National Repository of Grey Literature 47 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Measurement of basic parameters of optical and optoelectronic components
Beneš, Pavel ; Látal, Michal (referee) ; Münster, Petr (advisor)
This diploma thesis deals with optical and optoelecronic components. The first part of the work describes the optical paths and methods of their measurement. The second part describes the coupler, circulator and isolator. Further described is a laser diode, a photodetector and a modulator. The third part describes the measurement procedure of the coupler, circulator, isolator, laser diode, photodetector and modulator. The measured values are compared with the catalog values.
Utilization of Cannabis Sativa in Teaching Chemistry
Mušková, Adéla ; Holada, Karel (advisor) ; Beneš, Pavel (referee)
The diploma thesis deals with Cannabis sativa. The aim is to focus on possible utilization of Cannabis sativa in teaching chemistry. The theoretical part describes the botany of cannabis, overviews phytocannabinoids, substances contained in cannabis, and it also includes wide use of cannabis in agriculture and industry. The practical part deals with the selection and arrangement of a possible curriculum about chromatography as the most affordable technique for analysis of cannabis at school, including the formulation of school experiment methodology using the thin-layer chromatography of Cannabis sativa extract to demonstrate the presence of phytocannabinoids. The practical part also includes the scheme of an educational project on cannabis and describes the latest techniques, as well as the methodology of work with them, which are suitable for analysis of phytocannabinoids.
Myth of P. Antonín Koniáš and its changes
Beneš, Pavel ; Kašpar, Oldřich (advisor) ; Sochorová, Ludmila (referee) ; Fiala, Jiří (referee)
Pojem "mýtus" - chápaný ve smyslu falešných, iluzorních představ -je používán i v následující disertační práci, jež si klade za cíl zdokumentovat a analyzovat problematiku genese, vývoje a funkce mýtu, s nímž je česká veřejnost již více než dvě staletí konfrontována, mýtu spojeného s osobností českého jezuitského misionáře, P. Antonína Koniáše. Smyslem této práce přitom není shora uvedený mýtus bořit, ale jen vykládat. Koniášovský mýtus je jen jedním z mnoha mýtů a stereotypů, vytvořených českou společností v období novověku a je třeba ho vnímat jako jejich součást. Tento mýtus, podobně jako mnohé další, procházel během své existence řadou proměn a svou roli sehrál i v rámci aktivit, souvisejících s národně - emancipačním hnutím. V souvislosti s tím budeme sledovat, jak byl P. Koniáš českou společností v různých etapách jejího vývoje vnímán. Výslovně zde hovořím o "české společnosti", protože veškeré mé dosavadní výzkumy nasvědčují tomu, že do širšího povědomí českých Němců tento misionář nevstoupil, ač sám německy kázal i psal a rovněž tak nejstarší zmínky o něm jsou vedle latinských pramenů psané právě v německém jazyce. Zaměření disertační práce odpovídá i její struktura. Uvedená tematika je sledována na pozadí proměn české společnosti od doby baroka po současnost, přičemž hlavní pozornost je soustředěna...
Simulation of communication part of modern industrial networks
Beneš, Pavel ; Blažek, Petr (referee) ; Fujdiak, Radek (advisor)
The thesis is focused on simulating of protocols from standard IEC 61850 in simulation tool OMNeT++. The theoretical part in the thesis deals with description of the field of operating technologies, supervisory control and data acquisition and protocols Tase-2/ICCP, IEC 61850, IEC 60870-5-104, DNP 3 and DLMS/COSEM. Next part deals with parameters influencing connection and description of simulation tools NS2/NS3, OPNET and OMNeT++. In the practical part there is created a network containing protocols from the standard IEC 61850 in the simulation program OMNeT++. Then in the network a end to end delay and packet loss with increasing traffic is measured.
Starring - Oxygen: Proposal and Evaluation of an Inquiry Activity
Kuncová, Lucie ; Rusek, Martin (advisor) ; Beneš, Pavel (referee)
This diploma thesis focuses on verifying the proposed inquiry-based activity and comparing its effectiveness with a traditionally concieved theme for experimental activity of pupils with the same topic. The theoretical part of the thesis focuses on the role of experimental activities in Czech schools, their options, helpful equipment and generally inquiry-based teaching. The practical part of the thesis is focused on the verification of the proposed research activity in comparison with traditionally concieved experimental activity. The traditionally concieved activity was taken from the website of the company Vernier, the research activity was created by modifying these tasks. The proposed research activity consists of two logically connected tasks. The aim of this thesis was to design and verify research activity based on experimental activities and to compare the internal motivation of pupils in performing research-oriented and clasically concieved activities. The pupils worked in groups that were created based on the pupils' preferred themes. For comparison purposes, the groups were divided into two research halves and each half used a different approach. The Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and group conversation were used to evaluate the affective area. The benefit in the cognitive area...
Communications Technology Internet Of Things In Cisco Packet Tracer
Beneš, Pavel
This work is aimed at simulating the Internet of Things in Packet Tracer. In this work, a network containing IoT devices is created in the Packet Tracer simulation program. In the network, the parameters affecting the quality of the network are subsequently monitored, depending on the number of connected devices, and these measured values are subsequently evaluated.
Music in the TV news Coverage in Czech Republic
Smolková, Josefina ; Lokšík, Martin (advisor) ; Beneš, Pavel (referee)
This thesis deals with the question how music is used and how often in the news report of Czech TV stations. It also presents findings of musical psychology, that points to the undesirable influence of such music on the objectivity of news reports because music influences the way the news is understood and interpreted by the viewer. The whole work consists of two main parts - theoretical and practical. In the theoretical part, we deal with music psychology, music analysis, music and sound development in the audiovisual work and the practice of sound production in television news. The chapter on musical psychology presents the basic and advanced concepts and knowledge of the field, which relate to the ability of music to interact with human communication, perception, understanding, memory, experiences and emotions. The next chapter is devoted to musical analysis focusing on semantic analysis. The third and final chapter of the theoretical part is dedicated to music and sound in audiovisual works as well as the development of work with sound and music in television broadcasting and news. It also covers the development and specifics of production of TV news. In the practical part, we present our own research. The first chapter describes and explains the data from the quantitative part of the...
Implementation and Evaluation of Project-based Education at Elementary School
Průchová, Věra ; Rusek, Martin (advisor) ; Beneš, Pavel (referee)
The thesis Water is Life describes the natural science project realized over seven years at elementary school in Chrudim. The theoretical part is dedicated to comparison of the transmissive and constructive-based teaching. It also defines the terms: project, project- based teaching, projective method and research-based teaching. Further chapters deal with contrasting the project-based teaching with integrated theme-based teaching and implementation of the topic Water in the Framework Education Programme for Elementary Education. The analytical part of the thesis describes the process of realization of the Water is Life project from the methodology to the final evaluation. It also employs critical analysis of the project with emphasis on "projectivity" of the projects and necessity of following the basic criteria for the project-based teaching. The main aim of this thesis is to describe the problematic parts and the possible alterations of the described project. KEYWORDS Project teaching, cross-curricular relationships, water, project analysis, observation, inquiry-based science education

National Repository of Grey Literature : 47 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Beneš, P.
15 Beneš, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.