National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
ACTRIS IMP – participation of the Czech republic in the national research infrastructures and ACTRIS Central facilities.
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, Vladimír
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) is pan-european research infrastructure, having the main goals in provision of high quality scientific data and provision of information about short-lived atmospheric components and processes leading to changes in these components in natural and controlled laboratory environment. ACTRIS is a logical continuation of 15-years development of large research infrastructures being funded by member states and European Commission through the Research Infrastructure Programme (including e.g. EARLINET, EUSAAR, CREATE and CLOUDNET).
Fulltext: Download fulltextPDF
ACTRIS IMP – ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY V NÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTURÁCH A TÉMATICKÝCH CENTRECH ACTRIS
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, V.
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jejímž hlavním cílem je tvorba vysoce kvalitních dat a podávání informací o krátkodobých složkách atmosféry a o procesech vedoucích ke změnám těchto složek v přírodním a kontrolovaném laboratorním prostředí. ACTRIS je dlouhodobou aktivitou (již od roku 2012, viz. Obr. 1) více než 100 partnerských organizací po celé Evropě, jejichž cílem je integrace, harmonizace a distribuce vysoce kvalitních vědeckých výstupů poskytovaných nejlepšími pracovišti atmosférického výzkumu v (prozatím) 22 evropských zemích. ACTRIS je logickým pokračováním 15-tiletého rozvoje velkých výzkumných infrastruktur financovaného členskými státy a evropskou komisí (EC) prostřednictvím programu výzkumných infrastruktur (Research Infrastructure programme) zahrnujících např. Projekty EARLINET, EUSAAR, CREATE a CLOUDNET.
ACTRIS - Contribution of the Czech Republic: National and Central Facilities.
Ondráček, Jakub ; Holubová, Adéla ; Komínková, Kateřina ; Vítková, Gabriela ; Schwarz, Jaroslav ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Váňa, M. ; Ždímal, Vladimír
ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure) is an initiative gathering partners all over Europe concentrating on high-quality observations of different atmospheric processes. ACTRIS aims to provide high quality open access data of aerosols, clouds and trace gases and to create a platform for researchers to combine their efforts in resolving the most important environmental challenges (such as air quality, health, climate change, etc.). It is a logical continuation of 15 years of development funded by both Member States and the European Commission through the Research Infrastructure programme (including EARLINET, EUSAAR, CREATE and Cloudnet). ACTRIS has become an important pan-European research infrastructure in 2016 by being accepted into ESFRI (The European Strategy Forum on Research Infrastructure) Roadmap. Currently the ACTRIS is in the phase of becoming pan-European research infrastructure with its own legal entity and operational structure, being supported by two EU projects (ACTRIS-2 and ACTRIS PPP – Preparatory Phase Project).
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.