National Repository of Grey Literature 114 records found  beginprevious104 - 113next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Prohibited Means and Methods of Warfare in Armed Conflicts
Hyťhová, Petra ; Ondřej, Jan (advisor) ; Bílková, Veronika (referee)
113 RESUMÉ Prohibited Means and Methods of Warfare in Armed Conflicts Law of armed conflicts is a part of international public law. The first multilateral agreements about waging the wars were accepted in the end of 19th century. St. Petersburg Declaration (1868) and the conventions and declarations of the First and the Second Hague Conferences (1899, 1907) has already contained the basic and general principles of the law of armed conflicts and also the bans of concrete types of conventional weapons. In spite of the Briand-Kellogg's Pact, which has prohibited the use of force, armed conflicts still occur both on international level and on non-international level. Because of the technical progress, the wars started to be much more dangerous not only for the soldiers but also for the civilians. Such situation evoked the need of acceptation new rules regulating armed conflicts and prohibiting certain means and methods of warfare. After the Second World War Geneva Conventions (1949) granted a wide protection to all the victims of war. In 1977 two Additional Protocols to the Geneva Conventions were approved. The second one of them regulates the conduct of belligerent powers during the armed conflict of non-international character. Various number of conventional weapons has been used in armed conflicts. The...
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Masopust, Lukáš ; Aršinská, Dina ; Urbánková, Veronika ; Kalčev, Petr ; Bílková, Veronika ; Šašková, Dana ; Šamánek, Libor ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Beranovský, Jiří
V roce 2005 byl dokončen první cíl projektu, kterým bylo zpracování uceleného přehledu v současné době využívaných alternativních zdrojů elektrické energie. Jednalo se zejména o fotovoltaiku, vodní energii, větrnou energii, bioplyn, kogeneraci ze zemního plynu a biomasy. Dokončen byl druhý cíl projektu, kterým byla vyčerpávající analýza všech energetických zdrojů, které umožňuje současný stav vědy a techniky ve světě. Byla připravena metodika hodnocení jednotlivých energetických zdrojů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí podle kritérií. Byla připravena metodika pro řešení třetího cíle, kterým je přehled a porovnání pouze efektivních zdrojů elektrické energie, vhodnost nasazení vzhledem k lokální dostupnosti výchozích zdrojů, k výši ekologického zatížení s ohledem na lokaci zařízení alternativních zdrojů k získávání elektrické energie. Byla připravena metodika pro řešení hlavního cíle, kterým je doporučení vhodných environmentálních technických řešení využívajících alternativní zdroje, cílené zejména na možné odbourání stávajících zdrojů elektrické energie s vysokou ekologickou zátěží.

National Repository of Grey Literature : 114 records found   beginprevious104 - 113next  jump to record:
See also: similar author names
1 BÍLKOVÁ, Vanda
2 BÍLKOVÁ, Vendula
9 BÍLKOVÁ, Veronika
1 BÍLKOVÁ, Václava
2 Bílková, Vendula
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.