 Bláhová, Magdalena
7 Bláhová, Marie
17 Bláhová, Markéta
3 Bláhová, Marta
9 Bláhová, Martina
6 Bláhová, Michaela
7 Bláhová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.