National Repository of Grey Literature 91 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.03 seconds. 
Utilization of a noninvasive genetic methodology for the research on population parameters of waterfowl
Kreisinger, J. ; Albrecht, Tomáš ; Čížková, Dagmar ; Javůrková, V. ; Munclinger, P. ; Stopka, P.
In this contribution a novel method of obtaining genetic material (DNA) from waterfowl nests using non-invasive approach is briefly described and discussed. Pilot project on Mallards (Anas platyrhynchos) showed that the proposed methodological approach can be used to gather data on basic breeding population parameters, including the frequency of renesting, philopatry, or inter-annual dispersion of individuals. Compared with the more traditional approaches of population biology (e.g., direct trapping of birds, individual marking of individuals by rings etc.) the great advantage of the method proposed is its easy application in the field, leading to more effective sampling of entire populations of focal species at large spatial scales. Last but not least, the non-invasive sampling minimizes the disturbance of breeding individuals.
Accuracy improvement and standardization on the method of mosquito monitoring and procedure for detection of flaviviruses and bunyaviruses
Gelbič, Ivan ; Šebesta, Oldřich ; Růžek, Daniel ; Kilian, Patrik
This publication provides information on the methods of mosquito monitoring and detection of viruses. Capturing of mosquitoes – vectores of many diseases of mans and domestic animals depends on the type of trap and attractant used, another important factor is the height at which the trap is situated. Classical methods for arboviruses detection (suckling mouse brain inoculation, CPE in cell culture, etc.) are laborious and are biased towards viruses that grow well in vitro or in vivo. Thus, these classical methods are not always suitable for large-scale surveillance. PCR-based techniques have been shown to be efficient and sensitive in surveillance for individual virus species. We hope that this guide described methods of monitoring of mosquitoes and detection of viruses by RT-PCR will be helpful for the authority of protection public health. Use of these methods enable optimization of mosquitoes eradication by methods economically advantageous and saving to the nature.
Genetic diversity in populations
Martínková, Natália ; Zemanová, Barbora
Genetic diversity accumulates over time on the level of DNA sequence with accumulation of mutations. It is additionally increased with population admixture, and the decrease in genetic diversity is often the first indication of detrimental processes affecting populations, such as reduction in the number of breeding individuals or breeding of close relatives. Nucleotide diversity shows how different the sequences of a given gene are in a population. Gene diversity estimates how likely two individuals are to share the same sequence of a gene. Number of alleles is the count of different versions of a gene with differing sequences, and this is corrected for sample size in estimation of allelic richness. Heterozygosity is the average frequency that an individual will have two different copies of a gene.
Zoological days Brno 2011
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou minimálně v rámci České republiky a Slovenska. Přestože počet účastníků se od loňské konference v Praze příliš nelišil (pravděpodobně již bylo dosaženo jakéhosi "zoologického maxima"), tak se neustále zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce. Studentské soutěže (podporované firmou Olympus, časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) se účastnilo 59 přednášek a 91 posterů.
Zoological days Brno 2009
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
Konference se zúčastnilo cca 450 účastníků, z toho více než polovina byla studentů. V 15 přednáškových blocích (ve třech paralelních konferenčních místnostech) zaznělo 104 přednášek, z toho 5 plenárních. Během čtvrtečního dopoledne mohli účastníci konference zhlédnout rovněž 176 posterových prezentací.
Zoological days České Budějovice 2008
Bryja, Josef ; Nedvěd, Oldřich ; Sedláček, František ; Zukal, Jan
Do Českých Budějovic se sjelo 400 zoologů z Čech a Moravy, významná byla i účast odborníků ze Slovenské republiky. Konference byla věnovaná nedožitým osmdesátým narozeninám prof. Zdeňka Veselovského. Předseda Zoologické společnosti Dr. Václav Pižl vzpomenul i osmdesátých narozenin významného ornitologa prof. Karla Hudce. Na konferenci zazněly tři plenární přednášky: doc. Daniel Frynta z Karlovy univerzity na úvod přednášel o evoluci chování, proč je zajímavá a zda ji vůbec lze studovat. Prof. Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity seznámil v podvečer posluchače s fylogenezí mnohobuněčných živočichů na úsvitu fylogenomiky. Dr. Konvička z Entomologického ústavu hovořil na začátek druhého dne o vymírání hmyzu ve střední Evropě a selhávání ochrany přírody. Dr. Devetter vybídl účastníky konference ke členství v nově zakládané České společnosti pro ekologii. Dále zaznělo 103 krátkých přednášek řazených do sekcí podle taxonomického zaměření. Host ze Spolkové republiky Německo, profesor Hynek Burda z univerzity Duisburg-Essen představil nový objev týkající se zvířecího vnímání magnetického pole. Ve čtvrtek odpoledně byly dvě hodiny věnovány plakátové sekci – v chodbách ústavů Biologického centra Akademie věd viselo 159 posterů.
Fishes as important indicators of environmental quality in the upper sections of the Tichá Orlice and Divoká Orlice rivers
Lusk, Stanislav ; Lusková, Věra ; Korunová, Vlasta
Investigations, implemented in the river network of the "Orlice" region over the past twenty years, made it possible to obtain data on the fish communities inhabiting the Tichá Orlice and Divoká Orlice rivers. The rivers are inhabited by salmonid fish communities dominated by Salmo trutta, Thymallus thymallus, Cottus gobio, and Lampetra fluviatilis. Water pollution was gradually limited by building water treatment plants as well as by the significant decrease in the intensity of agricultural activities. The environmental pollution with mercury in the Králíky region, lying on the upper reaches of the Tichá Orlice River, is a specific problem. Nevertheless, the mercury content in fish muscles has exceeded the hygienic limit (0.1 mg.kg-1). Fishermen consuming fish angled in the Tichá Orlice River have shown increased mercury contents in their hair.
Fish community as an indicator of river degradation
Jurajda, Pavel ; Janáč, Michal ; Ondračková, Markéta ; Adámek, Zdeněk ; Valová, Zdenka ; Streck, G. ; Machala, M. ; Wenger, M. ; Segner, H.
V příkladové studii na Bílině se ryby na úrovni společenstva projevily jako dobrý a rychlý indikátor ekologického stavu toku, avšak pro indikaci chemických látek v řece je nutné hodnotit specifické parametry na úrovni jedince.
Zoological days Prague 2010
Bryja, Josef ; Zasadil, P.
V roce 2010 byl registrován rekordní počet 512 účastníků, odeznělo 126 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 183 posterů (rovněž dosud nejvyšší počet za všechny roky konání Zoologických dnů). Studentské soutěže se účastnilo 57 přednášek a 78 posterů.

National Repository of Grey Literature : 91 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.