National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Finanční analýza společnosti Isolit-Bravo, spol. s r. o.
Adamec, Libor ; Synek, Miloslav (advisor) ; Lux, Roman (referee)
Cílem diplomové práce je zhodnotit finanční situaci podniku Isolit-Bravo, spol. s r. o. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoreticko-metodologické části je popsána podstata finanční analýzy, její cíle, zdroje vstupních informací a její uživatelé. Dále jsou v práci popsány různé metody a ukazatele finanční analýzy. Obsahem praktické části práce je aplikace vybraných metod u zmíněné firmy. Součástí práce je i mezipodnikové srovnání analyzované společnosti s největším domácím konkurentem, společností ETA, a. s. V samém závěru je zhodnocen finanční stav podniku a uvedena možná doporučení pro vedení společnosti.

See also: similar author names
1 Adamec, L.
1 Adamec, Ladislav
2 Adamec, Lubomír
1 Adamec, Luděk
5 Adamec, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.